Мерзляк А. Алгебра : підручник для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл. / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С.Якір. — Харків: ТОВ ТО "Гімназія", 2008. — 254 с : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

​Мерзляк А. Алгебра : підручник для 8 класуМерзляк А. Алгебра : підручник для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл. / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С.Якір. — Харків: ТОВ ТО "Гімназія", 2008. — 254 с : іл.

У книзі дібрано обширний і різноманітний дидактичний матеріал. Проте за один навчальний рік усі задачі розв`язати неможливо, та в цьому й немає потреби. Разом з тим набагато зручніше працювати, коли є значний запас задач. Це дає можливість реалізувати принципи рівневої диференціації та індивідуального підходу в навчанні.


Читати


Зміст
Від авторів.......3
 
І. Раціональні вирази
1. Раціональні дроби.......5
2. Основна властивість раціонального дробу.......10
3. Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.......21
4. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.......26
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №1.......34
5. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня.......36
6. Тотожні перетворення раціональних виразів.......43
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №2.......50
7. Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння.......52
8. Степінь з цілим від`ємним показником.......61
9. Властивості степеня з цілим показниклм.......70
10. Функція y=k/x та її графік.......78
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №3.......88
 
ІІ. Квадратні корені. Дійсні числа
11. Функція y=x2 та її графік.......91
12. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.......96
  • Чи ростуть у городі радикали.......107
13. Числові множини.......108
  • Відкриття ірраціональності.......116
14.Властивості арифметичного квадратного кореня.......118
15. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.......126
16. Функція корінь х та її графік.......139
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №4.......146
 
ІІІ. Квадратні рівняння
17. Квадратні рівняння. Розв`язування неповних квадратних рівнянь.......149
18. Формула коренів квадратного рівняння.......157
19. Теорема Вієта.......167
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №5.......175
20. Квадратний тричлен.......177
21. Розв`язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь.......183
  • Розв`язування рівнянь методом заміни змінної.......190
  • Таємна зброя Сципіона Даль Ферро.......193
22. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій.......195
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №6.......202
 
Вправи для повторення алгебри 8 класу.......206
Відомості з курсу алгебри 7 класу.......224
Відомості та вказівки.......239
Відповіді до завдань у тестовій формі "Перевір себе".......247
Предметний покажчик.......248
Додаток. Орієнтовне тематичне поурочне планування.......250

Популярний ВНЗ