Мерзляк А. Г. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — X. : Гімназія, 2013. — 352 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2013

Мерзляк А. Г. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — X. : Гімназія, 2013. — 352 с.: іл.Мерзляк А. Г. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — X. : Гімназія, 2013. — 352 с.: іл.


Читати


Зміст

Від авторів.................................З
Умовні позначення.................................4
 
Розділ І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ
§ 1. Натуральні числа
1.Ряд натуральних чисел .................................5
2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.................................8
• Як рахували в давнину.................................15
• Як називають «числа-велетні».................................18
3. Відрізок. Довжина відрізка.................................19
• Від ліктів та долонь до метричної системи.................................30
4. Площина. Пряма. Промінь.................................33
• Про лляну нитку та лінії.................................39
5. Шкала. Координатний промінь.................................41
6. Порівняння натуральних чисел.................................48
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі.................................56
Головне в параграфі 1.................................57
 
§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел
7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.................................58
8. Віднімання натуральних чисел.................................65
9. Числові і буквені вирази. Формули.................................75
• Мова, яка зрозуміла всім.................................81
10. Рівняння.................................83
11. Кут. Позначення кутів.................................88
12. Види кутів. Вимірювання кутів.................................93
13. Многокутники. Рівні фігури.................................102
14. Трикутник і його види.................................108
15. Прямокутник.................................115
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі.................................120
Головне в параграфі 2.................................121
 
§ 3. Множення і ділення натуральних чисел
16. Множення. Переставна властивість множення.................................124
17. Сполучна і розподільна властивості множення.................................133
18. Ділення.................................140
19. Ділення з остачею.................................154
20. Степінь числа.................................159
21. Площа. Площа прямокутника.................................163
22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда.................................170
23. Об'єм прямокутного паралелепіпеда.................................179
24. Комбінаторні задачі.................................187
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі.................................194
Головне в параграфі 3.................................196
 
Розділ II. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ
§ 4. Звичайні дроби
25. Уявлення про звичайні дроби.................................198
• «Потрапити у дроби» .................................209
26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів .................................211
27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.................................218
28. Дроби і ділення натуральних чисел.................................223
29. Мішані числа.................................227
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі.................................236
Головне в параграфі 4.................................237
 
§ 5. Десяткові дроби
30. Уявлення про десяткові дроби.................................239
• Від шістдесяткових до десяткових дробів.................................246
31. Порівняння десяткових дробів.................................247
32. Округлення чисел.................................252
33. Додавання і віднімання десяткових дробів.................................258
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі.................................267
34. Множення десяткових дробів.................................268
35. Ділення десяткових дробів.................................278
36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини.................................291
37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа.................................296
38. Знаходження числа за його відсотками.................................305
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі.................................311
Головне в параграфі 5.................................312
 
Вправи для повторення за курс 5 класу.................................315
• Дружимо з комп'ютером.................................332
Відповіді та вказівки до вправ.................................339
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі.................................343
Предметний покажчик.................................344
Додаток. Розмальовки.................................347
 

 

 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович