Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Х.: Гімназія, 2009. - 2008 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009
 Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Х.: Гімназія, 2009. - 2008 с.Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Х.: Гімназія, 2009. - 2008 с.
 
Зміст
Від авторів..................... 3
Умовні позначення.....................4 
 
§ 1. Чотирикутники.....................5
1. Чотирикутник та його елементи.....................6
2. Паралелограм. Властивості паралелограма.....................14
3. Ознаки паралелограма.....................22
• Необхідно і достатньо.....................28
4. Прямокутник..................... 30
5. Ромб..................... 34
6. Квадрат.....................38  
7. Середня лінія трикутника..................... 42
8. Трапеція..................... 46
9. Центральні і вписані кути.....................55 
10. Вписані і описані чотирикутники.....................65
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №1.....................73 
 
§ 2. Подібність трикутників.....................75
11. Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки.....................76 
12. Подібні трикутники..................... 86
13. Перша ознака подібності трикутників.....................92 
• Теорема Менелая..................... 99
• Теорема Птолемея..................... 102
14. Друга і третя ознаки подібності трикутників.....................103
• Пряма Ейлера .....................108
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №2.....................111 
 
§ 3. Розв'язування прямокутних трикутників.....................113
15. Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику.....................114
16. Теорема Піфагора..................... 117
• Піфагор..................... 123
17. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.....................124 
18. Розв’язування прямокутних трикутників.....................131
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №3.....................138
 
§ 4. Многокутники. Площа многокутника.....................141 
19. Многокутники..................... 142
20. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника.....................148 
21. Площа паралелограма..................... 154
22. Площа трикутника..................... 158
23. Площа трапеції..................... 164
• Рівноскладені й рівновеликі многокутники.....................168 
• Теорема Чеви..................... 170
Завдання в тестовій формі "Перевір себе" №4.....................173
 
Вправи для повторення курсу геометрії 8 класу.....................175
Відповіді і вказівки..................... 182
Відповіді до завдань у тестовій формі.....................191 
Відомості з курсу геометрії 7 класу..................... 192
Предметний покажчик..................... 203
Додаток. Таблиця значень тригонометричних функцій.....................204 
 
 

Популярний ВНЗ