Попель П. П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 232 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Попель П. П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 232 с. : іл.Попель П. П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 232 с. : іл.

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки». Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.


Читати


Зміст

Дорогі дев'ятикласники.................................З
 
1 розділ Вода. Розчини
§ 1. Вода.................................5
§ 2. Властивості води.................................10
§ 3. Кристалогідрати.................................13
§ 4. Розчини. Утворення розчину.................................17
Експериментуємо вдома. Тепловий ефект при розчиненні речовини у воді.................................25
Тепловий ефект при утворенні кристалогідрату.................................25
§ 5. Розчинність речовин.................................25
Експериментуємо вдома. Порівняння розчинності речовин у воді.................................31
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу.................................31
§ 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.................................32
Практична робота №1. Приготування водного розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.................................38
§ 7. Електроліти та неелектроліти.................................39
§ 8. Електролітична дисоціація.................................43
§ 9. Ступінь електролітичної дисоціації. Вода як електроліт.................................50
§ 10. Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині.................................55
Для допитливих. Гідроліз солей.................................62
Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.................................63
Практична робота №3. Розпізнавання неорганічних сполук.................................64
 
2 розділ Хімічні реакції
§ 11. Класифікація хімічних реакцій.................................66
§ 12. Окисно-відновні реакції.................................73
§ 13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.................................79
§ 14. Тепловий ефект хімічної реакції.................................83
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів.................................88
§ 15. Швидкість хімічної реакції.................................90
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів.................................97
 
З розділ. Найважливіші органічні сполуки
§ 16. Органічні сполуки. Органічна хімія.................................98
Вуглеводні.................................103
§ 17. Метан.................................104
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули метану.................................112
§ 18. Гомологи метану (алкани).................................112
Для допитливих. Ізомерія.................................116
На дозвіллі. Виготовлення масштабних моделей молекул етану і пропану.................................117
§ 19. Властивості та застосування алканів.................................118
§ 20. Етилен.................................122
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули етилену.................................128
§ 21. Поліетилен.................................128
Для допитливих. Тефлон.................................132
Пластмаси.................................132
§ 22. Ацетилен.................................133
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули ацетилену.................................138
§ 23. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях.................................139
Оксигеновмісні органічні сполуки.................................143
§ 24. Спирти. Метанол і етанол.................................144
§ 25. Гліцерин.................................150 
§ 26. Карбонові кислоти.................................154
§ 27. Оцтова кислота.................................158
Практична робота №4. Властивості оцтової кислоти.................................163
§ 28. Жири.................................165
§ 29. Вуглеводи. Глюкоза.................................170
Для допитливих. Фруктоза.................................175
§ З0. Сахароза.................................175
§ 31. Крохмаль. Целюлоза.................................180
Експериментуємо вдома. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.................................186
Вилучення крохмалю з картоплі.................................186
Практична робота №5. Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук.................................186
Нітрогеновмісні органічні сполуки.................................187
§ 32. Аміни. Метиламін.................................188
§ 33. Амінокислоти. Амінооцтова кислота.................................192
§ 34. Білки.................................197
Експериментуємо вдома. Приготування розчину білка.................................203
Вивчення властивостей білка.................................204
§ 35. Нуклеїнові кислоти.................................204
§ 36. Фізіологічно активні речовини.................................209
§ 37. Хімія і прогрес людства.................................215
 
Відповіді до задач і вправ.................................219
Словничок термінів.................................221
Предметний покажчик.................................225
Література для учнів.................................228
 

 

 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович