Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. — X.: Вид по «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. — X.: Вид по «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. — X.: Вид по «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.

Підручник містить обов'язконий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, лабораторні і практичні роботи, передбачені чинною програмою (рівень стандарту й академічний рінень). Для закріплення матеріалу запропоновано різнорівнені завдання, для перевірки знань - тестові завдання. Кольорові ілюстрації, сучасне оформлення сприятимуть ефективному засвоєнню навчального матеріалу.
 

Читати


Зміст

ВСТУП................4
§ 1. Значення біологічної науки в житті людини й суспільства................4
Енциклопедичні сторінки................8
§ 2. Сучасне визначення поняття «життя». Основні властивості живого................16
§ 3. Рівні організації живої матерії. Методи біологічних досліджень................21
 
РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ
§ 4. Елементний склад живих організмів. Хімічні елементи в живій і неживій природі................26
§ 5. Вода. Особливості молекули води. Роль води в життєдіяльності організмів................31
§ 6. Неорганічні речовини в клітині. Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів................35
Практична робота №1.Визначення вмісту води у власному організмі................38
§ 7. Хімічний склад води. Контроль хімічного складу води та їжі людини................39
 
ТЕМА 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ
§ 8. Структура та функції вуглеводів................45
§ 9. Структура і функції ліпідів................52
Лабораторна робота № 1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей................58
§ 10. Структура і функції білків................59
§ 11. Структура і функції ферментів. Вітаміни, гормони, фактори росту, їх роль у життєдіяльності організмів................65
Лабораторна робота № 2. Вивчення властивостей ферментів................70
§ 12. Структура нуклеїнових кислот................72
§ 13. Функції нуклеїнових кислот................78 
Практична робота 2. Розв'язання елементарних вправ із транскрипції та реплікації Вправи на моделювання реплікації та транскрипції................82
Практична робота № З.Розв'язання елементарних вправ із молекулярної біології................83
§ 14. Єдність хімічного складу організмів................83
§ 15. Особливості використання окремих хімічних речовин, хімічний склад продуктів харчування................87
Практична робота № 4.Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо й оцінювання їх небезпеки................90
Практична робота № 5. Оцінювання продуктів харчування за їх хімічним складом................90 
Тестова перевірка знань за розділом 1................92
 
РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. КЛІТИНА
§ 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень................96
§ 17. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів................101
Лабораторна робота № 3. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів................105
§ 18. Клітинні мембрани. Транспортування речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини, його функції................108
Лабораторна робота № 4.Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин................113
§ 19. Ядро. Будова ядра. Функції ядра................114
Лабораторна робота № 5.Мікроскопічна й ультрамікроскопічна будова ядра................117
§ 20. Будова клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотичних клітин................117
 
ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
§ 21. Цитозоль (гіалоплазма), органели, включення................121
Лабораторна робота № б. Рух цитоплазми в клітинах рослин................124
§ 22. Немембранні органели: цитоскелет. Клітинний центр.Рибосоми................125
§ 23. Синтез білків................128
Практична робота № б. Розв'язання елементарних вправ із трансляції................133
§ 24. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі................133
Лабораторна робота № 7. Вивчення будови одномембранних органел................137
§ 25. Мітохондрії та процес дихання................138
§ 26. Пластиди та процес фотосинтезу................142
Лабораторна робота № 8. Вивчення будови двомембранних органел................147
 
ТЕМА 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
§ 27. Хромосоми. Каріотип................149
Лабораторна робота № 9. Будова хромосом................153
§ 28. Механізми відтворення і загибелі клітин. Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Мітоз................154
Лабораторна робота № 10. Мітотичний поділ клітин................159
§ 29. Мейоз................160
Практична робота № 7. Порівняння мітозу й мейозу................163
§ 30. Обмін речовин та енергії у клітині................164
§ 31. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології................167
Тестова перевірка знань за розділом II................171
 
РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
§ 32. Віруси та їхня будова................175
§ 33. Життєві цикли вірусів................179
§ 34. Роль вірусів у природі й житті людини................182
§ 35. Пріони, їхня будова, життєві цикли................186
§ 36. Профілактика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та інших вірусних захворювань людини................190
 
ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ
§ 37. Прокаріоти................195
§ 38. Роль бактерій у природі та в житті людини................199
Лабораторна робота № 11. Різноманітність бактерій,їх значення у природі та житті людини................201
§ 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини................202
§ 40. Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми.Організація колоній одноклітинними еукаріотами................205
 
ТЕМА 3. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ.
ВЗАЄМОДІЯ КЛІТИН. ТКАНИНИ
§ 41. Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Багатоклітинні організми без справжніх тканин................212
§ 42. Тканини. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами................216
§ 43. Будова і функції тканин тваринного організму................219
Лабораторна робота № 12. Будова тканин тваринного організму................222
§ 44. Будова і функції тканин рослинного організму................224
Лабораторна робота № 13. Будова тканин рослинного організму................228
§ 45. Гістотехнології. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя................229
§ 46. Органи багатоклітинних організмів................232
§ 47. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів................236
§ 48. Колонії багатоклітинних організмів................239
Тестова перевірка знань за розділом III................243
 
Алфавітний покажчик................248

 

 

 

Коментарі

Тестова перевірка знань за розділом 2

Нові матеріали

Для вчителів підготували 16 навчальних модулів з формування громадянської компетентності
Особливості нарахування доплат та надбавок науково-педагогічним працівникам
Для повноцінної роботи ДСЯО у 2019 р. необхідно 126 млн грн
Територія вільних людей, або Як тернопільський фестиваль "Файне місто" став найяскравішою музичною платформою країни
Понад 100 тисяч людей пройшли онлайн-курс для вчителів початкової школи
МОН України просить учнів завчасно оформити ID-картки для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів
Вдвічі більше українських ЗВО отримають безкоштовний доступ до баз Scopus та Web of Science
Конспект уроку на тему: «Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000». Самостійна робота
Невикористана щорічна відпустка = грошова компенсація
МОН перевірить, як використовують 46,8 мільйона гривень на кабінети української мови для шкіл національних меншин

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович