Єршова А. П. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 224 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015
Єршова А. П. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 224 с. : іл.
Єршова А. П. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 224 с. : іл.
Геометрія як розділ математики, пов’язаний з обчисленнями та розрахунками, сприяла їхньому розвиткові. Завдяки геометрії стали можливими великі наукові відкриття, зокрема географічні. Не випадково за часів Середньовіччя геометрія належала до тих наук, які повинна була опанувати кожна освічена людина.
Зазначимо також, що геометрія — це мистецтво правильного мислення. Вивчаючи цей предмет, можна побачити, як закономірності навколишнього світу відбиваються в логічних твердженнях, із яких випливають корисні наслідки.
Протягом багатьох століть основи геометрії майже не змінювалися. Чимало тверджень, які ви будете вивчати, навіть давніші, ніж Біблія. Завдяки багатьом видатним ученим, серед яких Евклід, Піфагор, Декарт, Лобачевський, ця наука вийшла на якісно новий рівень.

Читати


Зміст

Розділ І. Елементарні геометричні фігури та їхні властивості. Взаємне розміщення прямих на площині.......5
 §1. Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь.......7
 §2. Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Відстань між двома точками.......14
 §3. Кут. Вимірювання та відкладання кутів. Бісектриса кута.......21
 §4. Паралельні прямі.......31
 §5. Суміжні кути та їхні властивості.......39
 §6. Вертикальні кути та їхні властивості. Перпендикулярні прямі. Кут між двома прямими.......45
Підсумки.......53
Розділ ІІ. Трикутники. Ознаки рівності трикутників.......61
 §7. Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур.......63
 §8. Перша ознака рівності трикутників та її застосування.......69
 §9. Перпендикуляр до прямої. Відстань від точки до прямої.......76
§10. Друга ознака рівності трикутників та її застосування.......83
§11. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивість та ознака.......90
§12. Медіана, бісектриса й висота трикутника. Властивості та ознаки рівнобедреного трикутника, пов’язані з ними.......99
§13. Третя ознака рівності трикутників та її застосування.......108
§14. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих.......115
§15. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.......123
§16. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника.......131
§17. Прямокутні трикутники. Ознаки та властивості прямокутних трикутників.......139
§18. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Нерівність трикутника.......146
Підсумки.......153
Розділ ІIІ. Коло і круг. Геометричні побудови.......163
§19. Коло і круг.......165
§20. Дотична до кола, її властивість та ознака.......170
§21. Задача на побудову та її розв’язування. Основні задачі на побудову.......177
§22. Геометричне місце точок.......187
§23. Описане і вписане кола трикутника.......195
Підсумки.......203
Додатки.......213
Відповіді та вказівки.......219
Предметний покажчик.......222

Коментарі

супер

Нові матеріали

Для вчителів підготували 16 навчальних модулів з формування громадянської компетентності
Особливості нарахування доплат та надбавок науково-педагогічним працівникам
Для повноцінної роботи ДСЯО у 2019 р. необхідно 126 млн грн
Територія вільних людей, або Як тернопільський фестиваль "Файне місто" став найяскравішою музичною платформою країни
Понад 100 тисяч людей пройшли онлайн-курс для вчителів початкової школи
МОН України просить учнів завчасно оформити ID-картки для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів
Вдвічі більше українських ЗВО отримають безкоштовний доступ до баз Scopus та Web of Science
Конспект уроку на тему: «Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000». Самостійна робота
Невикористана щорічна відпустка = грошова компенсація
МОН перевірить, як використовують 46,8 мільйона гривень на кабінети української мови для шкіл національних меншин

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович