Автономна республіка Крим

Севастопольський університет ядерної енергії та промисловості

Університет на час окупації
Ректор університету

Популярний ВНЗ

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Ректор університету 
Копилов
Сергій Анатолійович – 
доктор історичних наук, професор