Миколаївська область

Чорноморський державний університету імені Петра Могили

Ректор університету
Клименко
Леонід Павлович - 
доктор технічних наук, професор.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ректор університету 
Рижков

Популярний ВНЗ