Тернопіль

Україна - адміністративний поділ: 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ректор університету –

Ясній Петро Володимирович,

Тернопільський національний економічний університет

Ректор 
Крисоватий Андрій Ігорович – 
 доктор економічних наук, професор.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

Ректор
Корда Михайло Михайлович,

Сторінки

Популярний ВНЗ

Ужгородський національний університет

Ректор – Володимир Іванович Смоланка, доктор медичних наук, професор.
Ужгородський національний університет – державний вищий навчальний заклад, належить до класичних університетів України.