Конспект Всеукраїнського уроку з прав людини на тему: "Права людини в сучасному світі"

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 Гочошвілі Інна Олександрівна, учитель історії та правознавства Краматорської ЗОШ І – ІІІ ст. № 25 Гочошвілі Інна Олександрівна, 
учитель історії та правознавства
Краматорської ЗОШ І – ІІІ ст. № 25


                                                                 Свобода означає  абсолютне верховенство прав людини

 Франклін Рузвельт

Мета: 1) дидактична: дати уявлення про поняття «права і свободи людини», види прав і свобод людини, міжнародні документи з прав людини ( а саме Загальна Декларація  з прав людини); пояснити значущість і актуальність документів з прав людини для забезпечення сучасного захисту прав і свобод особистості; ознайомити з основними правовими документами в галузі прав людини в Україні;

2) розвиваюча:  розвивати уміння коментувати та аналізувати юридичні тексти; шукати необхідну інформацію; аргументовано висловлювати свою точку зору та практичні навички роботи з нормативно-правовими актами;

3) виховна: виховувати пріоритет загальнолюдських цінностей, активну життєву позицію, патріотизм, гуманізм, гендерну толерантність; повагу до Законів України та любов до Батьківщини; виховувати вміння захищати свої права цивілізованим шляхом.

Тип уроку:     урок використання і закріплення вмінь та навичок у формі практичної   роботи

Обладнання  :підручник,  тексти Загальної Декларації  прав людини та Конституція України, , ІКТ, витяги нормативно-правових актів, ресурси мультимедіа, ватмани, маркери, роздатковий матеріал, схеми, таблиці.

Очікувані результати:           Після уроку учні зможуть:

 • Називати права та свободи людини;
 • Усвідомлювати  суспільно- історичну цінність прав людини для життя кожного члена людської родини;
 •  Класифікувати права людини за різними критеріями;
 • Пояснювати роль міжнародних документів про права людини;
 •  Усвідомити взаємозв язок міжнародних стандартів та нормативно – правових актів України в сфері прав людини.

Використані прийоми та методи: робота з нормативно-правовими документами, відкритий мікрофон, міні-проект, випереджувальне завдання, , робота з правовою термінологією,  евристична бесіда, вправа «У мене є права на…», робота з підручником, міні-диспут, створення малюнків – асоціацій у технології скрайбінгу, складання сенкану та звернення, рішення правових ситуацій ( « Правова клініка»), вправа   « Займи позицію» .
Поняття :   Права людини,  міжнародні стандарти в сфері прав людини, омбудсмен,

Компетенції, на формування яких направлений урок:

 • Навчально-пізнавальна компетенція – знаходження, переробка, використання інформації для вирішення навчальних завдань;
 • Комунікативна – усна і письмова комунікації;
 • Інформаційна – обробка інформація;
 • Компетентність самоосвіти та саморозвитку – порівняльний аналіз понять, юридичних термінів, встановлення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків, визначення головного та другорядного;
 • Соціальна – організація спільної праці, проведення роботи в групах. Використання конкретних життєвих ситуацій для навчання.

Структура уроку

( технологія розвитку критичного мислення)

І. Організаційний момент

1 Об єднання учнів у 5  груп – « експертів», які вивчають , користуючись текстами міжнародних документів ,групи прав людини.

2.Мотивація навчальної діяльності :Чи існують у світі загальні правила, принципи – стандарти з прав людини?

ІІ. Виклик

1.    Актуалізація опорних знань учнів ( вірю – не вірю)

2.    Оголошення теми уроку

3.    Знаємо – бажаємо дізнатись – дізналися ( робота з зошитом)

ІІІ. Усвідомлення

1)      Що таке права і свободи людини, які можливості та обмеження ( «мозковий штурм»)

2)       Робота з правовими поняттями

3)      Класифікація прав і свобод людини (евристична бесіда)

4)      Міжнародні акти про права людини  (Загальна Декларація прав людини, історія створення, структура)    та розділ Конституції України про права громадян України ( робота з документами: кожна група отримує картку з алгоритмом аналізу статей документа, вправа «У мене є права на…» )                              

5)      Механізм захисту прав людини, вправа « Займи позицію»

6)      « Правова клініка»  ( рішення правових ситуацій)

7)      Складання сенкану та малюнків у технології скрайбінгу

8)      Презентація буклету з прав людини

ІV. Рефлексія

1.    Узагальнення знань учнів ( акцентувати увагу на цінність прав людини та їх взаємодію з обов язками)

2.    Складання звернення до учнів і вчителів школи

V. Виставлення оцінок

VІ. Домашня робота : складіть есе “ Чому порушуються права людини?»

Актуалізація опорних знань учнів ( вірю – не вірю)

1. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

2. Громадянин України  може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

3. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

4.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

5. Людина може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

6. Людина може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

7.Громадянин  не має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -