Конспект уроку на тему: «Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання та віднімання десяткових дробів»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Клек Надія Іванівна,
вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії
Берегівського навчально-виховного комплексу
с.Берегове, Мостиський район, Львівська область


Мета уроку: систематизувати знання з даної теми;відпрацьовувати обчислювальні навички;здійснити контроль засвоєння знань учнів.

розвивати культуру математичних записів, розвивати математичну мову учнів;розвивати пам‘ять,увагу.виховувати самостійність, спостережливість учнів;;виховувати  впевненість в собі,  повагу до  однокласників.

Тип  уроку: урок узагальнення та систематизації знань .

Хід уроку

1.    Організаційний момент.

      Учитель вітає учнів, звертає їх  увагу на готовність до уроку, відмічає         відсутніх.

      На попередніх уроках ми навчилися записувати, читати, порівнювати, округлювати, додавати та віднімати десяткові дроби. Сьогодні наш урок присвячено повторенню цих тем.

 2.  Перевірка  домашнього  завдання.

     На дошці працюють учні за картками.

Картка №1

1.  Розв‘яжи задачу.

    Швидкість пароплава проти течії річки дорівнює 24,8 км/год, а швидкість течії 2,7 км/год. Знайдіть швидкість пароплава за течією.

2.Запиши закони додавання.

Картка №2

1. Обчисли зручним способом: (17,5+13,1+4,7)+(3,9+5,3).  

2. Сформулюй правило округлення десяткових дробів та виконай округлення:                - до одиниць число 49,72;

                                             - до сотих   число 17,613;

                                              - до десятих число 0,983.

Картка №3

1. Обчисли зручним способом: а) 182,46 – (1/8 + 40,46);

                                                      б) (4,534+19,528)-3,034.

2.Сформулюй правила, якими користувався при обчисленні.

3.     Фронтальне опитування:

- які види чисел ви знаєте?

 - які числа називають натуральними?

 - назвіть розряди десяткових дробів.

- як додати десяткові дроби (відняти)?

- як порівняти десяткові дроби?

- сформулюйте алгоритм округлення десяткових дробів.

4. Усна робота.

  1)   72*125,  126*50,  32*25, 

  2)    1-0,7       3)порівняйте: 6,3 і 6,03            4) округліть до …  :    129,83

1+2,7                            9,8 і 8,9                                     31,037

2 – 0,6                          4,5 і 0,8

10-3,6                           1,2 і 1,8

3,5 + 0,5

0,3+0,8                 5) загубилася кома: 41+1,3=5,4      

4,53-0,3                                                    2+0,8=28

2,85 – 0,05

6)Між якими натуральними числами знаходиться дріб: 5,26;  81,3;   120,001.

      Після усної роботи – фронтальна перевірка праці учнів, що виконували завдання на дошці. Діти отримують додаткові запитання від однокласників.

5.   Розв’язування вправ.

    Колективне розв’язування завдань

      Кожній парі учнів заздалегідь роздали картки з назвою держави та ії площею, яку  записано десятковим дробом.

1)    Розташуйте дані держави та нашу область в порядку зростання їх  території?

2)    Округліть їх площі до розряду одиниць?

3)    Порівняйте площі самої великої та маленької держави (як порівняти?)

4) Назвіть площі тих держав, округлення площ яких до одиниць буде з    недостачею?

5) Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб?

1.Сингапур – 0,59 тис.км2

2.Ліван – 9,735 тис.км2

3.Ізраїль – 14,09 тис.км2

4. Албанія – 28,65 тис.км2

5. Бельгія – 30,491 тис.км2

6. Чернігівська область – 31,9 тис.км2                                            

7.Данія – 43,134 тис.км2

8.Киргизія – 199,483 тис.км2

9.Великобританія – 244,34 тис.км2

10. Японія – 371,934 тис.км2

11.Франція – 551,65 тис.км2

12.Україна – 603,7 тис.км2

Невелике повідомлення про рідне село Берегове і Заріччя.

Самостійна робота (працюють у парах, повторюють правила додавання та віднімання  десяткових дробів з наступною  перевіркою).

Кожна пара починає свою роботу з того номера, який обведено кружком.

Після розв’язання свого завдання учень виходить до дошки й пише пропущене число. Як тільки всі пропуски  будуть заповнені, завдання перевіряються разом. Площі держав, які використовували в колективній роботі, являються відповідями самостійної роботи.

Знайдіть пропущене число:

1.  _______+3,015 = 3,605

2.  21,035 - ________=11,3

3.  106,314+________=120,404

4.  (18,325+10,7) - ________=0,375

5.  (68,015+________ )+5,7=104,206 

6.  0,35+4,7+26,85 =________   

7.  _______ - 42,9=0,234

8.  (_______+201,167) - 0,9 = 399,75

9.  (300+11,327) - ________ = 66,987

10. (400 - _______ ) +1,94 = 30,006

11. (900 - 0,25) - _______ = 348,1

12. _______ - (0,725 –1/2)=603,475

Розв’язати завдання: №  858(3), 856(2,6), 845

6.  Контроль знань у формі тесту.

Варіант 1.

І. Тест

1. Яке з даних чисел найбільше:

а)  1,98         б) 0,98           в)1,03           г) 0,08 ?

2. Яку цифру можна підставити замість зірочки, щоб отримати правильну нерівність: 19,9 * 4   >    19,941 ?  

л)5               м) 0                 в) будь-яку  г) інша відповідь

3.Виконайте додавання: 4,12 + 5,51

о)  9,62        ю) 9,53            ь) 9,6           з) інша відповідь

4.Виконайте віднімання: 3,61 – 2,51

к) 1,1             б) 1,11                  в) 0,1           п) інша відповідь

5. Розв’яжіть  рівняння: х+3,4 = 7,6

а)  4,2              б) 11               в)4,1           г) інша відповідь

6.Округліть число: 10,856 до сотих

а) 10,9              ш) 10,86        ж)11,8          х) інша відповідь

7.Який з данних десяткових дробів розташовано на координатному промені правіше:

а) 1,7                і)2,24              в)1,8             г)0,22

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Якщо співпали всі букви, то оцінка – «9»

Одна відповідь неправильно – «8»

Дві неправильно – «7»

Три  неправильно – «6»

ІІ.  Зірочки замініть цифрами так, щоб дії були правильними:

6*7,5*                        3,**5                     *,**1

  3*,*6                        *,62*                      0,125

729,47                        7,004                      0,876

Вариант 2.

І. Тест

1. Яке з даних чисел найменше:

а)  0,0687         б) 0,075            в)0,306             г) 2,457 ?

2. Яку цифру можна підставити замість зірочки, щоб отримати правильну нерівність: 27, * 376 >  27,2299 ?  

л) 2                  м) 0 або 1         в) будь-яку    г) інша відповідь

3. Виконайте додавання:  4,1 + 2,51

о) 2,92             ю) 6,52             ь) 6,61              з) інша відповідь

4. Виконайте віднімання:  13,1 – 2,51

к) 11,59            б) 10,5            в) 11,5              п) інша відповідь

5. Розв’яжіть  рівняння:  х-1,9 = 6,39

а) 8,29               б) 4,49             в) 7,29             г) інша відповідь

6.Округліть число: 15,9476 до сотих

а) 15,94             ш) 15,95          ж) 15,9             х) інша відповідь

7. Який з данних десяткових дробів розташовано на координатному промені лівіше:

а) 1,75                 і) 1,7489         в) 2,24               г) 2,2499

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Якщо співпали всі букви, то оцінка – «9»

Одна відповідь неправильно – «8»

Дві неправильно – «7»

Три  неправильно – «6»

ІІ.  Зірочки замініть цифрами так, щоб дії були правильними:

6*7,5*                        3,**5                     *,**1

  3*,*6                        *,62*                      0,125

729,47                        7,004                      0,876

Варіант 3.

І. Тест

1. Яке з даних чисел найбільше:

а)  1,098         б) 0,983            в) 1,02     г) 0,0891 ?

2. Яку цифру можна підставити замість зірочки, щоб отримати правильну нерівність: 19,8  * 492 <  19,9538 ?  

а) 0 або 1      б)  0          л) будь-яку    м) інша відповідь

3. Виконайте додавання:  8,32 + 1,5

о)  9,37         ь) 9,82       ю)8,47           з) інша відповідь

4. Виконайте віднімання:  19,4 – 7,83

к) 11,57       б) 12,57      в) 12,6         п) інша відповідь

5. Розв’яжіть  рівняння:  х +3,4 = 7,67

а) 4,27         б) 10,67       в) 4,63       г) інша відповідь

6.Округліть число: 18,8673 до тисячних

ш) 18,867     х) 18,87      в) 18,868     а) інша відповідь

7. Який з данних десяткових дробів розташовано на координатному промені правіше:

а)   3,199        б) 2,79        і) 3,2             г)2,7199

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Якщо співпали всі букви, то оцінка – «9»

Одна відповідь неправильно – «8»

Дві неправильно – «7»

Три  неправильно – «6»

ІІ.  Зірочки замініть цифрами так, щоб дії були правильними:

6*7,5*                        3,**5                     *,**1

  3*,*6                        *,62*                      0,125

729,47                        7,004                      0,876

Якщо ви розв’язали правильно, то у вас получиться слово Аль-Каші. Це прізвище відомого узбецького математика та астронома, який «відкрив» десяткові дроби. У своїй роботі «Ключ арифметики» він застосував новий запис дробових чисел, яка значно спрощує виміри та обчислення (помер у 1429 році).

Бажаючим, отриману оцінку - поставити в журнал, обведіть її в кружок. Крім того оцінка підвищиться, якщо ви зробили приклад із завдання ІІ (на розсуд учителя).

7. Домашнє завдання

Повторити п. 27-30

Розв‘язати тестові завдання по рівнях в кінці розділу.

8.  Підсумок уроку

    Фронтальне опитування:

- Над якою темою працювали?

 -Які правила та поняття повторили?

                                               

                                                

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович