Конспект уроку на тему: «Hobbies and Pastime»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Книш Анна Анатоліївна, учитель англійської мови, КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27Книш Анна Анатоліївна,
учитель англійської мови,
КУ Сумська  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27
м. Суми, Сумська область

Мета: Повторити знайомі й вивчити нові назви захоплень. Повторити граматичний матеріал: конструкція “збиратися щось зробити”. Формувати навички діалогічного мовлення і монологічного мовлення. Продовжувати удосконалювати техніку читання. Практикувати учнів у письмі. Розвивати вміння аудіювання. Сприяти розвитку пам’яті та мовної здогадки. Виховувати повагу до людей з різними  захопленнями.

Обладнання: підручник, зошит, картки для індивідуальної роботи, ноутбук, презентація Powerpoint “hobbies”, презентація Powerpoint ”to be going to” м’яч,  аудіодиск,  заохочувальні зірочки.

Хід уроку    

I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Привітання (Greeting).

Good afternoon , dear boys and girls! I’m glad to see you!

How are you today ? ( P –P )

2.     Повідомлення теми та мети уроку (Aim).

In a good mood we start our unusual lesson. Look at the screen and try to guess what about will be our lesson today?

At the lesson you’ll express your opinion towards hobbies. We’ll do a lot of different interesting tasks. Besides we’ll revise our grammar.

3. Уведення в іншомовну атмосферу ( Warming up).

а) Комунікативна розминка

Do you have much free time?

How do you spend or free time?

Do you have a hobby?

Is it good or bad to have a hobby?

                                                    Is it easy to choose a hobby?

б) Повідомлення епіграфу

So as you see the topic of our discussion today is  hobby, and the motto of the lesson I propose to take this proverb, read  it please.(Twice happy is a man who has got a hobby) How can you explain it?

в) Фонетична зарядка (Phonetic exercises)      

A black fat cat sat on  a mat and ate  a fat rat.

The cook took a good look at the cookery book.

It’s good he could go on foot.

Well done. You are very smart kids.

б) Аудіювання (Listening)

Be ready to listen to the song, try to understand it and complete the sentences.

Робота на картках

 4. Перевірка домашнього завдання (Check on homework)

1)зробити словникову роботу,  вивчити слова    (магічна скринька)

2)Скласти розповідь про своє захоплення ( презентація арт-проектів з інформаційним повідомленням).

II.   Основна частина уроку

1.     Подання нового лексичного матеріалу ( Presenting Vocabulary).

Презентація Powerpoint “Hobbies”.

а) Учні повторюють нові слова, шліфують вимову, запам’ятовують лексику.

б) Робота в парах.

So there are many different hobbies. They differ like tastes.

Please, work in pairs and divide the hobbies from this list into 2 groups (active/passive, indoor/outdoor, individual/collective, intellectual/relaxing, for men/for women), you have 2 minutes.

Now let`s check. What hobbies are indoor and outdoor ones? What popular indoor hobbies do you know? What hobbies do you prefer: outdoor or indoor?

Now hobbies the most suitable for men and women? What is your hobby? Do you like to…?

So, active and passive hobbies. What hobbies do you prefer?

Now divide hobbies into relaxing and intellectual. What  hobbies do you like?

в) Interesting facts about hobbies of famous people

 г)  Вивчення вірша

We are best friends,
  My hobby and I.
We have such fun
  My hobby and I.
We are best friends,
  Can you say why?

д) вивчення нових прислівїв.

 • He works best who works his trade.
 • Practice is the best master.
 • He who begins many things finishes but few.
 • The busiest men find the most leisure.
 • There is no accounting for tastes.
 • Our best friend is our hobby.
 • Where there is a will, there is a way.

2. Після цього відповідають на питання “What is  your favourite hobby?” (презентують монологічні повідомлення).

3. Фізкультхвилинка

4.Читання (Reading)

а) Впр.1, с 108 (читання тексту)

б) Впр. 2 , с 109 ( бесіда за текстом)

5. Повторення граматичного матреіалу :  конструкція to be going to                ( Grammar revision ).

a)Презентація Powerpoint ” To be going to”

б) виконання лексико-граматичних вправ

*Make up sentences as in the example.

1.(play /basketball) I am going to play  basketball.

2.(fight) They ………

3.(learn/to skate) Jack…………

4.(clean/her teeth)

She ……………...

5.(sleep) We ………

6.(watch/TV)

John…………………

Look at Sallie’s dairy and write what her plans are for next week.

 • Monday: meet Jane
 • Tuesday: stay at home
 • Wednesday: clean the house
 • Thursday: buy new shoes
 • Friday: visit my granny in London.
 • Saturday: go to the theatre
 • Sunday: have dinner with  some friends
 • Example: Sally is going to meet Jane on Monday.

What are you going to do next week?

*Write questions and answers as in the example:

               Anna /singer?

               Is Anna going to be a

               singer? – No, she isn’t.

               She is going to be a

               teacher.

              Alice /cook?..................

               ………………………...

               …………………………

             Bill and Tom/artists?

              …………………………

              …………………………

              …………………………

              Melissa/teacher?..............

              ………………………….

              …………………….

 ? You/football player?             

III.   Заключна частина уроку

1.     Домашнє завдання ( Homework)

Open your day-books and write down your hometask.

1) Впр.2, с 110 (чит текст, письмово відповісти на пит.)

2)асоціативний кущ до вправи 3 стр109, пояснити свій вибір *

2.   Підбиття підсумків уроку ( Summarizing)     

So today we have spoken about different hobbies. Let’s revise them.

   “Лінгвістичний волейбол

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -