Конспект уроку на тему: "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Косинська Марія Олексіївна,
вчитель географії та природознавства,
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

міста Ківерці Волинської області

Мета. Систематизувати і поглиблювати знання учнів про кліматотвірні чинники; ознайомити із загальною характеристикою клімату України; сформувати знання учнів про сонячну радіацію та її розподіл територією України; розвивати критичне мислення, інтелектуальний творчий потенціал; виховувати інтерес до знань, почуття колективізму.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: фізична карта України, атласи контурні карти, схема «Види сонячної радіації», правила проведення «мозкового штурму».

Методи: словесні, наочні, репродуктивні, пошукові.

Базові поняття: клімат, кліматичні ресурси, сонячна радіація, радіаційний баланс.

ЗМІСТ УРОКУ

І.Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної пізнавальної діяльності

1.Прийом «Дивуй»

Чи знаєте ви, що…

  • Термін «Метеорологія» виник ще в античні часи? У перекладі з грецької «метеора» - «небесне явище», «логос» - «наука». У російську мову слово «метеорологія» ввів М.В.Ломоносов.
  • В Україні в літописах ХІІ ст.. знайдено перші відомості про явища погоди. У 1736р. почали використовувати шкалу Цельсія для вимірювання температури повітря. У 1738 р. було проведено перші метеорологічні спостереження.

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

1.Прийом «Викликаю асоціацію»

 З чим у вас асоціюється поняття «клімат»?

Пригадайте, що впливає на формування клімату? (географічна широта місцевості, циркуляція атмосфери, рельєф території, віддаленість від океану тощо)

2. Складання правил «Мозкового штурму»

Дозволяється: активно працювати, відповідати, доповнювати і виправляти своїх товаришів, брати участь в обговоренні питання.

Не дозволяється: викрикувати, перебивати, відволікатися.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя за планом

a)     Види сонячної радіації (космічні чинники), радіаційний баланс.

b)    Циркуляція атмосфери (планетарні чинники).

c)     Характер підстилаючої поверхні (географічні чинники).

Схема «Види сонячної радіації»

1. Пряма. 2. Розсіяна. 3. Відбита. 4. Поглинута. 5. Сумарна

Конспект уроку на тему: "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники"

Основні висновки:

  • Більша частина України знаходиться в помірному кліматичному поясі, лише ПБК – у субтропічному.
  • На території України переважають помірні повітряні маси, що надходять з Атлантики.
  • Континентальність зростає із заходу та північного заходу на південь і південний схід.
  • Кліматичні ресурси є сприятливими для сільського господарства, транспортної системи, промисловості і життя людей.
  • До основних кліматотвірних чинників належать: сонячна радіація, циркуляція атмосфери, характер підстилаючої поверхні.

2. Характеристика тематичної кліматичної карти України

a)     Робота з атласом, «Кліматичною картою України».

          Про які основні кліматичні показники ми можемо дізнатись з кліматичної карти України? За допомогою яких способів виконані зображення на карті?

b)    Аналіз даних кліматичної карти (самостійна робота в парах).

Проведення інструктажу виконання завдання.

Завдання 1. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни температури повітря в січні із заходу на схід між містами Львів і Луганськ. Зробити висновки про зміни температури повітря в січні. (-4…-80С, температура повітря зменшується)

Завдання 2. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни температури повітря в січні з півночі на південь між містами Чернігів та Сімферополь. Зробити висновки про зміни температури повітря в січні. (-7…-10С, температура повітря підвищується)

Завдання 3. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни температури повітря в липні з півночі на південь між містами Чернігів та Сімферополь. Зробити висновки про зміни температури повітря в липні. (+19…+210С, температура повітря підвищується)

Завдання 4. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни температури повітря в липні із заходу на схід між містами Львів і Луганськ. Зробити висновки про зміни температури повітря в липні. (+17…+210С, температура повітря підвищується)

Завдання 5. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни річної кількості опадів із заходу на схід. Зробити висновки про зміни річної кількості опадів. Указати територію України з максимальною кількістю опадів. (700-800…500-600мм, кількість опадів зменшується. Гори Карпати, кількість опадів понад 1500мм/рік, Кримські гори, кількість опадів 1000-1200мм/рік)

Завдання 6. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни річної кількості опадів із півночі на південь. Зробити висновки про зміни річної кількості опадів. Указати територію України з мінімальною кількістю опадів. (700-800…300-450мм, кількість опадів зменшується. Південь України, Азово-Чорноморське узбережжя)

3. Прийом «Географічний практикум»

(учні звітують про виконання завдання з аналізу кліматичної карти, наносять дані спостережень на контурну карту, учитель – на фізичній карті України за допомогою стикерів).

4. Робота з підручником

Знайти в тексті і прочитати висновки про загальні територіальні особливості клімату України.

5. Прийом «Географічна лабораторія». Самостійна робота в малих групах.

Правила роботи:

1.  Швидко об’єднатися в групи (учням пропонується обрати одну з 7 кольорових смужок. Потім проходить об’єднання в малі групи за принципом кольору).

2. Розподілити ролі в групі: керівник зачитує завдання, організовує порядок виконання, підбиває підсумки; секретар веде записи виконання роботи; спостерігач стежить за часом; доповідач висловлює загальну думку.

3. Проведення інструктажу – критерії оцінювання, регламент виконання завдання – 10хв.

4. Робота в групах.

5. Підбиття підсумків роботи.

Завдання

Група 1

Чому в Криму, у місті Ялта, ростуть кипариси, а в місті Севастополі – пірамідальні тополі? (різні кліматичні пояси – помірний і субтропічний; Кримські гори – перешкода для холодних північних повітряних мас)

Група 2

Чому навесні в Криму спостерігаються часті заморозки, навіть на південному березі Криму? (рівнинний рельєф, холодне повітря з півночі)

Група 3

Учні нашої школи на зимових канікулах збираються їхати до ПБК. Який одяг ви порадите їм узяти із собою? Чому?

Група 4

Учні нашої школи на літніх канікулах збираються їхати в Карпати. Який одяг ви порадите їм узяти із собою? Чому?

Група 5

Чому зима в Передкарпатті (-4…-50С) тепліша, ніж у нашій місцевості, а літо прохолодніше? (ближче до Атлантичного океану, західне перенесення повітряних мас)

Група 6

Чому на узбережжі Чорного й Азовського морів зима настає пізніше та триває менше, ніж на прилеглих ділянках суходолу? (моря утримують тепло, південне розташування морських територій зумовлює меншу тривалість зими)

Група 7

Чому найсильніші вітри бувають в горах? (перепад атмосферного тиску)

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Експрес-тест» (2 бали за правильну відповідь)

1.Більша частина території України розташована в кліматичному поясі:

a.      Помірному

b.     Субтропічному

c.     Тропічному

2. Кількість сумарної сонячної радіації зменшується в напрямку:

a.      З півдня на північ

b.     З півночі на південь

c.     Із заходу на схід

3. Континентальність клімату на території України:

a.      Зростає з півночі та північного заходу на південь та південний схід

b.     Зменшується з півночі та північного заходу на південь  та південний схід

c.     Зростає з півночі на південь

4. В Україні середня температура повітря в січні збільшується з півночі на південь, тому що:

a.      Зменшується сумарна сонячна радіація

b.     Збільшується сумарна сонячна радіація

c.     Збільшується континентальність клімату

5.До основних кліматотвірних чинників належать:

a.      Сончяна радіація, характер підстилаючої поверхні, циркуляція атмосфери

b.     Фази активності Сонця, ступінь господарського освоєння території.

Відповіді: 1-а,2-а, 3-а, 4-б, 5-а.

VІ. Підсумок уроку, оцінювання

1. Прийом «Незакінчене речення»

Сьогодні ви дуже добре попрацювали. Як справжні науковці, з великою наполегливістю і старанням ви здійснювали метеорологічні прогнози, за що отримуєте гарні оцінки.

Продовжить речення:
Ми вивчали тему…
Урок мені сподобався тому, що…
На уроці я навчився…
На уроці я отримав…
Мені потрібно..

VІІ. Домашнє завдання

1.Опрацювати параграф підручника
2.Завдання за вибором:

  • Середній рівень – підберіть прикмети погоди
  • Достатній рівень – порівняйте середньорічну температуру Києва та Ялти. Чим пояснюється різниця?
  • Високий  рівень – користуючись підручником і атласом, складіть стислу кліматичну характеристику нашої місцевості. Зробіть висновки про тип клімату.

Температура, 0С

Опади, мм

Пануючі вітри

Січень

Липень

 

Січень

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -