Конспект уроку на тему: "Проблеми раціонального природокористування. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Логін Галина Володимирівна, вчитель  географії та економіки І кваліфікаційної категорії комунального закладу "Навчально-виховний комплекс "Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"Логін Галина Володимирівна,
вчитель  географії та економіки
І кваліфікаційної категорії
комунального закладу "Навчально-виховний комплекс
"Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Байковецької сільської ради

Мета:  узагальнити роботу учнів над вивченням фізико-географічних особливостей Тернопільської області та своєї місцевості, познайомити з геоекологічною ситуацією та головними джерелами забруднення навколишнього середовища; спонукати до критичної оцінки та накреслення шляхів оздоровлення екологічної ситуації; формувати в учнів відповідальне ставлення до оточуючого довкілля.

Тип уроку: розширення та поглиблення знань, урок-конференція.

Методи навчання: частково-пошуковий, дослідницький.

Обладнання: Карти: «Фізична карта України» та  «Фізична карта Тернопільської області», «Геоекологічна ситуація в Україні», творчі роботи учнів.

Очікувані результати:

Учні зможуть:

-  оцінювати стан зміни природних комплексів в результаті господарської діяльності людини;

-  знати територіальне розміщення шкідливих виробництв;

-  уявляти систему природоохоронної роботи в області та своїй місцевості;

- співпереживати за небажані зміни ПК, розумно розв‘язувати критичні ситуації, що стають відомими через певні порушення екологічних правил господарювання.

                Хід уроку

І. Мотивація навчально-виховної діяльності:

       Золотяться хлібні ниви,

       Гордо соняхи квітують.                                                  

       Спіють груші, спіють сливи,

       Смачно фруктами частують.

             Та спинися на хвилину

             І послухай стогін, сину!

             То природа стогне тихо,

              Бо спіткає її лихо.

        Орють, сіють, культивують,                                  

        Ліс частіше все корчують,

        В ріки стоки виливають

        І живе все цим вбивають.

               Тож болить природі гірко.

               Вироста в озоні дірка.

               Не співають нам птахи,

               Не сідають на дахи.

   Слід задуматись, згадати,

   Що природа – друга мати.

   Нівечить її негоже!

   Кожен хай їй допоможе!

Сьогоднішній наш урок стане підсумковим у вивченні фізико-географічних особливостей Тернопільської області. І я думаю,  що ви здогадалися про що піде мова.

 (Говорять учні).

А проведемо ми не просто урок, а це буде конференція, на якій кожен з вас стане науковцем чи досвідченим спеціалістом. Тема, над якою ви працювали впродовж усього вивчення  Тернопільщини, досліджували окремі об‘єкти досить детально, стане вашим , зігрітим і осмисленим серцем та душею, звітом. Адже ми говоритимемо про найкращий, найрідніший і найблагословенніший куточок планети , подільський край України – землю Тернопільщини.

Дозвольте представити учасників та гостей конференції.

Це : група ґрунтознавців,  група гідрологів, група ботаніків та група зоологів;

        гості з періодичних видань – кореспонденти;  ведучі телепрограм.

ІІ. Науково-підсумкова конференція.

                                                                          

                                                                              «Пам‘ятайте, що у рослин і тварин немає
депутатів,  їм нікому писати і скаржитись, 
за них нікому  заступитись, крім нас, людей, 
які разом з ними  заселяють цю планету»
Джеральд Даррел

Вчитель: Діяльність людини відбувалася в межах правил антропоцентричного гуманізму, тобто ідеї підкорення людині всього, що є в природі, ідеї панування над природою. Як показало життя, ця ідея виявилася хибною. Загальнолюдський інтелект разом з найсучаснішою технікою, незважаючи на всю могутність, нині не в змозі штучно керувати і підтримувати нормальне функціонування тисяч екосистем біосфери, мільйонів видів живих істот в яких протягом сотень тисячоліть еволюційно виробляли свої складні чисельні взаємозв‘язки для гармонійного існування. Сучасні технології стали потужним інструментом, за допомогою якого людина споживає значно більше, ніж природа може продукувати, а також викидає в довкілля таку кількість відходів, яку природа не в змозі знешкодити. А, отже, і говоримо ми сьогодні про раціональне природокористування – високоефективне, розумне господарювання, яке не призводить до різких змін природно-ресурсного потенціалу і підтримує та підвищує продуктивність природних комплексів або окремих об‘єктів, їх красу.

ГРУНТОЗНАВЦІ:

«Мозковий штурм»:

Грунт -  органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного тепла й світла.

Деградація ґрунтів – втрата їх природної родючості.

1.  Який компонент є основою родючості ґрунту?

2.  Які  основні типи ґрунтів поширені на Тернопільщині?

Найбільшу площу в області (бл. 72 %) займають лісостепові опідзолені ґрунти:  чорноземи, світло-сірі, сірі лісові та темно-сірі. Найродючішими в області є чорноземні ґрунти (майже 20 % тер.), що утворюються на лесах і лесоподібних суглинках під степовими ділянками.  Чорноземно-карбонатні ґрунти трапляються окремими ділянками в пн., пн.- зх. та пд. ч. області, де на поверхню виходять вапнякові  і крейдяні породи. Лучно-чорноземні ґрунти є у місцях поширення типових і опідзолених чорноземів; вони характерні для знижень у рельєфі, де близько до поверхні підходять ґрунтові  води.  Основні площі зайняті луками і пасовищами. У заплавах рік, на сучасних алювіальних відкладах в умовах постій. надмір. зволоження сформувалися лучно-болотні ґрунти. Використовуються як кормові угіддя, але продуктивність їх низька, оскільки в травостої переважає болотна рослинність. Болотні ґрунти утворились у долинах рік, днищах балок на алювіальних відкладах при надмірному зволоженні. Поділяються на торфово-болотні (з шаром торфу 25-50 см) і власне болотні (з шаром торфу 1525 см). Відзначаються значними запасами органічних речовин і поживних елементів, але внаслідок неповного розкладу органіки і нагромадження токсичних форм заліза та інших  елементів ці ґрунти є мало родючими. Після осушення вони придатні для овочівництва, луківництва. Найменш родючі в області дерново-підзолисті ґрунти. Вони утворилися у межах Малого Полісся на піщаних водно-льодовикових відкладах під сосновими лісами. Необхідні заходи для поліпшення механічного складу ґрунту і збільшення у ньому мінеральних та органічних речовин.

 Ґрунтовий  покрив Тернопільської  області загалом сприятливі  для вирощування с.-г. культур лісостепу.  Значної шкоди родючості ґрунтів завдає водна ерозія, особливо на пагорбковій поверхні. Найінтенсивніші  ерозійні процеси на Бережанському і Кременецькому  горбогір'ях, Товтрах, Придністров'ї. Площа еродованих земель — майже 39 % від площі ріллі. Для поліпшення стану ґрунтового  покриву необхідні рекультивація кар'єрів і торфорозробок, розкислення кислих ґрунтів, внесення органічних  і мінеральних  добрив, дотримання агротехнологій.

На території нашого села  теж гостро постала проблема  охорони та збереження ґрунтів. Вона зумовлена переважно водною ерозією та повсюдними стихійними сміттєзвалищами. На рівні району підняте питання стану охорони ґрунтів та їх використання.

ГІДРОЛОГИ:

З давніх-давен люди цінували воду, ставилися до неї як до безцінного природного дару. Оберігали річки, озера, болота, джерела, складали про них легенди, пісні. Адже вода – колиска життя.

(Звучить пісня про річку)

Гідрографічна мережа Тернопілької області налічує бл. 2400 річок і потічків, з яких 120 річок мають довжину понад 10 км кожна. Всі вони належать до сточища Чорного моря. Річки північної частини області належать до сточища Дніпра, центральної та південної частини — до сточища Дністра. Основні річки в межах області: Горинь (притока Прип'яті, сточище Дніпра), Стрипа, Серет, Збруч (притоки Дністра), а також Дністер, який тече вздовж південної межі області. Більшість річок (4/5) належить до сточища Дністра.

Усі річки є рівнинними річками; лише на півдні області деякі річки місцями мають ознаки гірських річок — зі швидкою течією, перекатами та водоспадами (наприклад Джуринський водоспад, Русилівські та інші).

Аукціон.

1. Назвіть притоки Дністра, що протікають територією області.

2. Назвіть притоки Серету.

3.  Чи є водосховища на річках Тернопільщини ?       

Послухайте легенду і скажіть про яку річку ці слова:

В далекі часи сягає корінням ця легенда про річку, в часи, коли українська земля найбільше страждала від нападів монголо-татарських племен, коли напівдикі воїни Золотої Орди вихором проносились по землях русичів, винищуючи вогнем і шаблею сотні міст і сіл, забирали тисячі людей у полон, залишаючи після себе кров, сльози, страх і ненависть.

Одного разу, під час чергового нападу монголо-татар, населення кількох сіл вирішило дати відсіч військам Батия, що немов чорна хмара насували із півдня. Дітей своїх мужні землероби заховали у ліс. А самі вийшли в поле для того, щоб із зброєю в руках зустріти непроханого гостя.

Жорстоким був бій... Татари чисельно в кілька разів переважали слов'ян, тому, після кількох запеклих сутичок, перемогли. Розлючені опором, вони усіх людей, що залишились в живих, зв'язали і кинули у річку.

Спустошивши поселення, орда повернулася назад в степи. І тільки після цього діти вийшли з лісу. Вони ходили берегами річки і гірко оплакували смерть своїх батьків.

Перехожі співчували дітям, допомагали їм чим могли. А річку, на берегах якої поселились нещасні сироти так з тієї пори і стали називати річкою "Сиріт". Згодом ця назва трансформувалась у  _______    ("Серет")

Однією з найчистіших річок нашого краю є Дністер. Вздовж його берегів утворилися мальовничі пейзажі. Тут розташований ландшафтний парк «Дністровський каньйон».

На більшості річок ситуація критична. Посилилися тенденції замулення джерел та самих русел. Річки швидко заростають очеретами та осокою. Ми пояснюємо це близьким розорюванням заплав щодо русел, інтенсивними площинними змивами через недотримання культури землеробства.

Ось наша річка Гніздечна. Старожили розповідають, що вона була чиста та глибока, багата рибою та раками. В деяких місцях були водовороти такої сили, що топилися коні, яких приводили на водопій. Сьогодні не видно вулиць, що розташовані по обидва береги річки,  через стіну очеретів. А замість сильної та повноводної річки протікає вузька голуба змійка. Замість риби, у воді розкошують водні щури, жаби. Навіть купатися влітку небезпечно, бо вода є забрудненою.

Проблема збереження річок – теж одна з самих актуальних.  Проте ми стурбовані сьогодні розчищенням русел річок.

Конспект уроку на тему: "Проблеми раціонального природокористування.  Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості"

БОТАНІКИ.

Рослинний світ Тернопільщини, незважаючи на вплив людини на нього, є і нині цікавим та різноманітним. Та говорити ми будемо сьогодні про тих представників рослин, які є рідкісними та швидко зникаючими.

Гра «Червона книга»

(Учні із переліку рослин вибирають такі, що заслуговують захисту)

Світ рослин Тернопільщини:

ковила                                горицвіт                                 іриси

білоцвіт                             льон                                        гвоздики

фіалки                               барвінок                                 сон-трава

гусяча цибулька               гіацинт                                   підсніжник

підсніжник                        грицики                                  ромашка

Перше видання Червоної  книги України вийшло друком у 1980 році і включало 51 вид вищих судинних рослин. У другому виданні до неї вже потрапили 439 видів. У межах Тернопільської області зростають 33 види флори та проживають  36 видів фауни, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю природними видами фауни і флори (СІТЕS), а також 12 видів флори і 187 видів фауни, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі.

Поглянь довкола в світ природи-
Який він ніжний, чарівний!
Та як гриби ростуть заводи
Там, де тюльпан цвів весняний.                            
І дим рослинам сонце закриває,
Кислоти листя роз‘їдають вмить.
Від нашої байдужості буває,
Що нічогісінько ось тут не зможе жить.
Тому звертаємось до всіх, хто є у класі:
«Любіть і поважайте квіти весняні!
Не рвіть і не топчіть їх, бо є ласі
Великі гроші заробить на них.

А зараз запрошую всіх на заочну подорож до Тернопільського краєзнавчого музею. Експозиція відділу природи знайомить відвідувачів з рослинним і тваринним світом, кліматом, ґрунтами, природними багатствами Тернопільської області, яка була створена 4 грудня 1939 року. 

 А детально хочу представити вам  лілію лісову  та сон великий .                                

Лілія лісова.  Причини зміни чисельності: Рекреаційне навантаження, збирання на букети, викопування цибулин для пересаджування та як лікарської сировини. Рослина зникає внаслідок вирубування лісів, оскільки потребує часткового затінення. Потребує уваги охорона виду на Лівобережній Україні. Охороняють в багатьох природно-заповідних територіях лісової та лісостепової зони — Карпатському БЗ, ПЗ «Розточчя», «Медобори», Рівненському, ННП Шацькому, «Подільські Товтри», в багатьох заказниках. Заборонено зривання та викопування рослин, рубку лісу. Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у багатьох ботанічних садах. Господарське та комерційне значення: Декоративне, лікувальне, медоносне.

Сон великий. Причини зміни чисельності: Надмірний випас, часте випалювання, сільскогосподарське освоєння, видобування копалин. Масово знищується з метою використання в приватному озелененні, збирання на букети. Частина відомих локалітетів знищена.

Охороняється в НПП «Подільські Товтри», ПЗ «Медобори» та його філіалі «Кременецькі гори», РЛП «Дністровський каньйон», у заказниках і пам’ятках природи Доцільно налагодити комерційне вирощування для запобігання знищення виду у природі. Необхідний моніторинг популяцій. Заборонено заготівлю рослин, руйнування місць зростання. Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують в усіх ботанічних садах України. Господарське та комерційне значення: Декоративне.

ЗООЛОГИ.

Тваринний світ Тернопільщини представлений лісовими та степовими видами. В області зареєстровано 412 видів хребетних, які належать до 242 родів, 97 родин, 37 рядів і 6 класів. Окремі класи нараховують: круглороті — 1 вид, риби — 45, земноводні — 11, плазуни — 10, птахи — 283, ссавці — 62.

Поліські види тварин поширені в північній частині області. Серед них: заєць сірий, лисиця звичайна, тхір лісовий, дикий кабан, куниця лісова, козуля європейська, їжак європейський, вовк. З птахів: тетерук, орябок, горлиця звичайна, канюкзвичайний, лелекабілий, дятел звичайний, грак, сорока, шпак звичайний, сіра ворона.

У середній та південній чатині області живуть як степові види, так і представники тваринного світу Карпат: заєць сірий, вивірка звичайна, лисиця звичайна, тхір, козуля європейська, олень, рись, горностай, дикий кабан, кріт, їжак звичайний, полівка сіра, полівка степова, ласиця.

Унаслідок нераціонального господарювання на території області вини­щено великі стада лосів, козуль, оленів дрохв, інших тварин Багато тварин знищено при постійному полюванні на них У 1960-х роках зникли дрохви, які були у Кременецькому районі (в 1937 р ), немає рябчиків у Шумському районі Сіра гуска стала надзвичайно рідкісним птахом Зник стрепет.

До ендемічних видів належать подільський кріт, плямистий ховрах, ма­ла кутора, чагарникова полівка.

Деякі види тварин області перебувають під загрозою цілковитого зни­щення і тому вимагають охорони.

Серед них — рідкісні, які занесені до «Чер­воної книги України»,— лелека чорний, тхір степовий, широковух звичай­ний, пугач, орлан-білохвіст, кіт лісовий, беркут, кутора мала, скопа, полоз лісовий.

На території області заборонено відстрілювати дикого кабана, оленя, козулю, видру, ондатру, білку, фазана, сіру куріпку, яструба-перепелятника, сіру ворону.

Детально хочемо розповісти про особливу тварину – жука-оленя.                  

Чисельність і причини її зміни: Зустрічається рідко, але локально у великій кількості. Зменшення кількості жука пов’язане з прийнятою методикою лісогосподарювання, за якою багато дерев не доживають свого природнього віку. Молоді посадки дерев не придатні для харчування та розмноження виду. В Україні вид поширений майже на всій території, крім пд.-сх. областей.

Послухайте розповідь про  Махаон.

В Україні зустрічається повсюдно.  Чисельність і причини її зміни: На окремих ділянках у декілька га може досягати у пік льоту імаго до 10–20 особин на 1 ділянку, в основному ж не перевищує 0,1– 1 особин на 1 га. Причини зменьшення чисельності: погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності (застосування пестицидів, надмірне випасання худоби, викошування та випалювання трав тощо).  Охороняється у всіх заповідниках України. У місцях з високою чисельністю особин виду доцільним є створення ентомологічних заказників, лімітування випасу худоби та сінокосіння, заборона випалювання трав.

Природно – заповідні території та об‘єкти Тернопільської області

(карта «Охорона природи»)

Закінчити роботу нашої конференції хочу, запросивши вас попрацювати  з картою розміщення природно-заповідних  територій та об‘єктів  Тернопільської області.

А, вивчивши їх географію, відповісти на запитання :

- Чи є на території Тернопільщини заповідники? Як ви гадаєте, чи є необхідність у  їх створенні? Та де б ви запропонували їх розмістити?

-  Які інші  природоохоронні об‘єкти та території є на Тернопільщині?

-   Де їх концентрація найбільша? Чому? Назвіть їх.

 Природно-заповідний фонд Тернопільського району має у своєму складі 34 одиниць територій та об'єктів площею 933,5560 га. Фактична площа ПЗФ району (без урахування площі тих об'єктів, що входять до складу територій інших об'єктів ПЗФ) – 933,5560 га. Відношення площі ПЗФ до площі району («показник заповідності») становить 1,25 %.

Діти, а біля нас знаходиться заказник місцевого значення ботанічного профілю «Шляхтинецький» в якому охороняються угрупування місцевих видів лікарських рослин. Поширені барвінок малий, крушина ламка , черемха звичайна, копитняк європейський, медунка темна, зірочник ланцетовидний, купина багатоквіткова, вороняче око звичайне, ряд інших видів рослин.

   І також  є пам’ятка природи місцевого значення гідрологічна – карстове озеро «Дубівецьке джерело»  у с. Дубівці, біля правого схилу долини р. Гніздечної.  Джерело підземних вод, що відіграє важливу водорегуляторну, оздоровчу, естетичну та історико-культурну функції.. Джерело є унікальним за своїми розмірами і походженням.

Довідка:

Коли ми запитуємо іноземних вчених, що прибувають на Україну, що саме вони хотіли б тут побачити, вони неодмінно кажуть: «Печери».                                                 

Землі на Тернопільщині повсюдно пронизані дивовижними кам’яними лабіринтами: глибокими і довгими, заплутаними ходами. Вічна темрява, тиша і спокій, стережуть який сотні вартових – летючих мишей. Які лише вдають, що засинають, повиснувши з вкритих різнобарвними кристалами стелях. Більшість з цих печер утворились сотні тисяч, а то й мільйони років тому. Тоді, коли народжувались самі Карпати. Їхні стіни відшліфовані хвилями давнього Сарматського моря. Печери не дарують легковажності. Не один раз у кам’яних ложах знаходили скелети тих, хто невідомо, скільки років тому заблукав між підземних доріг. Вчені кажуть, що на Тернопільщині поки що відкрито лише одну п’яту усіх печер. Тож величезне кам’яне царство досі залишається таємним підземним світом, закритим для людини.

Печера Млинки  (Село Залісся Чортківського району) - пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р.

Печера Перлина (Село Крутилів Гусятинського району)- пам’ятка  природи загальнодержавного значення з 1971р.

Печера Кришталева  (Неподалік села Кривче Борщівського району) - пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1963 р.

Печера Вертеба  (Поблизу села Більче-Золоте Борщівського району) - пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 рПечера Оптимістична   (Біля села Королівка Борщівського району) - пам’ятка природи загальнодержавного значення з 1971 р

ІІІ.  Підсумок конференції та уроку.

Ми обговорили сьогодні досить актуальні та важливі питання збереження довкілля.

Урок по важливості – номер один –

Урок про збереження флори й тварин.

Ви дійсно готові  їх всіх захищати?

Їм руку подати у скрутну хвилину?                                                                                                                   Звіря  захистити мов людську дитину?                                                                                     Послухати з трепетом спів солов‘я?

Рішити : природа щаслива – щасливий і я?

Якщо ви готові до цього, то наша розмова вдалася. У мене є дерево очікувань . Напишіть:

які, на вашу думку, рослини чи тварини слід внести до списку рідкісних або зникаючих.

Домашнє завдання:

- давати оцінку проблемам охорони природи області;

-  підготувати повідомлення про один з природоохоронних об‘єктів області;

-  дослідити географію та особливості рослини, яку ви пропонуєте внести до списку рідкісних або зникаючих.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -