Мовознавчий брейн-ринг (сценарій виховного заходу до предметного тижня)

Навчальний рівень: 
Борисенко Наталія Володимирівна, 
викладач української мови та літератури, 
вища категорія
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва
 
МЕТА: 
НАВЧАЛЬНА: продовжувати: розкривати багатство української мови, збагачувати знання учнів.
РОЗВИВАЮЧА: розвивати в учнів бажання поглиблювати і вдосконалювати знання рідної мови; розвивати компетентності: мовну і мовленнєву, комунікативну, творчу, інформаційну тощо; вміння орієнтуватись в незвичних умовах та працювати в команді.
ВИХОВНА: виховувати повагу до рідної мови; відчуття себе творчою особистістю.
 
АНОТАЦІЯ:
Захід проводиться у формі брейн-рингу в межах предметного тижня писемності та мови. 
З числа учнів формуються команди (у нашому закладі це 4 команди –по 1-й від курсу) по 6-8 осіб.
До складу журі запрошуються викладачі ліцею.
В якості ведучого виступає викладач української мови та літератури.
Для журі готується протокол та ключі для перевірки виконання завдань.
Кабінет зазнає певного перевтілення: залишаємо парти в чотирьох кутах для команд, у центрі ще 1-2 парти, на яких розміщені завдання, помічені номерками від 1 до 8, та інший інвентар. За знаком ведучого капітани команд підходять і забирають завдання. Ведучий усім пояснює порядок виконання і слідкує за дотриманням часу і правил. По закінченні часу команди здають завдання на перевірку журі і переходять до виконання наступного. Завершується брейн-ринг оголошенням результатів і нагородженням усіх учасників символічними подарунками.
 

ПРОТОКОЛ

Завдання

Умови

Зміст завдання

КЛЮЧ

Бали

Нарахування балів командам

І

ІІ

ІІІ

IV

1. «ПІРАМІДА»

Складіть піраміду зі слів.

Учні заповнюють бланк-піраміду, де перше слово складається з 1єї букви, друге - з 2х букв і т.д. Перемагає та команда, яка добере якомога більше слів (додаток 1)

За кількістю правильно дібраних і грамотно записаних слів

 

 

 

 

2. «ПЕРЕКЛАДАЧ»

Доберіть до запозичених слів українські відповідники.

(додаток 2)

Ілюстрація

Педіатр

Експрес

Спектакль

Дискусія

Бал

малюнок

дитячий лікар

швидкий поїзд

вистава

суперечка

оцінка

0-6

 

 

 

 

3. «ПОДОРОЖ»

Подане речення записати літературною українською мовою.

(додаток 3)

Стариня падькалася та нарікала на важкі роки, казала, що вся Гуцулія на старців переходить.

Стара скаржилась та нарікала на тяжкі роки, казала, що вся Гуцульщина старіє.

0-4

 

 

 

 

4. «НАГОЛОС»

Поставте правильно наголос у поданих словах.

(додаток 4)

Асиметрія

Бюлетень

Вимога

Випадок

Дітьми

Довідник

Заіржавіти

Каталог

Кропива

Курятина

Ненавидіти

Одноразовий

Середина

Фартух

асиметрІя

бюлетЕнь

вимОга

вИпадок

дІтьми

довІдник

заіржАвіти

каталОг

кропивА

кУрятина

ненАвидіти

одноразОвий

серЕдина

фартУх

0-14

 

 

 

 

5. «РЕБУС»

 

Розшифруйте ребуси.

(додаток 5)

Грамотність

Наука

Перемога

0-6

 

 

 

 

6. «СКРАЙБІНГ»

Напишіть історію, що зашифрована в малюнках. (додаток 6)

Оцінюється грамотність, зміст, логіка, зв’язність, актуальність і почуття гумору.

0-18

 

 

 

 

7. «ТАЄМНИЙ ГОРЩИК»

.

Усі члени команди читають скоромовки. Завдання має певні ускладнення: Перед виконанням кожен витягає з горщика предмет, який має використати під час читання скоромовки: стрічка, хустка, цукерка тощо.  (додаток 7)

Підраховується спільний результат

 

 

 

 

8. «ПОЛЕ ЧУДЕС»

Відгадайте слово, зашифроване у таблиці. Команди роблять хід по черзі.

(додаток 8)

Мовознавець

Письменний

Ґелготіти

 

+10 балів за слово- кількість букв

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

«ПІРАМІДА»

Додаток 2

«ПЕРЕКЛАДАЧ»

Педіатр

Експрес

Спектакль

Дискусія

Бал  

 

 

Додаток 3

«ПОДОРОЖ»

Стариня падькалася та нарікала на важкі роки, казала, що вся Гуцулія на старців переходить.

 

 

Додаток 4

«НАГОЛОС»

 

Асиметрія                             Каталог

Бюлетень                              Кропива

Вимога                                  Курятина

Випадок                                Ненавидіти

Дітьми                                  Одноразовий

Довідник                              Середина

Заіржавіти                             Фартух

 

 

Додаток 5

«РЕБУС»

 

Додаток 6

 «СКРАЙБІНГ»

Додаток 7

«ТАЄМНИЙ ГОРЩИК»

 

 

СКОРОМОВКИ

Сів шпак на шпаківню,
Заспівав шпак пісню півню:
- Ти не вмієш так, як я,
Так, як ти, не вмію я.

Ти, малий, скажи малому,
Хай малий малому скаже,
Хай малий теля прив’яже.

За горою, біля броду,
Обгороджений город.
Барабанять по городу
Бараболя і горох.

На печі, на печі
Смачні та гарячі
Пшеничні калачі.
Хочеш їсти калачі -
Не сиди на печі.

От Кіндрат, так Кіндрат,
Зуб зламав об мармелад.
 

Ати-бати - йшли солдати,
Ати-бати - на базар.
Ати-бати - що купили?
Ати-бати - самовар.

Лиса з лісу у село
"ку-ку-ріку" занесло.
Заглядає лис у вікна:
"Де ж це півень кукурікнув?"

Карл у Клари украв корали,
А Клара у Карла
украла кларнет.

Додаток 8

«ПОЛЕ ЧУДЕС»

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Особа, що володіє мовою професійно.

2.     Той, що вміє писати і читати.

3.     Що вміють робити гуси?

Використані джерела

1.     ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=4373

2.     lenguasgames.ucoz.com/index/ukrajinski_skoromovki/0-4

3.     znoclub.com/mova-ta-literatura/535-yak-pravilnonagoloshuvati-slova-printsipi-nagoloshuvannya-problemni-vipadki.html

4.     rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&enter=1

5.     Зображення для завдання «Скрайбінг» взяті з мережі Internet, де знаходяться у вільному доступі

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -