Позакласний захід "Фізико-економічний калейдоскоп"

Ручинська Лариса Миколаївна, вчитель математики та фізики комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4» м.Кам’янське Дніпропетровської області

 

Ручинська Лариса Миколаївна, вчитель математики та фізики
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4» м.Кам’янське
Дніпропетровської області

 

Віннік Олена Ігорівна, вчитель інформатики та економіки комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4» м.Кам’янське  Дніпропетровської область

 

Віннік Олена Ігорівна, вчитель інформатики та економіки
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4» м.Кам’янське

Дніпропетровської область


Мета:
дидактична: повторити, узагальнити та поглибити знання учнів з шкільного курсу фізики; ознайомити з питаннями, що вивчає економіка

розвивальна: формувати вміння роботи з різними формами тестових завдань, вміння самостійно поновлювати й поглиблювати знання, розвивати логічне мислення, комунікативні здібності учнів, активізувати пізнавальні інтереси, розширювати політехнічний кругозір учнів;

виховна: виховувати інтерес до вивчення фізики та економіки, прищеплювати почуття любові і гордості до України, повагу й пошану до видатних фізиків – наших земляків.

Ведучий-1: Добрий день, дорогі друзі!

Ведучий-2: Добрий день, шановні гості! Ми раді бачити Вас на нашій інтелектуальній грі, яка називається «Фізико-економічна калейдоскоп».

Ведучий-1.Дивна назва? Зовсім ні! Адже економічне мислення - ровесник людського суспільства. Спочатку економіка розглядалася як наука про домашнє господарство. Арістотель визначив економіку як природну господарську діяльність, пов'язану з виробництвом необхідних для життя продуктів, розумного особистого споживання.

Ведучий-2 Вперше виокремив фізику в науці-філософії-також давньогрецький філософ Арістотель. А чи не економічні міркування стали передумовою відкриття одного з найвідомішіх законів фізики-закона Архімеда?

Ведучий-1 В середині 1990-х років в результаті спроби зайнятися складними проблемами, викладеними економікою, з точки зору фізичних методів, з’явилася нова наука- еконофізика.

Ведучий-2 Еконофізика (від економіка і фізика) - наука, яка застосовує методологію фізики до аналізу економічних даних.

Ведучий-1 Отже, розпочинаємо змагання. Наше змагання складається з трьох раундів. У першому раунді беруть участь 6 учасників Завдання учасника – дати найбільшу кількість  правильних відповідей. За результатами першого раунду визначається 4 півфіналісти. За результатами другого-2 фіналісти.

Завдання першого раунду

Ведучий 2 1.1. Частинка, яка має мінімальний негативний заряд

А) електрон

Б) протон

В) атом

Г) фотон

2. Одиниця вимірювання електричного опору

А) вольт

Б) ньютон

В) ампер

Г) Ом

3. Носії електричного заряду в електролітах

А електрони

Б) протони

В) іони

Г) дірки

4. При русі по колу миттєва швидкість напрямлена …

А) до центра кола

Б) по хорді

В) по дотичній до кола

Г) від центра кола

5. Блискавка являє приклад…

А) тліючого розряду

Б) коронного розряду

В) іскрового розряду

Г) дугового розряду

6. Яка фізична величина визначає висоту звуку?

А) амплітуда коливань

Б) фаза коливань

В) швидкість хвилі

Г) частота коливань

7. В ядрі атома аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів в цьому атомі?

А) чотири

Б) вісімнадцять

В) двадцять два

Г) сорок

8. Яке з математичних співвідношень є визначенням сили струму?

А)

Б)

В)

Г)

9. При випаровуванні рідини без підведення тепла спостерігається…

А) нагрівання рідини

Б) збільшення її об’єму

В) охолодження рідини

Г) збереження сталої температури рідини

10. З якого моменту починається відлік гарантійного терміну на сезонні товари?

А) Від дня продажу

Б) Від дня вироблення

В) від дня настання сезону

Г) Від дня передачі товару до магазину

11. Розшифровка штрих-коду. За допомогою штрихового коду зашифрована інформація про деякі найістотніші параметри продукції. Найбільш поширений американський універсальний товарний код UPC та європейська система кодування EAN. Відповідно до тієї або іншої системи, кожному виду виробу привласнюється свій номер, що складається частіше за все з 13 цифр (EAN13).

 Перші дві цифри (482) означають країну походження (виробника або продавця) продукту, наступні 4 або 5, у залежності від довжини коду країни (0024),— підприємство-виробника, ще п’ять (70001) — найменування товару, його споживацькі властивості, розміри, масу, колір. Остання цифра (6) контрольна, що використовується для перевірки правильності прочитування штрихів сканером. EAN13.

Для коду товару:

1 цифра: найменування товару;

2 цифра: споживацькі властивості;

3 цифра: розміри, маса;

4 цифра: інгредієнти;

5 цифра: колір

Як ви вважаєте, що показує 5 цифра?

А) Габарити; 

Б) Час виготовлення; 

В) Номер серії виготовлення; 

Г) Колір

12. Інформація про продукт харчування має містити:

А) відомості про калорійність продукту  харчування;

Б) термін придатності;

В) юридичну адресу виробника;

Г) усе перелічене

Ведучий 1  2.Встановити відповідність між назвами приладів та фізичними величинами, які можна вимірювати з їх допомогою:

1. вольтметр

А) електричний опір

2. амперметр

Б) електрична ємність

3. омметр

В) електричний заряд

4. електрометр

Г) сила струму

 

Д) напруга

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Знайдіть відповідність між видами ринків і отримуваними доходами:

 

1.     Ринок праці

А) Відсотки

2.     Ринок землі

Б) Заробітна платня

3.     Ринок капіталу

В) Рента

4.     Ринок грошей

Г) Прибуток

 

Д) Дивіденд

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Ведучий 23.«Знайди зайве»

  Фізичні величини

Швидкість, довжина, вага,газ,тиск, потужність.

Фізичні прилади.

Термометр, спідометр, лінійка, ваги,сила,барометр.

Фізичні явища.

Блискавка, рух,формула,нагрівання, веселка,плавлення.

Види прибутків

Рента, заробітна плата, дивіденди, пенсія, інформація, соціальна допомога

Завдання другого раунду

Невідоме про відомих

Фізики і гроші

Закони

Невідоме про відомих

Ведучий 1  Назвати вченого, після першої підказки-4 бали, після другої-3б, після третьої -2 бали,після 4-1бал. Відповідає учасник, який першим підняв руку. У разі неправильної відповіді шанс отримують інші учасники.

Ведучий 2 1.

1)У 1689 році цей вчений був обраним почесним членом Паризької академії наук, у 1703 році — президентом Лондонського королівського товариства. Через 2 роки королева Анна надала знаменитості титул дворянина. Уперше в того­часній Англії такої честі удостоєно науковця.

2) Чимало часу присвятив алхімії та біблійній хронології, хоча більшість його робіт у цих галузях залишилися неопублікованими за життя.

3) Закінчив Кембриджський університет і був у ньому професором математики. Він був президентом Королівського наукового товариства і членом парламенту. Він служив уряду Королівства Англія як доглядач, а з 1699 року директор Королівського монетного двору.

4) У книзі «Математичні начала натуральної філософії» сформулював закони руху, відомі як закони , названі  його ім’ям,  закон всесвітнього тяжіння, які стали основою наукового світогляду впродовж трьох наступних століть і мали великий вплив не тільки на фізику, а й на філософію. Побудував перший телескоп-рефлектор і розвинув теорію кольору на основі спостережень розщеплення білого світла в спектр в оптичній призмі.

 (І.Ньютон)

Ведучий 1 2.

1).«Нехай не гасне світ науки!» — рядок з «Молитви» Пантелеймона Куліша, яку він присвятив своєму другові, великому світочеві української науки й культури.

«Про людину, що просвітила розумом науку і духовність, заговорить невдовзі з величною повагою не лише Україна, але й світ», — сказав про ньо­го Пантелеймон Куліш.

2) Він керував відділом виробництва Гайслерових трубок та електричних ламп, сконструював багато наукових апаратів: дистанційний телетермометр, телефонний сигнальний апарат, срібний випрямлював зворотного зв’язку, індуктор для трифазного струму, патентовану телефонну станцію.Здійснював технічний нагляд як державний інспектор над проектуванням і будівництвом низки електростанцій на території Чехії, керував запровадженням трамваю в Празі, проводив досліди зі сполуками Урану.

3) Уперше власноруч сконструював електронну вакуумну трубку, за ви­нахід якої учений у 1881 році отримав срібну медаль на світовій електротех­нічній виставці в Парижі;

4)Він стояв біля витоків епохального відкриття XIX століття — х-променів. Пояснив природу виникнення х-променів, встановив здатність х-променів йонізувати гази. Він — наш співвітчизник, фізик, електротехнік, математик, астроном, теолог, педагог, політик, громадський діяч, який тривалий час працював у Віден­ському університеті, був засновником першої кафедри електротехніки в Єв­ропі, ректором Німецької Вищої Школи у Празі.

Іван Пулюй (2.02.1845-31.01.1918).

Ведучий 2      3.

1) Він  змусив стати на коліна королеву Франції.

2) Цей знаменитий італієць 23 роки став професором Пізанського університету. Він винайшов термометр.

3) Він кидав гармати з похилої вежі  в італійському місті Піза. Свій телескоп він винайшов в 1609 році. З його допомогою він відкрив гори на Місяці, а потім і склав першу в світі карту місячної поверхні. За допомогою свого винаходу він також відкрив чотири супутники Юпітера, виявив, що чумацький шлях складається з безлічі зірок, відкрив плями на сонці. Ці астрономічні відкриття принесли йому і його телескопу таку широку популярність, що він навіть налагодив виробництво телескопів. Марія Медичі, дружина французького короля Генріха IV, отримала в подарунок від нього зорову трубу (телескоп). Королева ледь дочекалась, коли її встановлять. І, ставши біля неї навколішки, почала розглядати небо.

4) Коли вимовляється його  ім'я, перед очима постає образ замученого вченого, закутого в кайдани, який з гордістю кидає в обличчя інквізитору-домініканецеві слова "І все ж вона обертається!", доводячи свою теорію про те, що Земля обертається навколо Сонця

Галілео Галілей (1564-1642)

Ведучий 1                   4

1)Він — один зі світових геніїв космонавтики, який не мав жодного нау­кового ступеня. Йому, нашому землякові, встановлено пам’ятник на космод­ромі Канаверал (США), його ім’ям названо не тільки вулиці та навчальні за­клади, а й кратер на зворотному боці Місяця та малу планету.

2) Його ідеї були використані під час будівництва Кримської вітроенергетичної стан­ції, втілені у проекті Останкінської телевежі; працюють і досі елева­тори та ковші в них, які спроектував учений.

3)Він обґрунту­вав і розрахував найекономнішу схему польоту на Місяць з поверненням на Землю і саме за його схемою відбувся політ американських астронавтів.

4)Проблеми космонавтики він ро­зробив і виклав у праці «Тим, хто буде читати, щоб будувати» (1919), а в 1929 році опублікував дослідження: «Завоювання міжпланетних просторів», доповнивши праці Ціолковського. «Генієм в обмотках» назвав його у своєму оповіданні Олесь Гончар.

Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей) (21.06.1897-23.02.1942)

Ведучий 2                5.

1) З юних років він зрозумів, що авіація — його покликання. У 17 років він розробив повноцінний проект планера. А для цього прочитав купу книг, частину з яких опанував в оригіналі — німецькою мовою.

2)Його вчителями були видатні авіаконструктори: А. Туполев і Ф. Цандер. У дитинстві його українське прізвище було змінене на російський манер.

3)Він провів рік у в’язниці, рік — на Колимській каторзі й 6 років — у спеціальному конструкторському бюро («шарашці»), де працювали в’язні. Його заслужено називають творцем небувалого зоряного корабля.

4) Учений і конструктор у галузі ракетобудування й космонавтики, головний конструктор перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики.Він-піонер освоєння космосу. Під його керівництвом створено багато геофізичних і балістичних ракет, запущені перші у світі міжконтинентальна балістична ракета, ракета-носій “Восток”, здійснені польоти космічних кораблів, зокрема, вперше в історії пілотованих людиною та з виходом людини у відкритий космічний простір; створені перші космічні апарати серій “Місяць”, “Венера”, “Марс”, “Зонд”, штучні супутники “Електрон”, “Блискавка-1”; розроблений проект космічного корабля “Союз”.

Корольов (Королів) Сергій Павлович (1907-1966)

Фізики і гроші

Ведучій 1. Багато хто з відомих людей зображені на грошових купюрах різних країн. Фізики – не виняток. Наступний конкурс в форматі «Вірю – не вірю». Ви маєте дати відповідь згодні ви чи ні з зачитаним твердженням.

1.     Abu Nasr Al-Farabi (870-950), Казахстан. Вчений у багатьох областях, включаючи філософію, лінгвістику, логіку, і музику. Він також написав про природу науки і навів аргументи на користь існування вакууму. Чи вірите ви в те, що він зображений на купюрі номіналом в 1 тенге? Так

2.     Kristian Birkeland (1867-1917) Норвегія. Birkeland був піонером у вивченні магнітного поля землі і північного сяйва. Чи вірите ви в те, що він зображений на купюрі в 1000 крон? Ні, це купюра номіналом в 200 крон

3.     Niels Bohr (1885-1962). Бор був один з головних архітекторів квантової теорії. Він створив першу квантову модель атома і грав головну роль у розвитку сучасної інтерпретації квантової теорії. Чи вірите ви, що його увіковічено на купюрі в 200 крон? Ні, він зображений на купюрі в 500 крон, Данія.

4.     Nicolaus Copernicus (1473-1543). Він був першим сучасним ученим, який запропонує модель сонячної системи, в якій сонце було в центрі, оточене планетами, що переміщаються навколо орбіти, але не підтримано будь-якими невидимими кристалічними сферами. Чи вірите ви, що він зображений на купюрі номіналом 2000 злотих? Ні, він зображений на купюрі в 1000 злотих, Польща

5.     Марія Склодовська-Кюрі (1867 — 1934). 1898 року оголосила про можливість існування нового, сильно радіоактивного елемента в руді уранової смолки. Її чоловік П'єр відмовився від власних досліджень, щоб допомагати Марії, і в тому ж році вони оголосили про існування двох радіоактивних елементів: полонію і радію. У 1902 році ними одержано один з цих елементів — радій. За ці відкриття подружжя Кюрі присудили Нобелівську премію в 1903 році. Чи вірите ви, що Марія зображена на купюрі в 20000 злотих?  Так До речі, подружжя Кюрі було зображене також на купюрі номіналом в 500 франків

6.     На якій купюрі зображено засновника теорії відносності, Альберта Ейнштейна? Чи вірите ви, що це купюра номіналом 5 шекелів? Так

Ведучий 1    Закон обов’язковий для всіх

Фотозапитання. Назвати фізичний  закон

Закон Ома

Закон Паскаля

Закон Архімеда

Закон Кулона

Завдання третього раунду

Війна струмів

Ведучий 2   На початку 1878 року відомий американський учений і бізнесмен Томас Едісон засновує свою компанію під назвою "Едісон електрик лайт" (тепер це General Electric) і приступає до активного продажу... постійного струму. Саме тоді Едісон сказав свою знамениту фразу: "Ми зробимо електричне освітлення настільки дешевим, що тільки багачі палитимуть свічки" і почав втілювати її в життя.

Ведучий 1    У 1884 році Томас Едісон наймає на роботу молодого, але дуже талановитого вченого Ніколя Тесла для доопрацювання генераторів постійного струму, пообіцявши йому 50000$ (на ті часи сума, близько до еквівалентна 1 млн. сучасних $), якщо тому вдасться  конструктивно удосконалити електричні машини постійного струму, винайдені Едісоном. Проте після успішного завершення усіх доопрацювань Едісон відмовився це зробити, пожартувавши, що емігранти не розуміють американського гумору. Ведучий 2   Після цієї заяви Тесла звільнився, пропрацювавши в компанії "Едісон електрик лайт" близько року. Отримавши отримавши негативні рекомендації від свого роботодавця Тесла цілий рік вимушений був перебиватись на різних підсобних роботах. Проте незабаром друзі позичили йому грошей, на які Тесла відкрив фірму по виробництву ламп вуличного освітлення і справи винахідника пішли в гору.

Ведучий 1   Більше того офіс компанії розташувався на П'ятій авеню, якраз біля центрального офісу компанії давнього кривдника Едісона, з цієї миті і розгорілася столітня боротьба, відома в Америці як "Війна струмів".Війна струмів  - це протистояння Томаса Едісона і Ніколи Тесла у боротьбі за використання постійного і змінного струму відповідно. Електростанції постійного струму не дозволяли передавати споживачеві великі потужності із-за високих втрат. Саме цей недолік помітив Тесла і взявся за розробку двигуна змінного струму. Чим, на вашу думку, завершилася дана суперечка?

Відповіді учасників

Ведучий 2 Вже на початку XX століття більшість електростанцій видавали змінний струм, існувало немало споживачів постійного струму. Змінний струм для них перетворювався в постійний за допомогою ртутних випрямлячів. В США аж до кінця 1990 років існувало 4,6 тисяч розрізнених споживачів постійного струму, і в 1998 році почались спроби перекласти їх на змінний струм.

Ведучий 1    У листопаді 2007 року було прийнято рішення про припинення подання постійного струму по мережах і головного інженера компанії "Консолідейтед Едісон", яка цим займалася, перерізавши символічний кабель. Так закінчилася знаменита "війні струмів".

Ведучий 2   Скільки коштує блискавка?

Середня енергія, що виділяється під час розряду, дорівнює приблизно 30 кВт·год. При тарифі 71,4 к. за 1 кВт·год одержи­мо «вартість» однієї блискавки 21 грн 42 к.

Блискавка при цьому є своєрідною «фабрикою» азотних до­брив. Кожний розряд дає 1,5—2 тонни оксиду азоту. Разом із дощем ця речовина потрапляє в грунт і живить корені рослин.

Багато це або мало?                                                       

За рахунок енергії, що дорівнює 1 кВт·год, можна виконати кожну з таких робіт:

—  виготовити 10 м бавовняної тканини;       

—  закип'ятити 50—55 склянок чаю; 

—  видобути и підняти до 75 кг кам'яного вугілля;      

—  вивести в електричному інкубаторі до 30 курчат.

Ведучій 1. Конкурс красномовства . Уявіть, що ви-майбутній підприємець. Який вид діяльності ви б обрали для себе? Які фізичні явища і закони вам допоможуть?

Ведучій 2. Для глядачів: Прокоментуйте фразу: «Дайте мені водички, бо так їсти хочеться, що аж переночувати нема де»

Ведучій 1: Отже, за підсумками перемога за .....

Ведучій 2: Наш захід добіг свого завершення. Дякуємо всім за участь! До нових зустрічей!

Презентація до уроку.
Завантажити презентацію

Презентація. Позакласний захід "Фізико-економічний калейдоскоп"

Презентація. Позакласний захід "Фізико-економічний калейдоскоп"
Презентація. Позакласний захід "Фізико-економічний калейдоскоп"

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -