Українська мова та література. Довідник для підготовки до ЗНО. Дмитро Заєць

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Українська мова та література. Довідник для підготовки до ЗНО. Дмитро Заєць


Читати


Зміст

Українська мова
Лексикологія 
 
Будова слова
 
Морфологія
Коротко про всі частини мови
Іменник
Рід іменників та узгодження з прикметником – основні проблемні випадки
Число іменника
Кличний відмінок
Невідмінювані іменники
Основні правила щодо утворення правильних форм ступенів порівняння якісних прикметників
Особливості прикметників м’якої групи
Числівник
Займенник
Дієслово
Дієприкметник
Дієприслівник
Прислівник
Прийменники
Сполучники
Частки
Вигуки
 
Синтаксис, пунктуація
Головні члени речення
Складні випадки узгодження присудка з підметом
Другорядні члени речення
Загальна класифікація речень
Односкладні речення
Ускладнене речення та його компоненти
Однорідні члени речення
Вставні слова, словосполучення та речення
Звертання
Відокремлені члени речення
Класифікація складних речень
Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Розділові знаки в складних реченнях різних типів
Cпособи відтворення чужого мовлення: пряма мова, цитата, діалог
 
Стилістика
Стилі української мови
 
Орфографія
Спрощення в групах приголосних
Зміни приголосних при словотворенні
Правила вживання м’якого знака
Апостроф
Подвоєння та подовження літер
Правопис префіксів
Правопис суфіксів
Велика та маленька літера у власних назвах
Правопис слів іншомовного походження
Написання складних слів
Основні правила переносу слів із рядка в рядок
Правопис частки не з різними частинами мови
Основні випадки чергування у-в, і-й
Літера ґ
 
Словник найуживаніших фразеологізмів
 
Додаток
Типові граматичні та лексичні помилки
Орфоепія. Основні принципи наголошування
 
 
Українська література
9 клас
Давня українська література
«Повість минулих літ»
«Слово про похід Ігорів»
Григорій Сковорода
Література кінця XVIII – XIX ст.
Іван Котляревський
Григорій Квітка-Основ’яненко
Пантелеймон Куліш
 
10 клас
Іван Нечуй-Левицький
Панас Мирний
Іван Карпенко-Карий
Іван Франко
Література XX ст.
Михайло Коцюбинський
Ольга Кобилянська
Леся Українка
 
11 клас
Микола Хвильовий
Остап Вишня
Микола Куліш
Ліна Костенко
Олесь Гончар 
Григір Тютюнник
 
Додатки. Теорія літератури
Псевдоніми письменників
Присвяти творів
Цитати про письменників та поетів, їх внесок у літературу
Основні літературні напрями та їх представники
Жанри всіх творів за програмою ЗНО
Основні художні засоби 
 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -