Твір на тему: "The Olympic Games" / Олімпійські ігри

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
The Olympic Games
What do the Olympic Games stand for?
The Olympic idea means friendship, fraternity, and cooperation among the youth of the world. The Olympic Movement proves that real peace can be achieved through sport. The best known symbol of the Olympic Movement is the five linked rings. The Olympic flag itself is white and the rings are in five coloures: blue, yellow, black, green and red. Any national flag contains at least one of these six coloures.
The original Games began in ancient Greece in 776 BC. These games were part of a festival held every four years in honour of the God Zeus at a place called Olympia.
Олімпійські ігри
Навіщо потрібні Олімпійські ігри?
Олімпійська ідея означає дружбу, братерство і кооперацію серед молоді світу. Олімпійський рух доводить, шо реальний мир може бути досягнутий через спорт. Найвідоміший символ Олімпійського руху – п'ять з'єднаних кілець. Олімпійський прапор сам по собі білий, а кільця – п'яти кольорів: блакитного, жовтого, чорного, зеленого і червоного. Будь-який національний прапор містить як мінімум один з цих шести кольорів.
Перші ігри почалися в стародавній Греції в 776 р. до н. е. Ці ігри були частиною фестивалю, який проводився кожні чотири роки на честь бога Зевса в місці під назвою Олімпія.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович