Твір на тему: "British Theatre" / Британський театр

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
British Theatre
Britain has a long and rich dramatic tradition. The two national companies, the National itself which stages a wide range of modern and classical plays and the Royal Shakespeare company, which is performing in Stratford-upon-Avon, and in London.
British theatre has become more cosmopolitan in outlook, with the World Theatre seasons that started at the Aldwych in London in 1964, and more receptive to influences from abroad.
The whole image of the British theatre has changed of late. It's more respectable, less tied to commercial considerations and more ambitious.
Contemporary British playwrights who have received recognition at home and overseas include Harold Pinter, Tom Stoppard and some others.
Considerable interest is shown at present for the professional arts festivals which take place each year. The Edinburgh International Festival featuring a wide range of different arts, is the largest of its kind in the world.
Британський театр
Британія має довгу і багату театральну традицію. Дві національні компанії, Національна, яка безпосередньо організовує широкий діапазон сучасних і класичних постановок, і Королівська компанія Шекспіра, яка здійснює спектаклі в Стратфорді-на- Ейвоні, і в Лондоні.
Британський театр став більш космополітичним, із світовими театральними сезонами, що почалися в Альдвічі в Лондоні в 1964 р., і більш сприйнятливим до впливів з-за кордону.
Цілісний образ британського театру нещодавно змінився. Він став респектабельніший, менше пов'язаний з комерційними поглядами і більш честолюбний.
Сучасні британські драматурги, хто отримав визнання в своїй країні і за кордоном включають Гарольда Пінтера, Тома Стоппарда і деяких інших.
Значний інтерес проявляється в даний час до професійних фестивалів мистецтв, які проводяться кожен рік. Единбурзький міжнародний фестиваль, що демонструє широкий діапазон різних мистецтв, є свого роду найбільшим у світі.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович