Конспект уроку на тему "Многокутник та його периметр. Рівні фігури"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лариса ЛЕМЕШКО, учитель математики спеціалізованої природничо-математичної школи № 16 ім. М.О. Кириленка, м. Біла Церква, Київська обл.

 

     Мета: сформувати в учнів поняття замкненої ламаної, многокутника, елементів многокутника, рівних фігур, ознайомити з видами многокутників; навчити розпізнавати многокутники, наводити приклади рівних фігур, використовувати набуті знання до розв'язування практичних задач; виховувати ініціативність і творчість, розвивати вміння виділяти головне, аналізувати та розвивати просторову уяву.

     Тип уроку: формування та закріплення знань.

     Форма роботи: діалог, інтерактивне спілкування, коментарі до мультимедійного супроводу, практичнее застосування набутих знань.

     Обладнання: індивідуальні набори карток для практичної роботи, лінійка.

     Термінологічний словник основних понять: многокутник, периметр.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

     Учитель. Яка з ліній на рис. 1 є ламаною? Назвіть вершини і ланки ламаних.

Рис. 1.

     На рис. 1 дві останні лінії теж ламані, але замкнені.

III. Вивчення нового матеріалу

     Учитель. Сьогодні ми вирушимо в незвичайну подорож до Королівства Многокутників і дізнаємося багато цікавого. А які асоціації викликає у вас слово «многокутник»?

     В якої з ламаних на рис. 2 ланки не перетинаються? Яка з них є замкненою?

Рис. 2.

     Учитель. Фігури, утворені замкненими ламаними, ланки яких не перетинаються, називаються многокутниками.

Запитання

     1. Як можна назвати відрізки замкненої ламаної.

(Сторони многокутника.)

     2. Яку найменшу кількість кутів може мати многокутник?

(Три кути.)

     3. Яку найменшу кількість сторін може мати многокутник?

(Три сторони.)

     4. Від чого залежить назва многокутника?

(Від кількості кутів.)

     Учитель. Назвіть многокутники, зображені на рис. 1. Кожний многокутник має вершини і сторони. Так, на рис. 2 точки А, В, С, D — вершини чотирикутника, відрізки AB, BC, CD, AD — його сторони, кути A, B, C, D називаються кутами чотирикутника. Щоб назвати многокутник, треба послідовно назвати всі його вершини, починаючи з будь-якої.

— Що називають периметром фігури? (Суму довжин усіх сторін многокутника називають його периметрам.)

— Чи може периметр фігури бути меншим за суму будь-яких двох її сторін? (Ні.)

     Діагоналлю многокутника є відрізок, що сполучає протилежні вершини.

     Два многокутники називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні (рис. 3).

     Учитель. А ось і заповітне «Королівство Многокутників». Що ж, сміливо вирушаймо в подорож. Будемо знайомитися з його жителями-многокутниками.

Рис. 3

IV. Інтерактивне спілкування з учнями

     На початку уроку учні отримують конверти (по одному на парту) з готовими паперовими моделями різних за видами многокутників та інших геометричних фігур (коло, еліпс тощо).

Практична робота

1. Серед наявних фігур виберіть шестикутник.

2. Накресліть у зошиті фігуру, яка рівна обраній вами.

3. Назвіть многокутник.

4. Виміряйте його сторони й кути. Зробіть відповідні записи.

5. Знайдіть периметр многокутника.

6. Проведіть дві різні діагоналі та виміряйте їх. Зробіть відповідні записи.

V. Розв'язування задач

     Задача І. Накресліть чотирикутник, у якого два сусідні кути прямі, та побудуйте поруч з ним рівний йому чотирикутник.

     Задача 2. Накресліть чотирикутник, у якого два протилежні кути тупі.

     Задача 3. Чому дорівнює периметр многокутника АВСМР, якщо АВ=10 см, ВС=13 см, СМ=7 см, МР=9 см, АР=11 см?

     Задача 4. Обчисліть периметр шестикутника, кожна з трьох сторін якого дорівнює 6 см, а кожна з трьох інших — 9 см.

     Задача 5. У п'ятикутнику одна сторона дорівнює 17 см; друга на 8 см більша, ніж перша; третя в 3 рази менша, ніж сума першої й другої; четверта дорівнює п'ятій і на 5 см менша за другу. Обчисліть периметр п'ятикутника.

     Задача 6. Проведіть олівцем по лініях фігури (рис. 4), не відриваючи його від паперу. Проводити двічі по лінії не можна.

Рис. 4.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

     Складається з теоретичної частини — текст підручника та практичної — кількох вправ і задач, подібних до завдань класної роботи.

     Індивідуальне завдання пошукового характеру — «У світі трикутників».

Математика. Шкільний світ. - 2013. - № 33-34.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ