Конспект уроку на тему "Трикутник. Розв'язування вправ"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лариса ЛЕМЕШКО, учитель математики спеціалізованої природничо-математичної школи № 16 ім. М.О. Кириленка, м. Біла Церква, Київська обл.

     Мета: сформувати в учнів знання про властивість сторін трикутника, вміння розв'язувати задачі на побудову трикутників і на обчислення їхнього периметра трикутника, перевірити рівень засвоєння учнями знань і вмінь з теми «Трикутник»; виховувати взаємоповагу, уміння слухати інших, активність, інтерес до математики; розвивати пізнавальну діяльність, зорову та слухову пам'ять, увагу, логічне мислення, уміння лаконічно висловлювати математичну думку.

     Тип уроку: формування та закріплення знань.

     Форма роботи: діалог, інтерактивне спілкування, практичне застосування набутих знань.

     Обладнання: транспортир, лінійка.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

     Учитель. На попередньому уроці ми з'ясували, як класифікуться трикутники, також навчилися зображати трикутники певного виду.

     Як побудувати трикутник не просто певного виду, а щоб сторони мали певну довжину, а кути (кут) — певну градусну міру? Відповідь на це запитання ми і з'ясуємо саме сьогодні.

IV. Інтерактивне спілкування з учнями

     Задача 1. Побудуйте трикутник ABC, у якому ∠A=50°, АС=4 см, АВ=2 см.

     Задача 2. Побудуйте трикутник ABC, у якому АВ=8 см, ∠A=40°, ∠B=110°.

     Після пояснень учителя та виконання задач, учні доходять висновку, що побудову трикутника:

1) за двома сторонами і кутом між ними виконують у такому порядку: будують кут, на його сторонах відкладають два відрізки заданої довжини;

2) за стороною і двома прилеглими до неї кутами виконують у такому порядку: будують відрізок (дану сторону), відкладають два кути, вершинами яких є кінці побудованого відрізка, а одна зі сторін кожного кута містить цей відрізок.

     Учитель. З'ясуємо, чи існує трикутник, сторони якого дорівнюють:

1) 8 см, 9 см, 10 см;

2) 4 см, 6 см, 10 см;

3) 7 см, 3 см, 2 см?

     Учитель. Отже, довжина кожної сторони трикутника менша від суми довжин двох інших сторін.

V. Самостійна робота

Варіант 1

     1. Одна сторона трикутника дорівнює 18 см, друга в 2 рази більша від першої, а третя більша за першу сторону на 4 см. Знайдіть периметр трикутника.

     2. Побудуйте рівнобедрений тупокутний трикутник з бічною стороною 5 см і тупим кутом 120°.

     3. Накресліть рівнобедрений трикутник із гострими кутами і трикутник, йому рівний. Назвіть їх. Перетніть перший трикутник прямою так, щоб утворилися два непрямокутні трикутники; а другий трикутник перетніть так, щоб утворилися трикутник і чотирикутник.

Варіант 2

     1. Одна сторона трикутника дорівнює 15 см, друга в 3 рази менша від першої, а третя більша за першу сторону на 2 см. Знайдіть сторони трикутника.

     2. Побудуйте прямокутний трикутник з катетами 4 см і 3 см.

     3. Накресліть рівнобедрений трикутник з тупим кутом і трикутник, йому рівний. Назвіть їх. Перетніть,перший трикутник прямою так, щоб утворилися трикутник і чотирикутник, у яких є по одному тупому куту; другий трикутник перетніть так, щоб утворилися два прямокутні трикутники.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

     Складається з теоретичної частини — текст пункту підручника, та практичної — кількох вправ і задач, тподібних до завдань класної роботи.

Математика. Шкільний світ. - 2013. - № 33-34.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ