Конспект уроку на тему "Площа прямокутника і квадрата. Розв'язування вправ"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лариса ЛЕМЕШКО, учитель математики спеціалізованої природничо-математичної школи № 16 ім. М.О. Кириленка, м. Біла Церква, Київська обл.

     Мета: перевірити знання й вміння учнів застосовувати формули для знаходження площ прямокутника та квадрата; виховувати інтерес до математики, цікавість, допитливість; розвивати пам'ять, логічні навички, вміння швидко орієнтуватися, акуратність записів у зошитах та на дошці.

     Тип уроку: закріплення знань.

     Форма роботи: практичне застосування набутих знань.

     Обладнання: лінійка.

     Епіграф уроку

Думати — колективно,

Працювати — оперативно,

Сперечатись — доказово,

Це — для всіх обов 'язково!

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Математичне лото

     Учитель. Вам роздано картку для гри.

15 см2

9 см2

125

6 а

81 см2

100 м2

25 см2

1000

81 см

100

40

1

2

6 см

8 см

     Ви, відповідаючи на зачитане мною запитання, закреслюєте в картці правильну відповідь. Після гри здійснимо перевірку.

Завдання до лото

1. Яка площа квадрата зі стороною 9 см?

2. Яка площа прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см?

3. 10 га = ... а.

4. Периметр квадрата дорівнює 20 см. Знайдіть його площу.

5. Площа прямокутника дорівнює 126 см2, його довжина — 21 см. Знайдіть ширину прямокутника.

6. Знайдіть значення виразу 102:25+62.

7. Знайдіть значення виразу х2∙2-48, якщо х=5.

8. 600 м2 = ... а.

9. Розв'яжіть рівняння 8∙х-62=302+82.

10. Квадратна ділянка має периметр та площу, які виражені однаковим числом. Знайдіть сторону цієї квадратної ділянки.

III. Актуалізація опорних знань учнів

     Чи правильними є твердження:

1) якщо дві фігури рівні, то рівні й їхні площі;

2) якщо площі двох фігур рівні, то рівні і ці фігури;

3) якщо два квадрата мають рівні площі, то вони рівні;

4) якщо два прямокутники мають рівні периметри, то їхні площі рівні?

IV. Інтерактивне спілкування з учнями

     Учитель. На сьогодні ви мали зробити вимірювання об'єктів, класної кімнати.

     Задача 1. Скільки потрібно рулонів шпалер, щоб обклеїти класну кімнату.

Розв'язання

     1. Довжина і ширина однієї стіни становлять відповідно а=865 см, b=288 см. Площа цієї стіни дорівнює:

S1=865∙288=249120 (см2).

     2. Довжина та ширина вікна дорівнюють відповідно а=211 см, b=205 см, тоді його площа дорівнює

S=211∙205=43255 (см2).

     Площа трьох вікон становитиме

S=3∙43255=129765 (см2).

     Отже, площа другої стіни, яка за розмірами така, як і перша, без вікон становить

S2=249120-129765=119355 (см2).

     3. Довжина та ширина третьої стіни становлять відповідно а=671 см, b=288 см, тоді її площа дорівнює

S=671∙288=193248 (см2).

     Довжина та ширина дверей, які вона містить, відповідно дорівнюють а=111 см, b=205 см. Площа дверей становитиме

S=111∙205=22755 (см2).

     Отже, площа третьої стіни без дверей становитиме

S3=193248-22755=173493 (см2).

     4. Довжина та ширина дошки, яка розташована на четвертій стіні, відповідно дорівнюють а=390 см, b=100 см, тоді її площа становить

S=390∙100=39000 (см2).

     Площа четвертої стіни, яка за розмірами така, як і третя, без дверей становитиме

S4=193248-39000=154248 (см2).

     5. Загальна площа шпалер під обклеювання становитиме

S=S1+S2+S3+S4=249120+119355+173493+154248=696216 (см2).

     6. Знайдемо необхідну кількість рулонів шпалер. Відомо, що довжина та ширина 1 рулону шпалер відповідно дорівнює а=1005 см, b=53 см, тоді площа, яку можна поклеїти з допомогою одного рулона становить S=53265 см2. Отже, маємо:

696216:53265=13 (ост 3771) — наближена частка з надлишком.

     Отже, для того, щоб обклеїти класну кімнату потрібно 14 рулонів шпалер.

     Відповідь. 14 рулонів.

     Задача 2. Довжина доріжки становить 100 м, ширина — 4 м. Скільки потрібно прямокутних плиток зі сторонами 20 см і 25 см, щоб вистелити ними всю доріжку?

     Учні колективно складають план до розв'язування задачі.

План

1. Знайти площу доріжки.

2. Виразити знайдену площу в см2.

3. Знайти площу плитки.

4. Знайти, скільки потрібно прямокутних плиток, щоб вистелити ними всю доріжку.

     Після цього учні розв'язують задачу самостійно.

Розв'язання

1) 100∙4=400 (см2) — площа доріжки;

2) 400∙10 000=4 000 000 (см2) — площа доріжки у см2;

3) 20∙25=500 (см2) — площа плитки;

4). 4000000:500=8000 (плиток).

     Відповідь. 8000 плиток.

     Задача 3. Чи вистачить 5 т гороху, щоб засіяти ним поле, що має форму прямокутника зі сторонами 500 м і 400 м, якщо на 1 га поля висівають 260 кг гороху?

Розв'язання

1) 500∙400=200000 (м2)=20 (га) — площа поля;

2) 20∙260=5200 (кг) — потрібна кількість гороху;

3) 5 т=5000 кг;

4) 5200 кг>5000 кг.

     Відповідь. Ні, не вистачить.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

     Складається з практичної частини — кількох вправ і задач, подібних до завдань класної роботи.

     Задача 4. Фермер посіяв огірки в теплиці, довжина якої дорівнює 16 м 50 см, а ширина — 12 м. Скільки кілограмів огірків він збере, якщо з 1 м2 збирають 30 кг огірків?

     Задача 5. Підлогу в кімнаті лакували тричі. Першого разу на кожний квадратний метр витратили 130 г лаку, другого разу — 80 г, третього — 50 г. Скільки всього лаку витратили, якщо кімната має розміри 6 м×25 см×4 м?

     Задача 6. Витрати фарби на одношарове покриття становлять 160 г на 1 м2. Чи вистачить 9 кг фарби, щоб пофарбувати підлогу прямокутної форми довжиною 10 м і шириною 6 м?

Математика. Шкільний світ. - 2013. - № 33-34.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ