Конспект уроку на тему "Площа прямокутника і квадрата. Розв'язування вправ"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лариса ЛЕМЕШКО, учитель математики спеціалізованої природничо-математичної школи № 16 ім. М.О. Кириленка, м. Біла Церква, Київська обл.

     Мета: вироблення в учнів знань, вмінь та навичок застосовувати формули для обчислення площі прямокутника, квадрата; виховувати культуру усного мовлення, акуратність в записах, працьовитість, інтерес до математики, уміння слухати інших; розвивати самостійність, уважність, логічне мислення, вміння швидко орієнтуватися, критичне мислення.

     Тип уроку: закріплення знань.

     Форма роботи: практичне застосування набутих знань.

     Обладнання: картки, плакат.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Інтерактивне спілкування з учнями

     Задача 1. Квадратна рамка має ширину 0,9 дм. На скільки дециметрів її зовнішній периметр більший від внутрішнього?

     Задача 2. Довжина прямокутника в 4 рази більша, ніж ширина. Якщо його довжину зменшити на 18 см, то периметр дорівнюватиме площі квадрата зі стороною 8 см. Знайдіть периметр прямокутника.

     Задача 3. Прямокутник площею 24 см2 розділили на 4 рівні частини. Чому дорівнює площа заштрихованої частини?

     Задача 4. Знайдіть площі фігур.

     

     Задача 5. Знайдіть площі заштрихованої частини фігур.

    

III. Самостійна робота

Варіант 1

     1. Накресліть квадрат зі стороною 5 см, позначте його вершини. Знайдіть периметр та площу квадрата. Накресліть пряму, яка б перетинала квадрат так, щоб при цьому утворилися трикутник і п'ятикутник.

     2. Знайдіть площу прямокутника, периметр якого дорівнює 14 см, а довжина — 5 см.

     3. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює 8 см, мають рівні периметри. Знайдіть іншу сторону прямокутника.

Варіант 2

     1. Накресліть прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см, позначте його вершини. Знайдіть периметр та площу прямокутника. Накресліть пряму, яка б перетинала прямокутник так, щоб при цьому утворилися трикутник і чотирикутник.

     2. Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 20 см.

     3. Прямокутник, сторони якого дорівнюють 21 см та 7 см, і квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

     Складається з практичної частини — кількох вправ і задач, подібних до завдань класної роботи.

     Індивідуальне завдання: створити за допомогою геометричних фігур малюнок.

Математика. Шкільний світ. - 2013. - № 33-34.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ