Конспект уроку на тему "Прямокутний паралелепіпед"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Лариса ЛЕМЕШКО, учитель математики спеціалізованої природничо-математичної школи № 16 ім. М.О. Кириленка, м. Біла Церква, Київська обл.

     Мета: ознайомити учнів зі змістом поняття «прямокутний паралелепіпед», виробити вміння знаходити довжину ребер, площу поверхні, розв'язувати найпростіші задачі; виховувати інтерес до математики, бажання працювати в групі, вміння знаходити компроміс у будь-якій ситуації; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, уяву.

     Тип уроку: формування та закріплення знань.

     Форма роботи: діалог, інтерактивне спілкування, коментарі до мультимедійного супроводу, практичнее застосування набутих знань.

     Обладнання: за бажанням вчитель може створити мультимедійну презентацію; лінійка, моделі прямокутних паралелепіпедів.

     Термінологічний словник основних понять: прямокутний паралелепіпед, грань, ребро.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

     Методичний коментар. Елемент наочності є дуже важливим під час ознайомлення учнів з геометричним матеріалом у будь-якому класі, а особливо для п'ятикласників. Тому роботу на цьому уроці треба організувати так, щоб усі пояснення вчителя супроводжувалися, якщо це можливо, демонстраціями. Ознайомлюючи учнів із поняттям «прямокутний паралелепіпед», доцільно показати якомога більше предметів довкілля, що мають саме таку форму, і запропонувати учням навести свої приклади таких предметів.

     Під час ознайомлення школярів із поняттями «грань», «ребро», «вершина» прямокутного паралелепіпеда краще спочатку показати ці елементи на демонстраційній моделі, а потім уже переходити до рис.

     ABCDA1B1C1D1 прямокутний паралелепіпед.

     Він має такі елементи: 8 вершин; 12 ребер; 6 граней.

     Також бажано пояснити учням, що прямокутний паралелепіпед — це тіло, яке складається з відомих їм геометричних фігур — відрізків (ребра) і прямокутників (грані). А тому ці геометричні фігури можна виміряти і отримати такі величини: а — довжина, b — ширина, с — висота.

     Довжина всіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює

4(a+b+c).

     Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда дорівнює

2(ab+ac+bc).

III. Інтерактивне спілкування з учнями

Усні вправи

     Використавши рис., назвіть:

1) вершини, ребра, грані;

2) грані, яким належить вершина А;

3) ребра, які дорівнюють ребру АВ;

4) вершини, що належать грані АВСD;

5) грані, що мають спільне ребро ВС;

6) ребра, які виходять з вершини С.

     Задача 1. Знайдіть довжину ребер та площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, якщо його лінійні виміри дорівнюють 3 см, 5 см, 9 см.

     Задача 2. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 30 см, що на 5 см більше, ніж його ширина, і в 3 рази менше, ніж його довжина. Обчисліть площу поверхні паралелепіпеда.

     Задача 3. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 28 см. Знайдіть суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини.

     Задача 4. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 524 см, до того ж довжини двох ребер, що виходять з однієї вершини, відповідно дорівнюють 45 см і 64 см. Обчисліть довжину третього ребра, яке виходить з цієї самої вершини.

     Задача 5. Площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 70 см2, 28 см2, 40 см2. Обчисліть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

     Складається з теоретичної частини — текст пункту підручника та практичної — кількох вправ і задач, подібних до завдань класної роботи. Індивідуальне завдання: виготовити модель прямокутного паралелепіпеда.

Математика. Шкільний світ. - 2013. - № 33-34.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ