Календарно-тематичне планування з математики 5 клас (нова програма)

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

І семестр – 4 год на тиждень, ІІ семестр – 4 год на тиждень

4год на тиждень=140 год

І семестр – 64 год., ІІ семестр - 76год

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість к.р.

I.

Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

64

5

II.

. Дробові числа і дії над ними.

64

4

III.

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

12

1

 

I семестр

I.                  Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини – 64год

1.     Додавання і віднімання натуральних чисел. – 13 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-2/

1-2

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах

2

 

 

3/3

Натуральні числа. Число нуль

1

 

4-5/

4-5

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

2

 

 

6-7/

6-7

Порівняння натуральних чисел. Переставна та сполучна властивості додавання

2

 

 

8-9/

8-9

Додавання натуральних чисел. Переставна та сполучна властивості додавання.

2

 

 

10-12/

10-12

Віднімання натуральних чисел

3

 

 

 

13/13

Контрольна робота №1.Додавання і віднімання натуральних чисел

1

 

2.     Множення і ділення натуральних чисел. – 14 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-2/

14-15

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

2

 

 

3/16

Переставна та сполучна властивості множення

1

 

4-5/

17-18

Розподільна властивість множення

2

 

 

6-7/

19-20

Степінь натурального числа з натуральним показником

2

 

 

8-10/

21-23

Ділення натуральних чисел

3

 

 

 

11-12/

24-25

Ділення з остачею

2

 

 

13/26

Розв’язування задач

1

 

14/27

Контрольна робота №2. Множення і ділення натуральних чисел

1

 

3.     Числові та буквені вирази. Рівняння – 12 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-3/

28-30

Аналіз контрольної роботи. Числові та буквені вирази. Формули

3

 

 

 

4-6/

31-33

Рівняння

3

 

 

 

7-9/

34-36

Розв’язування текстових задач

3

 

 

 

10-11/

37-38

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2

 

 

12/39

Контрольна робота №3. Числові та буквені вирази. Рівняння

1

 

4.     Відрізок. Промінь. Пряма – 11 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-2/

40-41

Аналіз контрольної роботи. Комбінаторні задачі

2

 

 

3-4/

42-43

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

2

 

 

5-6/

44-45

Відрізок і його довжина

2

 

 

7-8/

46-47

Промінь. Пряма. Площина

2

 

 

9-10/

48-49

Координатний промінь. Шкала

2

 

 

11/50

Контрольна робота №4. Відрізок. Промінь. Пряма

1

 

5.     Многокутники. Прямокутний паралелепіпед – 14 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1/51

Аналіз контрольної роботи. Кут. Види кутів

1

 

2-3/

52-53

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

2

 

 

4/54

Многокутник та його периметр. Трикутник

1

 

5/55

Види трикутників

1

 

6/56

Прямокутник. Квадрат

1

 

7/57

Рівні фігури

1

 

8/58

Площа прямокутника і квадрата

1

 

9/59

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

 

10/60

Об’єм прямокутного паралелепіпеда

1

 

11/61

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

1

 

12/62

Контрольна робота №5. Многокутники. Прямокутний паралелепіпед

1

 

13-14/

63-64

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

2

 

 

ІІ семестр

II.               Дробові числа і дії з ними – 64 год.

6.     Звичайні дроби і дії з ними – 14 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-3/

65-67

Звичайні дроби

3

 

 

 

4/68

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

1

 

5/69

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

6-7/

70-71

Правильні та неправильні дроби

2

 

 

8/72

Мішані числа

1

 

9-10/

73-74

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

2

 

 

11-12/

75-76

Додавання і віднімання мішаних чисел

2

 

 

13/77

Розв’язування задач

1

 

14/78

Контрольна робота №6. Звичайні дроби і дії з ними

1

 


7.     Десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів – 14 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-3/

79-81

Аналіз контрольної роботи. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

3

 

 

 

4-6/

82-84

Порівняння десяткових дробів.

3

 

 

 

7-8/

85-86

Округлення десяткових дробів.

2

 

 

9-12/

87-90

Додавання і віднімання десяткових дробів.

4

 

 

 

 

13/91

Розв’язування задач.

1

 

14/92

Контрольна робота №7. Десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

8.     Множення та ділення десяткових дробів. – 18 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-4/

93-96

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

4

 

 

 

 

5-6/

97-98

Окремі випадки множення десяткових дробів

2

 

 

7-9/

99-101

Ділення десяткового дробу на натуральне число

3

 

 

 

10-13/

102-105

Ділення на десятковий дріб

4

 

 

 

 

14-16/

106-108

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

3

 

 

 

17/109

Розв’язування задач

1

 

18/110

Контрольна робота №8. Множення та ділення десяткових дробів

1

 

9.     Відсотки. Середнє арифметичне – 18 год.

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-2/

111-112

Поняття відсотка.

2

 

 

3-5/

113-115

Знаходження відсотків від числа.

3

 

 

 

6-8/

116-118

Знаходження числа за його відсотками.

3

 

 

 

9-11/

119-121

Розв’язування задач на відсотки.

3

 

 

 

12-13/

122-123

Середнє арифметичне

2

 

 

14-15/

124-125

Середнє арифметичне величини

2

 

 

16/126

Використання середнього арифметичного та середнього значення величини для розв’язування задач

1

 

17/127

Розв’язування задач

1

 

18/128

Контрольна робота №9. Відсотки. Середнє арифметичне

1

 

III.           Повторення та систематизація навчального матеріалу. – 12 год.

10.                    Повторення та систематизація навчального матеріалу. – 12 год

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата проведення

1-2/

129-130

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач на рух.

2

 

 

3/131

Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

1

 

4/132

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

 

5/133

Розв’язування задач на відсотки

1

 

6/134

Розв’язування задач на відсотки. Розв’язування текстових задач

1

 

7-8/

135-136

Розв’язування задач геометричного змісту.

2

 

 

9/137

Контрольна робота №10 (підсумкова)

1

 

10/138

Аналіз контрольної роботи Розв’язування задач логічного характеру.

1

 

11/139

Розв’язування задач підвищеної складності.

1

 

12/140

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

1

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ