Конспект уроку на тему "Ділення раціональних чисел"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Н.В. Демуш, м. Дніпропетровськ

Мета. Формувати цілісну систему знань з теми «Множення і ділення раціональних чисел»; навички і вміння виконувати такі операції: дії над раціональними числами, зведення подібних доданків , розв'язування рівнянь з модулем. Виховувати взаємопідтримку, доброзичливе ставлення до однокласників.

ХІД УРОКУ

1. Організаційний момент (3 хв.)

Оголошення теми, мети уроку.

Учитель. Діти, зверніть увагу на слова, записані на дошці:

«Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим».

(Народна мудрість)

Поясніть цей вираз. (Учні коментують вислів).

Отже, сьогодні на уроці перед нами поставлено такі завдання: закріпити вміння ділити раціональні числа, розв'язувати рівняння, що містять додатні й від'ємні числа, зводити подібні доданки.

(Усі завдання демонструються на комп'ютері).

2. Актуалізація опорних знань (10 хв.)

1) Гра «Хто швидше?»

Учитель. А зараз ми довідаємось, хто з вас швидше вміє усно рахувати.

Для цього проведемо змагання: «Хто швидше?»

До дошки запрошую учня, який обере собі суперника для змагання.

Переможець при правильній відповіді на теоретичні питання отримує «12», а переможений «10».

На дошці зображені «математичні квіти».

1. Як помножити (поділити) два числа з різними знаками?

2. Які доданки називаються подібними?

3. Як помножити (поділити) два числа з однаковими знаками?

4. Що називається модулем числа?

2) Перевірка домашнього завдання

Учитель. А тепер ми перевіримо, як ви виконали домашнє завдання.

«Захист» домашнього завдання біля дошки.

Один учень виконує №1334 (5,6), с.262, інший - № 1135 (5-8).

У цей час фронтально звіряємо відповіді до №1135.

1) -6. 2) 7. 3) -3/7. 4) 4/3. 5) -9/16. 6) -4,5. 7) -4/3. 8) -0,4.

(Відповіді демонструються на комп'ютері).

Учитель. Зверніть увагу на дошку, які є зауваження до написаного?

Учні класу перевіряють виконання завдання на дошці і допомагають вчителю об'єктивно оцінити відповіді своїх товаришів.

3. Закріплення й узагальнення вивченого (20 хв.)

1) Робота в групах

Учитель. Зараз я пропоную вам роботу в группах (3 групи по 4 учнів):

1-а група - розв'язує № 1139,

2-а група - №1141,

3-я група - №1142.

2) Мозковий штурм

Під час виконання завдання групами учитель проводить бліц-опитування (6 питань):

• Знайдіть модуль 5? (5)

• Модуль числа -18? (-18)

• Що є модулем додатного числа? (Саме це число)

• Чому дорівнює модуль від'ємного числа? (Протилежному йому числу)

• -4а-7а? (-11а).

• 21х-35х? (-14х).

Протягом роботи учні, які працюють у групах, мають право консультувати один одного, звіряти відповіді. Після бліц-опитування учні демонструють результати роботи в групах на дошці (по 1 учню з кожної групи).

Протягом уроку окремі учні отримують індивідуальні картки-завдання. Підняттям руки вони повідомляють про закінчення роботи і отримують оцінку, яка повідомляється одразу.

4) Рефлексія «Сторінка-цікавинка» (7 хв.)

Вчитель. Я готувала для вас цікаве логічне завдання, але не встигла закінчити роботу над ним. Тому пропоную закінчити його за мене.

На «темній дошці» заготовлено завдання (написане на ватмані):

Опадання листя-листопад

(3а-в)-(а-4в)? (2а+3в)

(4а-7в)-(4а+10в+1)? (17в-1)

Вправа «Мікрофон».

Учитель. Продовжіть думку:

• сьогодні на уроці я навчився (-лась)...

• найбільше мені запам'яталось ...

• я навчився (-лась)...

Відповіді учнів: ми повторили виконання дій з раціональними числами, зведення подібних доданків, розв'язували рівняння, рівняння з модулем, працювали в групах, тощо.

5. Домашнє завдання (5 хв.)

Повторити пп. 36-39, виконати № 1140, 1143, 1151, 1412* (додаткове завдання).

Зміст індивідуальної картки-завдання:

Спростіть вираз:

А) 2(а-в)+4(в+3а);

б) -3(а+5в)-(7а-2в);

в) 7(5-4в)-5(2а-5в)+10а.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ