Конспекти уроків з біології

6 клас

 1. Конспект уроку на тему: « Внутрішня будова листка»
 2. Конспект уроку на тему: «Будова рослини. Клітини рослин. Тканини рослин»
 3. Конспект уроку на тему: «Мохи»
 4. Конспект уроку на тему: "Мінеральне та повітряне живлення рослин"
 5. Конспект уроку на тему: "Рухи рослин"

7 клас

 1. Конспект уроку на тему "Клас Головоногі. Значення молюсків у природі та житті людини"
 2. Конспект уроку на тему "Різноманітність плазунів. Значення та охорона плазунів"
 3. Конспект уроку на тему "Загальна характеристика класу птахи"
 4. Конспект уроку на тему "Скелет та мускулатура птахів"
 5. Конспект уроку на тему "Внутрішня будова та особливості процесів життєдіяльності птахів"
 6. Конспект уроку на тему "Розмноження і розвиток птахів"
 7. Конспект уроку на тему "Різноманітність птахів"
 8. Конспект уроку на тему "Сезонні явища в житті птахів"
 9. Конспект уроку на тему "Роль птахів у природі та житті людини"
 10. Конспект уроку на тему "Дослідження розвитку у птахів пристосування до польоту"
 11. Конспект уроку на тему "Внутрішня будова й особливості процесів життєдіяльності птахів"
 12. Конспект уроку – конференції на тему: «Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини»

8 клас

 1. Конспект уроку на тему "Слухова сенсорна система. Значення і будова"
 2. Конспект уроку на тему "Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах"
 3. Навчально-методичні матеріали додатково-краєзнавчого змісту до курсу «Тварини». Тема «Ссавці».

9 клас

 1. Конспект уроку на тему "Взаємодія сенсорних систем"
 2. Конспект уроку на тему "Особливості будови та функціонування сенсорних систем, їх значення в житті людини"
 3. Конспект уроку на тему "Сенсорні системи"
 4. Конспект уроку на тему "Шкідливий вплив паління, алкоголю, нікотину на організм людини"
 5. Конспект уроку на тему "Вплив наркотичних речовин на поведінку і здоров’я людини"
 6. Конспект уроку на тему: «Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові»
 7. Конспект уроку на тему: «Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Нюхова і смакова сенсорні системи»
 8. Конспект уроку на тему: «Голосовий апарат людини»

10 клас

 1. Конспект уроку з біології на тему: «Білки: будова та властивості»

11 клас

 1. Конспект уроку на тему "Основні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання"
 2. Конспект уроку на тему "Моногібридне схрещування"
 3. Конспект уроку на тему "Погляди різних учених на походження життя на Землі" (інтегрований урок з біології та астрономії)
 4. Конспект уроку на тему "Шляхи покращення екологічного стану навколишнього середовища"
 5. Конспект уроку на тему "Предмет та завдання екології"
 6. Конспект уроку на тему "Вид. Екологічні характеристики виду. Популяція"
 7. Конспект уроку на тему "Структура популяції. Динаміка і коливання чисельності популяції"
 8. Конспект уроку на тему "Середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів"
 9. Конспект уроку на тему "Біологічні адаптивні ритми організмів"
 10. Конспект уроку на тему "Екосистеми. Взаємодія організмів у екосистемах"
 11. Конспект уроку на тему "Зміни в екосистемах. Різноманітність природних та штучних екосистем"
 12. Конспект уроку на тему "Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем"
 13. Конспект уроку на тему "Тематичне оцінювання з розділу "Основи екології"