Шкільні підручники з всесвітньої історії онлайн

6 клас

 1. Історія стародавнього світу: експериментальний підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / автор Мороз П.В. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 336 с.
 2. Бонь О. І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. І. Бонь.О. Л. Іванюк. – К.: Навч. книга. 2005. 296 с. іл.
 3. Шалагінова О. І., Шалагінов Б. Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвгг. навч. закладів. — К.: Пед. преса, 2006. — 288 с.
 4. Бандровський О.Г. Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Бандровський, В. С. Власов. - К. : Гепеза, 2014. - 272 с. : іл., карти.
 5. Пометун О. І. Всесвітня історія. Історія України : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256с. : іл.

7 клас

 1. Подаляк Н.Г. Всесвітня історія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Г. Подаляк, І.Б. Лукач, Т.В. Ладиченко. — Київ : Генеза, 2015. — 224 с. 
 2. Гісем О. В. Всесвітня історія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Видавництво «Ранок», 2015. — 224 с.
 3. Ліхтей І. М. Історія Середніх віків: Підруч. для 7-го кл. /І. М. Ліхтей. - К.: Грамота, 2007. - 296 с.: іл.

8 клас

 1. Подаляк Н.Г. Всесвітня історія: Новий час (кінець ХV-ХVІІІ ст.): підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Г. Подаляк. - К.: Генеза, 2008. - 240 с.: іл., карти.
 2. Гісем О. В. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /О. В. Гісем, О. О. Мартинюк — X.: АН ГРО плюс, 2008. — 256 с.: іл.
 3. Ліхтей І. М. Всесвітня історія. Новин час (XV -XVIII ст.): Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Грамота, 2008. - 264 с.
 4. Всесвітня історія : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / С. В. Д’ячков, С. Д. Литовченко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 256 с. : іл.

9 клас

 1. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII — початок XX століття): Проб. підруч. для 9-го кл. серед, загальноосвіт. навч. закл. - 3-тє вид. / С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, В.Г.Космина, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко. - К.: Генеза, 2001.-304 с.: іл., карти.
 2. Всесвітня історія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т .В . Ладиченко, С.О. Осмоловський. - К.: Генеза, 2009. - 240 с.
 3. Гісем О. Б. Всесвітня історія. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк — X.:Вид-во «Ранок», 2009. - 224 с.: іл.
 4. Бердичевський Я.М., Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія: підруч. дія 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Запоріжжя: Прем'єр, 2009. - 320 с.: іл., карти.

10 клас

 1. Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. загально- освіт, навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 288 с.: іл., табл., карти.
 2. Полянський П.Б. Всесвітня історія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / П.Б. Полянський. - К. : Генеза, 2010. - 256 с.: іл., карти.
 3. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Т .В . Ладиченко, С.О. Осмоловський. - К.: Генеза, 2010. - 30 4 с. : іл., карти.

11 клас

 1. Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед, загальноосв. навч. закл. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Генеза, 2005. - 416 с.: іл.
 2. Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939 - 2011 рр.): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Запоріжжя: Прем'єр, 2011.
 3. Ладиченко Т. В Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К.: Грамота, 2011. — 224 с.: іл.

Нові матеріали

МОН визначило роботу інституційного аудиту, який замінить атестацію шкіл
Підстави для першочергового зарахування в 1-й клас
Уряд виділив 1 млрд грн на інтернетизацію та комп'ютеризацію українських шкіл
В Києві та Харкові відкриють два бізнес-інкубатори
Служба в резерві, або Як можна вчитися в університеті та служити в армії одночасно
Методична розробка «Продуктивність праці та шляхи її підвищення на промисловому підприємстві»
Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»
Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"
Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"
"Навчаючись на філфаці, я зрозуміла, що слухати аудіокнигу в маршрутці приємніше, ніж музику", - Ірина Павко про навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович