Шкільні підручники з всесвітньої історії

6 клас

 1. Історія стародавнього світу: експериментальний підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / автор Мороз П.В. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 336 с.
 2. Бонь О. І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. І. Бонь.О. Л. Іванюк. – К.: Навч. книга. 2005. 296 с. іл.
 3. Шалагінова О. І., Шалагінов Б. Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвгг. навч. закладів. — К.: Пед. преса, 2006. — 288 с.
 4. Бандровський О.Г. Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Бандровський, В. С. Власов. - К. : Гепеза, 2014. - 272 с. : іл., карти.
 5. Пометун О. І. Всесвітня історія. Історія України : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256с. : іл.

7 клас

 1. Подаляк Н.Г. Всесвітня історія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Г. Подаляк, І.Б. Лукач, Т.В. Ладиченко. — Київ : Генеза, 2015. — 224 с. 
 2. Гісем О. В. Всесвітня історія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Видавництво «Ранок», 2015. — 224 с.
 3. Ліхтей І. М. Історія Середніх віків: Підруч. для 7-го кл. /І. М. Ліхтей. - К.: Грамота, 2007. - 296 с.: іл.

8 клас

 1. Подаляк Н.Г. Всесвітня історія: Новий час (кінець ХV-ХVІІІ ст.): підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Г. Подаляк. - К.: Генеза, 2008. - 240 с.: іл., карти.
 2. Гісем О. В. Всесвітня історія. Новий час (XV—XVIII ст.). 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /О. В. Гісем, О. О. Мартинюк — X.: АН ГРО плюс, 2008. — 256 с.: іл.
 3. Ліхтей І. М. Всесвітня історія. Новин час (XV -XVIII ст.): Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Грамота, 2008. - 264 с.

9 клас

 1. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII — початок XX століття): Проб. підруч. для 9-го кл. серед, загальноосвіт. навч. закл. - 3-тє вид. / С.В.Білоножко, І.М.Бірюльов, О.Р.Давлєтов, В.Г.Космина, Л.О.Нестеренко, Ф.Г.Турченко. - К.: Генеза, 2001.-304 с.: іл., карти.
 2. Всесвітня історія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т .В . Ладиченко, С.О. Осмоловський. - К.: Генеза, 2009. - 240 с.
 3. Гісем О. Б. Всесвітня історія. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк — X.:Вид-во «Ранок», 2009. - 224 с.: іл.
 4. Бердичевський Я.М., Щупак І.Я., Морозова Л.В. Всесвітня історія: підруч. дія 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Запоріжжя: Прем'єр, 2009. - 320 с.: іл., карти.

10 клас

 1. Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. загально- освіт, навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 288 с.: іл., табл., карти.
 2. Полянський П.Б. Всесвітня історія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / П.Б. Полянський. - К. : Генеза, 2010. - 256 с.: іл., карти.
 3. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профіл. рівень / Т .В . Ладиченко, С.О. Осмоловський. - К.: Генеза, 2010. - 30 4 с. : іл., карти.

11 клас

 1. Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед, загальноосв. навч. закл. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Генеза, 2005. - 416 с.: іл.
 2. Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939 - 2011 рр.): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Запоріжжя: Прем'єр, 2011.
 3. Ладиченко Т. В Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К.: Грамота, 2011. — 224 с.: іл.

Нові матеріали

Кабмін до Дня науки затвердить документи для атестації наукової діяльності ВНЗ
Уряд затвердив пріоритетні світові рейтинги ВНЗ
Інтелектуально-творча гра «У світі загальноосвітніх дисциплін» (для студентів І курсів)
Для участі в ЗНО-2018 зареєстровано 276 694 особи
Твір з української мови «Європа починається з тебе!»
Конспект уроку на тему: «Зв'язок прикметників з іменниками. Вимова і написання слова червоний»
Інтегрований урок на тему: «Рослинний і тваринний світ Африки. Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів у мережі» 
Виховний захід з англійської мови на тему: «English with Prostokvashino». Презентація
Конспект уроку на тему: Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «Садок вишневий коло хати». Презентація
Конспект уроку на тему: «Ступені порівняння прикметників»

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович