Пестушко В.Ю. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. — К. : Генеза, 2014. — 256 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2014

Пестушко В.Ю. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. — К. : Генеза, 2014. — 256 с.Пестушко В.Ю. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. — К. : Генеза, 2014. — 256 с.

Підручник «Географія» складено за новою програмою з географії для 6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить повний обсяг обов'язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою.
Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних, а також словник географічних термінів і понять.
 
Зміст
Вступ
§ 1. Географія - наука про Землю......5
§ 2. Географічні дослідження......8
 
Розділ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ
Тема 1. Уявлення про Землю в давнину
§ 3. Географія у стародавні часи......13
Тема 2. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі
§ 4. Відкриття нових земель......17
§ 5. Навколосвітні подорожі та відкриття південних материків......21
Тема 3. Сучасні дослідження
§ 6. Освоєння полярних широт......26
§ 7. Міжнародні дослідження Землі. Географічні дослідження в Україні на сучасному етапі......З0
 
Розділ 2. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ І КАРТІ
Тема 1. Орієнтування на місцевості
§ 8. Орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об'єктами......36
§ 9. Визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти. Поняття про азимут......39
Тема 2. Способи зображення Землі
§ 10. Зображення Землі на глобусі, космічних знімках, аерофотознімках, планах і картах......43
§11. Масштаб і його види......46
Тема 3. План, його основні ознаки
§ 12. План, його основні ознаки......49
§ 13. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків......52
Тема 4. Географічні карти
§ 14. Карти, їхні елементи......55
§ 15. Класифікація карт. Географічні атласи......58
Тема 5. Географічні координати
§ 16. Градусна сітка на глобусі та географічній карті......63
§ 17. Географічні координати......65
§ 18. Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки......68
 
Розділ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§19. Внутрішня будова Землі......73
§ 20. Будова літосфери......76
§ 21. Внутрішні процеси Землі: рухи земної кори......79
§ 22. Внутрішні процеси Землі: землетруси......82
§ 23. Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани......84
§ 24. Зовнішні процеси Землі: робота вітру, вод і льодовиків......87
§ 25. Зовнішні процеси Землі: органічне вивітрювання і діяльність людини......90
§ 26. Абсолютна і відносна висота місцевості......92
§ 27. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини......96
§ 28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори......99
§ 29. Рельєф лна Світового океану......102
§ 30. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона......104
Тема 2. Атмосфера
§ 31. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері......109
§ 32. Добовий хід температури повітря, причини її коливання......113
§ 33. Річний хід температури повітря, причини його коливання......117
§ 34. Атмосферний тиск......120
§35. Вітер. Місцеві вітри......124
§ 36. Вода в атмосфері......128
§ 37. Хмари і туман......131
§ 38. Опади, їхні види, вимірювання......134
§ 39. Погода, її елементи, мінливість......138
§ 40. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди......142
§ 41. Клімат, основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів......145
§ 42. Зміни клімату......150
Тема 3. Гідросфера
§ 43. Загальна кількість води на Землі та її розподіл в гідросфері......156
§ 44. Світовий океан та його частини. Острови в океані......158
§ 45. Властивості вод Світового океану......162
§ 46. Рухи води в океані......165
§ 47. Багатства Світового океану. Океан і людина......169
§ 48. Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн......173
§ 49. Живлення і режим річок. Робота річок......176
§ 50. Озера. Штучні водойми......179
§ 51. Болота......183
§ 52. Льодовики. Багаторічна мерзлота......186 
§ 53. Підземні води......191
§ 54. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Землі......193
Тема 4. Біосфера та ґрунти
§ 55. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі......199
§ 56. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти......203
Тема 5. Природні комплекси (ландшафти) 
§ 57. Природні комплекси як наслідок взаємозв'язків компонентів природи......211
§58. Природні зони......213
§ 59. Практична робота (на місцевості)......216
 
Розділ 4. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
§ 60. Населення Землі......218
Тема 2. Держави світу
§61. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу......222
§ 62. Держави - сусіди України на політичній карті світу......224
Тема 3. Вплив людини на природу
§ 63. Природа і господарська діяльність людини......227
§ 64. Забруднення довкілля та його охорона......231
 
Додаток 1
Короткий словник географічних термінів і понять......235
 
Додаток 2
Плани-характеристики природних об'єктів......244
 
Додаток З
Рекорди природи......246
 
Додаток 4
Шкала Бофорта......249
 
Додаток 5
Приклади розв'язування географічних задач......250
 

 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович