Скуратович О. Я. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Я Скуратович, Р. Р. Коваленко, Л. І. Круглик. — К. : "Педагогічна преса", 2006. — 256 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2006

Скуратович О. Я. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Я Скуратович, Р. Р. Коваленко, Л. І. Круглик. — К. : "Педагогічна преса", 2Скуратович О. Я. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Я Скуратович, Р. Р. Коваленко, Л. І. Круглик. — К. : "Педагогічна преса", 2006. — 256 с.


Читати


Зміст

 
ВСТУП
§ 1. Географія - наука мрійників і мужніх людей........7
 
РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ
§ 2. Пізнання Землі в стародавні часи та епоху Середньовіччя........16
§ 3. Епоха Великих географічних відкриттів........19
§ 4. Географія нового часу........24
§ 5. Сучасні географічні дослідження........27
Тематичний контроль. Тестові завдання........З0
 
РОЗДІЛ II . ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ Й КАРТІ
§ 6. Способи зображення Землі........36
§ 7. Зображення нерівностей земної поверхні на плані й карті........40
§8. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок........42
§ 9. Визначення напрямків на місцевості, плані й карті........45
Тематичний контроль. Тестові завдання........50
 
РОЗДІЛ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ 
Тема 1. Літосфера
§ 10. Внутрішня будова Землі........56
§11. Внутрішні процеси в земній корі........57
§ 12. Катастрофічні явища в літосфері5........9
§ 13. Походження материків і океанів. Геологічний час........64
§ 14. Зовнішні процеси........70
§ 15. Мінерали та гірські породи, з яких складається земна кора........77
§ 16. Форми рельєфу суходолу........82
§ 17. Рельєф дна Світового океану........86
§ 18. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі........89
Тематичний контроль. Тестові завдання........94
Тема 2. Атмосфера
§ 19. Атмосфера Землі та її будова........100
§ 20. Температура повітря........102
§ 21. Теплові пояси Землі........104
§ 22. Атмосферний тиск. Вітер........107
§ 23. Загальна циркуляція атмосфери........111
§ 24. Водяна пара. Вологість повітря. Опади........116
§ 25. Погода та показники її стану........121
§ 26. Клімат........124
§ 27. Охорона атмосфери........128
Тематичний контроль. Тестові завдання........132
Тема 3. Гідросфера
§ 28. Світовий океан та його частини........138
§ 29. Властивості вод Світового океану........141
§ З0. Рух води в океані........143
§ 31. Багатства вод Світового океану та людина........147
§ 32. Води суходолу. Річки ........149
§ 33. Озера та водосховища........155
§ 34. Болота ........158
§35. Підземні води........159
§36. Льодовики та багаторічна мерзлота........161
Тематичний контроль. Тестові завдання ........168
Тема 4. Біосфера
§ 37. Поняття про біосферу ........174
§38. Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі........177
§ 39. Ґрунт - особливе природне тіло........180
Тематичний контроль. Тестові завдання........185
Тема 5. Географічна оболонка
§ 40. Поняття про географічну оболонку........190
§ 41. Природні комплекси........193
§ 42. Екологічні проблеми Землі........198
Тематичний контроль. Тестові завдання ........205
 
РОЗДІЛ IV. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
§ 43. Населення Землі........210
§ 44. Раси на Землі........211
§ 45. Народи і держави на політичній карті світу........214
Тематичний контроль. Тестові завдання........219
 
РОЗДІЛ V ЛЮДИНА І ПРИРОДА
§ 46. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини........224
§ 47. Населення та природокористування........227
Тематичний контроль. Тестові завдання........230
 
Короткий словник географічних термінів і понять........233
 
Матеріал для довідок і практичних робіт (додатки)........242

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович