Пестушко В.Ю. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2007. - 288 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Пестушко В.Ю. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2007. - 288 с.: іл.Пестушко В.Ю. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2007. - 288 с.: іл.

Підручник складено за новою програмою для 12-річної школи і повністю відповідає її змісту. У ньому доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси материків і океанів та проблеми їх використання, а також йдеться про населення і господарську діяльність людей у різних куточках Землі.
Підручник, що у вас у руках, є призером Всеукраїнського конкурсу підручників 2007 року.
 
Зміст
ВСТУП
§ 1. Що вивчає «Географія материків і океанів». Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень.....4
§ 2. Географічні закономірності Землі, відображення їх на картах. Карта часових поясів.....9
§ 3. Закономірності поширення форм земної поверхні.....12
§ 4. Кліматичні закономірності Землі.....16
§ 5. Закономірності поширення географічних поясів і природних зон світу.....20
 
РОЗДІЛ 1. ОКЕАНИ
Тема 1. Тихий океан. Океанія
§ 6. Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна.....26
§ 7. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.....30
§ 8. Океанія.....34
Тема 2. Атлантичний океан
§ 9. Географічне положення. Рельєф дна.....39
§ 10. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.....44
Тема 3. Індійський океан
§11. Географічне положення. Рельєф дна.....49
§12. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.....52
Тема 4. Північний Льодовитий океан
§ 13. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.....56
 
РОЗДІЛ 2. МАТЕРИКИ
Тема 1. Африка
§ 14. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка.....64
§15. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.....68
§ 16. Загальні особливості клімату.....72
§17. Кліматичні пояси і типи клімату.....76
§ 18. Води суходолу. Використання водних ресурсів.....79
§ 19. Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення.....83
§ 20. Вологі екваторіальні ліси, перемінно-вологі ліси, савани та рідколісся.....87 
§ 21. Пустелі і напівпустелі. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники. Висотна поясність.....91
§ 22. Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки.....94
§ 23. Населення Африки.....98
§ 24. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв'язки України з країнами Африканського континенту.....100
Тема 2. Австралія
§ 25. Географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.....103
§ 26. Клімат. Води суходолу.....108
§ 27. Рослинний і тваринний світ. Природні зони.
Як людина змінює природу.....114
§ 28. Населення Австралії. Держава - Австралійський Союз.....119
Тема 3. Південна Америка
§ 29. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка 126
§ З0. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.....126
§ 31. Загальні особливості клімату. Типи клімату.....129
§ 32. Води суходолу.....134
§ 33. Природні зони: вологі екваторіальні ліси,савани й рідколісся.....137
§ 34. Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Висотна поясність Анд.....140
§ 35. Населення. Політична карта. Основні держави.....144
Тема 4. Антарктида
§ 36. Географічне положення. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка .....149
§ 37. Геологічна будова. Рельєф. Клімат материка.....154
§ 38. Рослинний і тваринний світ. Природні багатства.....158
Тема 5. Північна Америка
§ 39. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.....162
§ 40. Рельєф і корисні копалини.....166
§ 41. Загальні риси клімату.....171
§ 42. Типи клімату.....174
§ 43. Води суходолу.....178
§ 44. Природні зони. Висотна поясність.....182
§ 45. Населення. Держави материка .....187
Тема 6. Євразія
§ 46. Географічне положення. Дослідження й освоєння.....190
§ 47. Рельєф. Роль внутрішніх сил у його формуванні.....194
§ 48. Рельєф. Роль зовнішніх сил у його формуванні.....197
§ 49. Корисні копалини.....200
§ 50. Загальні риси клімату.....202
§ 51. Кліматичні пояси. Континентальні типи клімату.....206
§ 52. Кліматичні пояси. Сезонно-вологі і вологі типи клімату.....209
§ 53. Ріки басейнів Тихого й Індійського океанів.....212
§ 54. Ріки басейнів Північного Льодовитого й Атлантичного океанів. Басейн внутрішнього стоку.....215
§ 55. Озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.....218
§ 56. Природні зони: арктичних пустель, тундри і лісотундри.....221
§ 57. Природні зони: ліси.....223
§ 58. Природні зони: лісостеп і степ, пустелі і напівпустелі.....226
§ 59. Висотна поясність.....230
§ 60. Як людина змінює природу. Охорона природних комплексів.....232
§ 61. Населення.....235
§ 62. Держави.....238
§ 63. Найбільші держави Європи.....241
§ 64. Найбільші держави Азії.....245
 
РОЗДІЛ 3. ЗЕМЛЯ - НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
Тема 1. Взаємодія людини і природи
§ 65. Природні ресурси материків і океанів.....252
§ 66. Порушення рівноваги в природі.....255
Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів
§ 67. Глобальні екологічні проблеми.....262
§68. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем.....266
 
Додатки.....269
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович