Пестушко В.Ю. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2008. - 288 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Пестушко В.Ю. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2008. - 288 с.: іл.Пестушко В.Ю. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К.: Генеза, 2008. - 288 с.: іл.

Підручник «Фізична географія України» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси України, а також охарактеризовані природні комплекси країни.
Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словничок термінів і понять.
 
Зміст
Вступ..........5
§ 1. Що вивчає фізична географія України..........5
 
Розділ 1. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 1. Фізико-географічне положення України
§ 2. Особливості фізико-географічного положення України..........14
§ 3. Часові пояси..........20
Тема 2. Джерела географічної інформації
§ 4. Джерела географічних знань..........24
§ 5. Географічні карти..........З0
§ 6. Картографічні проекції..........34
§ 7. Топографічні карти..........38
Тема 3. Географічні дослідження на території України
§ 8. Вивчення території України від давніх часів до початку XIX ст..........42
§ 9. Вивчення території України в XIX - на початку XX ст..........47
§ 10. Вивчення території України в XX ст..........51
§11. Сучасні географічні дослідження України..........54
 
Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Тема 1. Тектонічні структури
§ 12. Тектонічна будова..........62
Тема 2. Геологічна будова
§ 13. Особливості геологічної будови..........67
Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова
§ 14. Загальні особливості рельєфу. Рівнини..........72
§ 15. Гори..........77
§ 16. Геоморфологічна будова..........81
Тема 4. Мінерально-снровинні ресурси
§ 17. Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини..........87
§ 18. Рудні корисні копалини..........91
§ 19. Нерудні корисні копалини..........94
Тема 5. Кліматичні умови та ресурси
§ 20. Основні кліматичні чинники..........101
§ 21. Загальна характеристика клімату України.
Кліматичні карти..........105 
§ 22. Погода і небезпечні погодні явища..........111
§ 23. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини..........117
Тема 6. Внутрішні води
§ 24. Поверхневі води. Річкові басейни..........122
§ 25. Гідрографічні характеристики річок..........130
§ 26. Озера. Лимани. Водосховища і ставки. Канали..........135
§ 27. Болота. Підземні води..........140
§ 28. Водний баланс і водні ресурси України..........143
Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси
§ 29. Умови ґрунтоутворення..........149
§ 30. Основні типи ґрунтів. Земельні ресурси України..........153
Тема 8. Рослинннй покрив
§ 31. Різноманітність рослинності, закономірності поширення.
Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення..........160
Тема 9. Тваринний світ
§ 32. Різноманітність тваринного світу. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони..........167
 
Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
Тема 1. Природно-тернторіальні комплекси
§ 33. Природно-територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація..........178
Тема 2. Фізико-географічне районування
§ 34. Фізико-географічне районування території України, його наукове і практичне значення..........183
Тема 3. Зона мішаних і широколистих лісів 
§ 35. Фізико-географічна характеристика зони мішаних і широколистих лісів..........186
Тема 4. Зона лісостепу
§ 36. Фізико-географічна характеристика зони лісостепу..........192
Тема 5. Зона степу
§ 37. Фізико-географічна характеристика зони степу..........198
Тема 6. Українські Карпати
§ 38. Загальні риси природних умов. Висотна поясність. Природоохоронні території ..........204
§ 39. Природні області..........209
Тема 7. Кримські гори
§ 40. Особливості природних умов і ресурсів: географічне положення, тектонічна будова, рельєф..........215
§ 41. Особливості природних умов і ресурсів. Природоохоронні території. Природні області 221 
Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну
§ 42. Фізико-географічна характеристика Чорного моря..........228
§ 43. Фізико-географічна характеристика Азовського моря..........234
 
Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА
Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні
§ 44. Основні забруднювачі навколишнього середовища в Україні..........242
§ 45. Вплив геоекологічної ситуації на населення..........247
§ 46. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні..........252
Тема 2. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів
§ 47. Національна екологічна мережа України..........256
§ 48. Природно-заповідний фонд України..........261
§ 49. Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища..........267
Додатки..........272
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович