Надтока О. Ф. Географія: Підручник для 9 кл, загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Надтока, О.М. Топузов. К.: "Видавничий дім "Світ знань", 2009. 224 с.: іл., карти.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Надтока Олександр Федорович. Географія: Підручник для 9 кл, загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Надгока, О.М. Топузов. К.: "Видавничий дім "Світ знань", 2009. 224 с.: іл., карти.Надтока О. Ф. Географія: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Надтока, О.М. Топузов. К.: "Видавничий дім "Світ знань", 2009. 224 с.: іл., карти.


Читати


Зміст

ВСТУП..........9
§ 1. Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки..........10
 
Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ
Тема 1. Ккономіко-географічне положення України..........15
§2. Місце України на політичній карті Європи і світу..........15
Практична робота №1. Визначення переваг і недоліків економіко-географічного та геополітичиого положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує..........21
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України..........22
§ 3. Українські історичні землі..........22
§ 4. Сучасний адміністративно-територіальний поділ України..........26
Практична робота № 2. і Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України..........31
Розділ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура..........34
§ 5. Природний рух населення..........34
§ 6. Механічний рух населення..........39
Практична робота № 3. І Іобудова графіка зміни чисельності населення за певний період..........42
Тема 2. Національний та етнічний склад населення..........43
§ 7. Українська нація та національні меншини..........44
Практична робота № 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України..........48
Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень..........49
§ 8. Розселення населення та основні групи поселень..........49
§ 9. Урбанізація..........54
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення..........57
§ 10. Забезпеченість трудовими ресурсами..........57
 
Розділ III. ГОСПОДАРСТВО
Тема 1. Загальна характеристика господарства України..........61
§11. Національний господарський комплекс..........62
§ 12. Територіальна структура господарства..........65
Тема 2. Економічний потенціал України..........68
§ 13. Складові економічного потенціалу..........68
Тема 3. Промисловість. Загальна характеристика..........71
§14. Структурно-виробпичі особливості промисловості України..........71
Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України..........76
Тема 4. Паливна промисловість..........76
§ 15. Галузева структура паливної промисловості..........76
§ 16. Проблеми реструктуризації та перспективи розвитку паливної промисловості..........81
Практична робота № 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів..........84
Тема 5. Електроенергетика..........84
§ 17. Електроенергетика - провідна галузь економіки України..........84
Практична робота № 7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій..........90
Тема 6. Металургійна промисловість..........92
§ 18. Чорна металургія..........92
§ 19. Кольорова металургія..........96
Практична робота № 8. Нанесення па контурну карту сировинної бази, основних районів і підприємств чорної та кольорової металургії..........101
Тема 7. Машинобудування і металообробка..........102
§20. Загальна характеристика машинобудування..........102
§21. Галузева і територіальна структура машинобудування..........105
Тема 8. Хімічна промисловість..........112
§ 22. Галузева і територіальна структура хімічної промисловості..........112
Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість..........116
§ 23. Структура і перспективи розвитку лісової промисловості..........116
Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів..........121
§ 24. Промисловість будівельних матеріалів - перспективна галузь..........121
Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли..........124
§ 25. Особливості розвитку і сучасний стан легкої промисловості..........124
Тема 12. Харчова промисловість..........128
§ 26. Галузева і територіальна структура харчової промисловості ..........128
Тема 13. Сільське господарство..........132
§ 27. Галузева структура сільського господарства..........133
§ 28. Рослинництво..........137
§ 29. Тваринництво..........142
§ 30. Зональна спеціалізація сільського господарства..........146
Практична робота № 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції..........148
Тема 14. Транспорт..........148
§ 31. Залізничний транспорт..........149
§ 32. Автомобільний транспорт..........151
§ 33. Водний транспорт..........153
§ 34. Повітряний та трубопровідний транспорт і зв'язок..........155
Тема 15. Соціальна сфера..........158
§35. Галузі соціальної сфери. Освіта. Наука..........159
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України..........161
§ 36. Світове господарство та міжнародний поділ праці..........161
§37. Зовнішні економічні зв'язки..........164
§ 38. Зовнішня економічна торгівля України..........165
 
Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ
Тема 1. Економіко-географічний поділ України..........170
§ 39. Донецький економічний район..........171
§ 40. Придніпровський економічний район..........173
§ 41. Північно-Східний економічний район..........176
§ 42. Столичний економічний район..........179
§ 43. Карпатський економічний район..........181
§ 44. Причорноморський економічний район..........184
§ 45. Подільський економічний район..........187
§ 46. Центральний економічний район..........189
§ 47. Північно-Західний економічний район..........191
 
Розділ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ 
Тема 1. Географічна характеристика своєї області..........195
Практична робота № 10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об'єктів, складання проекту перспективного розвитку області..........195
 
Додатки.........197

 

 

Коментарі

це гарний підручник

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович