Паламарчук Л. Б. Географія. Профільний рівень. Підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий. - К.: "Генеза", 2010. - 301 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Паламарчук Л. Б. Географія. Профільний рівень. Підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий. - К.: "Генеза", 2010. - 301 с.Паламарчук Л. Б. Географія. Профільний рівень. Підручник для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий. - К.: "Генеза", 2010. - 301 с.


Читати


Зміст

ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія. Зародження і розвиток географії......4
§ 2. Географічний простір і час. Методологія географічної науки......6
§ 3. Джерела і система географічних знань......8
§ 4. Розвиток економічної і соціальної географії у світі......11
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІННА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ
ТЕМА 1. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
§ 5. Суть і складові політичної карти світу......16
§ 6. Етапи формування політичної карти світу......19
§ 7. Збройні конфлікти у світі......22
§ 8. Столиці та їхня роль у житті країн......24
§ 9. Типологія держав світу за формою правління і за формою державного устрою......27
§ 10. Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку......31
§ 11. Міжнародні організації......35
§ 12. Геополітика......38
ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ
§ 1З.Світові природні ресурси. їхня класифікація......42
§ 14. Мінеральні природні ресурси......45
§ 15. Ресурси Світового океану, їхня роль у житті людства......48
§ 16  Земельпі ресурси та їх використання......51
§ 17. Водні ресурси......55
§ 18.Лісові ресурси......58
§ 19. Біологічні ресурси......62
§ 20. Кліматичні ресурси......65
§ 21. Рекреаційні ресурси світу......68
§ 22. Вплив людини на природу......71
ТЕМА 3. ЛЮДСТВО - ТВОРЕЦЬ НООСФЕРИ
§ 23.Людина - біосоціальний вид......74
§ 24. Ландшафтна сфера......79
ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ
§ 25. Предмет вивчення географії населення......84
§ 26. Демографічний стан населення......87
§ 27. Расова та етнічно-національна мозаїка світу......92
§ 28. Географія релігій світу......95
§ 29. Трудові ресурси: їх розподіл і якість......98
§ ЗО. Сучасний стан розселення населення......102
ТЕМА 5. НТР - КРОКУ МАЙБУТНЄ
§ 31. Суть і складові науково-технічної революції......106
§ 32. Науково-технічна революція, її економічні, екологічні та соціальні наслідки......111
ТЕМА 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
§ 33. Сутність та основні риси світового господарства......115
§ 34. Структура світового господарства......118
§ 35. Міжнародний географічний поділ праці......123
§ 36. Міжнародна економічна інтеграція......125
ТЕМА 7. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
§ 37. Суть і види глобалізації......129
§ 38. Глобалізація і світова економіка......131
§ 39. Позитивні й негативні наслідки глобалізації......136
ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
§ 40. Галузева структура світового господарства......139
§ 41.Гірничовидобувна промисловість......142
§ 42. Паливно-енергетичний комплекс......145
§ 43. Електроенергетика......149
§ 44. Металургія світу......153
§ 45. Машинобудування......156
§ 46. Хімічна промисловість ......160
§ 47. Лісова промисловість......163
§ 48. Легка промисловість......165
§ 49. Загальна характеристика сільського господарства......168
§ 50. Географія виробництва продукції рослинництва......170
§ 51.Тваринництво світу......174
§ 52.Транспорт світу......178
§ 53. Міжнародний зв'язок......183
§ 54. Світовий ринок послуг ......185
§ 55. Міжнародний туризм......187
§ 56. Світова торгівля......192
§ 57. Світовий фінансовий ринок......194
 
РОЗДІЛ 2. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ
§ 58. Сучасні підходи до виокремлення регіонів світу......200
ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ЄВРОПУ
§ 59. Західна Європа......202
§ 60. Північна Європа......208
§ 61. Південна Європа......212
§ 62. Східна Європа......216
ТЕМА 2. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО АЗІЮ
§ 63. Південно-Західна Азія......222
§ 64. Південна Азія......227
§ 65. Південно-Східна Азія......232
§ 66. Східна Азія......236
§ 67. Північна і Центральна Азія......242
ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ПІВНІЧНУ АМЕРИКУ
§ 68. Загальна характеристика регіону......247
§ 69. Населення......249
§ 70. Господарський розвиток регіону......251
§ 71.Сільське господарс тво й транспорт......254
ТЕМА 4. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ЛАТИНСЬКУ АМЕРИКУ
§ 72. Загальна характеристика регіону......257
§ 73. Населення......260
§ 74. Господарський розвиток регіону......263
ТЕМА 5. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО АФРИКУ
§ 75. Загальна характеристика Африки......269
§ 76. Регіони Африки: Північна, Західна і Центральна Африка......274
§77. Регіони Африки: Східна і Південна Африка......277
ТЕМА 6. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО АВСТРАЛІЮ І ОКЕАНІЮ
§ 78. Загальна характеристика регіоігу......281
§ 79. Населення......284
§ 80. Господарський розвиток регіону......286
 
Додатки......290
Покажчик основних термінів і понять......297
Літератури......300
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович