Пестушко В. Ю. Географія : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2010. - 304 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Пестушко В. Ю. Географія : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2010. - 304 с.: іл.Пестушко В. Ю. Географія : Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. - К. : Генеза, 2010. - 304 с.: іл.

У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й особливості розвитку регіонів і країн світу. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять.
 
Зміст
ВСТУП.............5
§ 1. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела економічних знань.............5
§ 2. Методи досліджень соціально-економічної географії. Видатні економгеографи світу.............8
 
Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ
Тема 1. Політична карта світу
§ 3. Політична карта світу.............14
§ 4. Форми адміністративно-територіального устрою і державного правління.............18
§ 5. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.............22
§ 6. Міжнародні організації.............26
Тема 2. Населення світу
§ 7. Кількість населення. Природний і механічний рух. Статево-віковий склад населення.............32
§ 8. Розміщення населення. Міське і сільське населення.............39
§ 9. Етнічний, мовний і релігійний склад населення.............44
§ 10. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси.............48
Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
§ 11. Географічне середовище. Природні ресурси і ресурсозабезпеченість.............53
§ 12. Мінеральні ресурси.............58
§ 13. Земельні, лісові, водні ресурси.............62
§ 14. Ресурси Світового океану, рекреаційні ресурси.............66
Тема 4. Світове господарство
§ 15. Сучасне світове господарство.............71
§ 16. Науково-технічна революція і світове господарство.............76
§ 17. Промисловість світу: енергетика, металургія, машинобудування.............80 
§ 18. Промисловість світу: хімічна, лісова, деревообробна, легка, харчова.............85
§ 19. Світове сільське господарство.............90
§ 20. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм.............94
Тема 5. Глобальні проблеми людства
§ 21. Глобальні проблеми людства.............99
§ 22. Екологічні проблеми.............103
 
Розділ 2. РЕГІОНИ І КРАЇНИ СВІТУ
Тема 1. Країни Європи
§ 23. Загальна характеристика Європи.............110
§ 24. Європейські субрегіони. Західна Європа.............115 
§ 25. Федеративна Республіка Німеччини.............119
§ 26. Велика Британія.............124
§ 27. Франція.............130
§ 28. Північна і Південна Європа.............136
§ 29. Італія.............142
§ 30. Східна і Центральна Європа.............148
§ 31. Країни - сусіди України: Росія, Білорусь.............153
§ 32. Країни - сусіди України: Польща, Словаччина.............160
§ 33. Країни - сусіди України: Угорщина, Румунія, Молдовам166
Тема 2. Країни Азії
§ 34. Загальна характеристика Азії.............173
§ 35. Субрегіони Азії. Східна і Південно-Східна Азія.............178
§ 36. Японія.............184
§ 37. Китай.............190
§ 38. Південно-Західна і Південна Азія.............197
§39. Індія.............202
Тема 3. Країни Північної Америки
§ 40. Загальна характеристика Північної Америки.............210
§ 41. США: загальна характеристика країни.............214
§ 42. США: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості .............219
§ 43. Канада.............226
Тема 4. Країни Латинської Америки
§ 44. Географічне положення. Політична карта. Природні умови і ресурси. Населення.............232
§ 45. Господарство, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність.............238
Тема 5. Країни Африки, Австралія та Океанія 
§ 46. Африка. Загальна характеристика.............243
§ 47. Субрегіони і країни Африки.............250
§ 48. Австралія.............258
§ 49. Океанія.............264
§ 50. Всесвітні економічні відносини.............269
 
Короткий словник термінів і понять.............273
ДОДАТКИ.............278
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович