Цейтлін О. І. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Цейтлін. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 208 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015

Цейтлін О. І. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Цейтлін. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 208 с. : іл.Цейтлін О. І. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Цейтлін. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 208 с. : іл.

Підручник містить необхідні теоретичні відомості та поняття, велику кіль­кість завдань, диференційованих за рівнем складності, завдання для тематичного
самоконтролю. Передбачена можливість отримати додаткову інформацію або про­йти тестування в онлайн-режимі.
Призначено для учнів 7 класів, учителів математики та методистів.


Читати


Зміст
Вступ.........3
Повторення
Подільність чисел.........7
Звичайні дроби.........8
Відношення й пропорції.........10
Раціональні числа та дії з ними.........14
Завдання для тематичного самоконтролю.........17
 
Глава 1. Цілі вирази
1.1. Вирази зі змінними. Тотожності.........19
1.2. Степінь із натуральним показником.........24
1.3. Множення та ділення степенів із натуральним показником. Степінь із нульовим показником.........29
1.4. Піднесення до степеня з натуральним показником добутку, частки та степеня.........33
1.5. Астрономічні числа.........39
Завдання для тематичного самоконтролю.........42
1.6. Одночлени. Множення та піднесення до степеня одночленів.........43
1.7. Многочлени. Додавання та віднімання многочленів.........48
1.8. Множення одночлена на многочлен.........54
Завдання для тематичного самоконтролю.........58
1.9. Множення многочлена на многочлен.........59
1.10. Формула різниці квадратів двох виразів.........63
1.11. Квадрат двочлена.........66
Завдання для тематичного самоконтролю.........70
Завдання підвищеної складності.........71
 
Глава 2. Розкладання многочленів на множники 
2.1. Винесення спільного множника за дужки.........73
2.2. Розкладання многочлена на множники способом групування.........76
Завдання для тематичного самоконтролю.........79
2.3. Сума та різниця кубів двох виразів.........80
2.4. Куб двочлена.........84
2.5. Розкладання многочленів на множники із застосуванням декількох способів.........87
2.6. Формули скороченого множення на службі в арифметики.........92
Завдання для тематичного самоконтролю.........94
Завдання підвищеної складності.........95
 
Глава 3. Функції
3.1. Поняття функції. Способи задання функції.........97
3.2. Графік функції.........104
3.3. Лінійна функція.........111
3.4. З історії виникнення й розвитку поняття «функція».........120
Завдання для тематичного самоконтролю.........122
Завдання підвищеної складності.........123
 
Глава 4. Лінійні рівняння з однією змінною
4.1. Рівняння та його корені. Основні властивості рівнянь.........125
4.2. Лінійне рівняння з однією змінною.........129
4.3. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь.........135
4.4. Лінійні рівняння, що містять параметри.........143
Завдання для тематичного самоконтролю.........145
Завдання підвищеної складності.........146
 
Глава 5. Системи лінійних рівнянь із двома змінними
5.1. Лінійні рівняння з двома змінними.........149
5.2. Графік лінійного рівняння з двома змінними.........153
5.3. Система лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб її розв’язування.........158
5.4. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки.........163
5.5. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання.........167
5.6. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь.........173
Завдання для тематичного самоконтролю.........179
Завдання підвищеної складності.........180
 
Повторення
Цілі вирази.........183
Функції.........188
Лінійні рівняння та їх системи.........189
Завдання для тематичного самоконтролю.........194
Довідкові матеріали.........195
Відповіді.........200
Предметний покажчик.........203

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович