Мальований Ю.І. Алгебра : підручник для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Бойко. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. — 256 с : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015

Мальований Ю.І. Алгебра : підручник для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Бойко. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. — 256 с : іл. Мальований Ю.І. Алгебра : підручник для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Ю.І. Мальований, Г.М. Литвиненко, Г.М. Бойко. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. — 256 с : іл.

Пропонований підручник відповідає програмі з алгебри для 7-го класу й передбачає готовність учнів до широкого і свідомого застосування математики. Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу, характер викладання навчального матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, запитання для перевірки знань, задачі і вправи на повторення, а також письмові роботи, призначені для самоконтролю.
Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Читати


Зміст
Слово до учнів.....3
 
Розділ І. Цілі вирази
1.Раціональні алгебраїчні вирази. Перетворення одночленів.....7
1.1. Вирази зі змінними. Раціональні алгебраїчні вирази.....7
1.2. Тотожні вирази. Тотожності.....16
1.3. Степінь з натуральним показником.....21
1.4. Властивості степеня з натуральним показником.....26
1.5. Одночлен. Перетворення одночленів.....33
Завдання для самоперевірки.....40
 
2.Многочлен. Перетворення многочленів.....44
2.1. Поняття многочлена та його стандартного вигляду.....44
2.2. Сума і різниця многочленів.....51
2.3. Добуток одночлена і многочлена. Розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки.....57
2.4. Добуток многочленів. Розкладання многочлена на множники способом групування.....66
2.5. Різниця квадратів.....75
2.6. Квадрат двочлена.....79
2.7. Сума і різниця кубів.....84
2.8. Застосування кількох способів перетворення виразів.....89
Завдання для самоперевірки.....94
Здійснюємо самооцінку навчальних досягнень.....100
 
Розділ ІІ. Функція
3. Загальні відомості про функцію.....103
3.1. Поняття функції. Область визначення і область значень функції.....103
3.2. Способи задання функції.....109
3.3. Графік функції. Графіний спосіб задання функції.....114
Завдання для самоперевірки.....123
 
4. Лінійна функція.....129
4.1. Поняття лінійної функції. Графік лінійної функції.....129
4.2. Окремі види лінійної функції.....133
Завдання для самоперевірки.....140
Здійснюємо самооцінку навчальних досягнень.....142
 
Розділ ІІІ. Лінійні рівняння та їхні системи
5. Лінійне рівняння з однією змінною і двома змінними.....145
5.1. Лінійне рівняння з однією змінною.....145
5.2. Рівняння, що зводяться до лінійних.....151
5.3. Застосування лінійних рівнянь до розв`язування задач.....154
5.4. Лінійне рівняння з двома змінними.....169
5.5. Графік лінійного рівняння з двома змінними.....176
Завдання для самоперевіркти....183
 
6.Системи двох лінійних рівнянь з двома зміннними.....187
6.1. Поняття системи рівнянь.....187
6.2. Спосіб підстановки.....194
6.3. Спосіб додавання.....197
6.4. застосування систем лінійних рівнянь до розв`язування задач.....203
Завдання для самоперевірки.....209
Здійснюємо самооцінку навчальних досягнень.....212
 
Повторення
7. Вправи.....215
8. Задачі.....221
9. Задачі підвищеної складності.....225
 
10. Відомості з математики за 5-6 класи.....233
1. Звичайні дроби.....233
2. Раціональні числа.....234
3. Вирази та їх перетворення.....235
4. Рівняння.....236
5. Координатні пряма і площина.....237
 
Відповіді та вказівки.....239
Термінологічний словник.....243
Предметний покажчик.....247
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович