Костіков І. Ю. Біологія: підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В. В. Додь та ін. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2015. - 257 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015

Костіков І. Ю. Біологія: підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В. В. Додь та ін. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2015. - 257 с.Костіков І. Ю. Біологія: підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / І. Ю. Костіков, С. О. Волгін, В. В. Додь та ін. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2015. - 257 с.


Читати


Зміст

Вступ. ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ
§ 1. Загальні відомості про тварин..................................4
§ 2. Будова клітин у тварин.........................................8
§ 3. Будова та функції тканин у тварин..............................10
§ 4. Органи і системи оргвнів тварин................................12
 
Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
§ 5. Поняття про класифікацію тварин................................18
§ 6. Тип Кишковопорожнинні..........................................21
§ 7. Паразитичні черви..............................................26
§ 8. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви..................................33
§ 9. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П'явки..................................37
§ 10. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні..................................42
§ 11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні..................................48
§ 12. Тип Членистоногі. Клас Комахи..................................52
§ 13. Тип Членистоногі. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житі людини.....................57
Практична робота 1. Різноманітність членистоногих..................62
Лабораторна робота 1. Вивчення представників різних рядів комах..................................63
§ 14. Тип Молюски, або М’якуни. Клас Черевоногі молюски..................................65
§ 15. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Двостулкові молюски..................................70
§ 16. Тип Молюски, або М’якуни. Клас Головоногі молюски..................................75
Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі..........................................78
§ 17. Тип Хордові. Загальна характеристика типу. Надклас Риби..................................79
§ 18. Тип Хордові. Розмноження і розвиток риб. Різноманітність риб..................................84
§ 19. Тип Хордові. Кпвс Земноводні, або Амфібії.....................89
§ 20. Тип Хордові. Клас Плазуни, або Рептилії.......................95
§ 21. Тип Хордові. Розмноження і розвиток плазунів. Різноманітність та значення плазунів...............................99
§ 22. Тип Хордові. Клас Птахи......................................104
§ 23. Тип Хордові. Розмноження і розвиток птахів.
Різноманітність птахів............................................108
Практична роботе 3. Екологічні групи птахів.......................113
§ 24. Тип Хордові. Клас Ссввці.....................................114
§ 25. Тип Хордові. Розмноження і розвиток ссавців. Різноманітність ссавців...........................................119
Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування.....125
Підіб’ємо підсумки................................................128
 
Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН
§ 26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення..............................................130
§ 27. Різноманітність травних систем...............................135
§ 28. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції.....................139
§ 29. Транспорт речовин утвврин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції..................................144
Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин..................................149
§ 30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин..................................151
§ 31. Опора і рух. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Види скелета. Значення опорно-рухової системи..................................156
Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин..................................161
§32. Покриви тіла тварин. їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування до активного захисту і нападу..................................163
§ 33. Подразливість як загальна властивість тварин.Органи чуття. їх значення..................................168
§ 34. Регуляція діяльності організму тварин. Нервова система. її значення і розвиток у різних тварин..................................172
Практична робота в. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин..................................177
§ 35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення..................................179
§ 36. Розвиток тварин. Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин..................................184
Підіб'ємо підсумки..................................190
 
Тема 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН
§ 37. Поведінка тварин та методи її вивчення..................................192
§ 38. Інстинкт. Еволюційні стратегії поведінки. Біологічне значення інстинкту і навчання. Структура поведінкового акту..................................196
§ 39. Форми поведінки тварин. Індивідуальна поведінкв. Типи поведінкових реакцій. Видова схильність до деяких форм поведінки..................................201
§ 40. Суспільна поведінка тварин, її особливості й значення. Територіальна і групова поведінка. Репродуктивна поведінка..................................206
§ 41. Агресивна поведінка. її прояви і значення..................................211
Практична робота 7. Вивчення направленості поведінкових актів тварин..................................215
§ 42. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення..................................217
Підіб'ємо підсумки..................................222
 
Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
§ 43. Популяція, екосистема, чинники середовища..................................224
§ 44. Ланцюги живлення і потік енергії..................................228
§ 45. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях..................................231
§ 46. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика..................................236
§ 47. Основи охорони природи..................................240
§ 48. Природоохоронні території. Червона книга України..................................245
Підіб'ємо підсумки..................................250
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович