Соболь В. І. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2007. - 296 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Соболь В. І. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2007. - 296 с.: іл.Соболь В. І. Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2007. - 296 с.: іл.

У підручнику висвітлено основні поняття, пов'язані з будовою та життєдіяльністю живих організмів. Зосереджено увагу на особливостях будови клітини організмів із різних царств органічного світу, зокрема Бактерій. Рослин і Грибів.
Принцип ступеневого розміщення навчального матеріалу дас учням можливість розглядати раніше вивчений матеріал на більш високому рівні. Навчальний матеріал наближений до реалій життя через використання типових об'єктів довкілля, мотивацію знань практичного значення, підбір ситуаційних завдань, опис класичних експериментів. розкриття ролі відомих учених тощо. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості семикласників і сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.
 
Зміст
ВСТУП
1. Біологія наука про живу природу...................7
2. Різноманітність живих організмів 11
3. Рослинний світ складова частина природи...................15
 
Розділ І. РОСЛИНИ
 
Тема 1 Будова та житті діяльність рослин
4. Загальна характеристика рослин...................21
5. Клітина рослин...................25
6. Тканини рослин...................29
7. Органи рослин...................33
8. Будова та функції кореня ...................37
9. Мінеральне живлення рослин...................41
10. Пагін і його будова ...................45
11. Стебло — вісь пагона...................49
12. Транспорт речовин у рослині...................53
13. Листок — бічна частина пагона...................57
14. Функції листка...................61
15. Відповідь рослин па подразнення...................65
 
Тема 2 Розмноження і розвиток рослин
16. Розмноження рослин...................69
17. Вегетативне розмноження...................73
18. Будова іі різноманітність квіток...................77
19. Суцвіття...................81
20. Запилення...................85
21. Запліднення в рослин...................89
22. Насінина. Проростання насінини...................93
23. Плід...................97
24. Поширення плодів і насіння...................101
25. Ріст і розвиток рослин...................105
26. Сезонні явища в житті рослин...................109 
 
Розділ II РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН 
 
Тема 3. Водорості
27. Загальна характеристика водоростей...................115
28. Зелені водорості...................119
29. Діатомові водорості...................123
30. Бурі водорості...................127
31. Червоні водорості, або багрянки...................131
 
Тема 4. Вищі спорові рослини.
32. Наземні рослини...................135
33. Вищі спорові рослини...................139
34. Мохоподібні...................143
35. Плауноподібні...................147
36. Хвощеподібні...................151
37. Папоротеподібні...................155
 
Тема 5. Голонасінні
38. Голонасінні перші насінні рослини...................161
39. Загальна характеристика хвойних...................165
40. Різноманітність і значення хвойних...................169
 
Тема 6. Покритонасінні
41. Загальна характеристика покритонасінних...................173
42. Класифікація покритонасінних................... 177
43. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті...................181
44. Родина Розові...................185
45. Родина Бобові...................189
46. Родина Пасльонові...................193
47. Родина Айстрові, або Складноцвіті...................197
48. Родина Лілійні...................201
49. Родина Цибулеві...................205
50. Родина Тонконогові, або Злакові...................209
51. Значення покритонасінних...................213
 
Розділ III. ГРИБИ ТА ЛИШАИНИКИ
 
Тема 7. Гриби
52. Загальна характеристика грибів...................219
53. Цвілеві фиби...................223
54. Шапкові гриби...................227
55. Гриби-паразити...................231
 
Тема 8. Лишайники
56. Лишайники — симбіотичні організми...................235
 
Розділ IV. БАКТЕРІЇ 
 
Тема 9. Бактерії
57. Загальна характеристика бактерій...................241
58. Хвороботворні бактерії...................245
59. Ціанобактерії (синьо-зелені водорості)...................249
 
Розділ V. ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
 
Тема 10. Організми й середовище існування
60. Середовища існування рослин...................255
61. Рослини й абіотичні чинники...................259
62. Рослини й біотичні чинники...................263
63. Угруповання рослин...................267
64. Охорона природи...................271
Словник основних понять...................276
 
Додатки
Основні правила для формування практичних умінь з біології...................281 
Методи наукового дослідження та їхнє застосування для формування дослідницьких умінь...................284
Лабораторний практикум...................285
 
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович