Ільченко В. Р. та інші. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Р. Ільченко, Л. М. Рибалко, Т. О. Півень. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 240 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Ільченко В. Р. та інші. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Р. Ільченко, Л. М. Рибалко, Т. О. Півень. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 240 с.: іл. Ільченко В. Р. та інші. Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Р. Ільченко, Л. М. Рибалко, Т. О. Півень. — Полтава: Довкілля-К, 2007. — 240 с.: іл. 


Читати


Зміст

Вступ..........................4
§ 1. Біологія - наука про живу природу..........................5
§ 2. Різноманітність живих організмів та середовища їх існування..........................9
§ 3. Природа рідного краю. Урок серед природи..........................14
 
Розділ І. Рослини..........................16
Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин..........................17
§ 4. Загальні уявлення про будову та процеси життєдіяльності рослин..........................17
§ 5. Фотосинтез та дихання рослин..........................20
§ 6. Живлення рослин..........................24
§ 7. Умови життя рослин..........................27
§ 8. Будова і функції рослинної клітини 31
Будова клітини рослин. Лабораторна робота № 1..........................34
§ 9. Тканини та їх функції в рослинному організмі..........................36
§ 10. Корінь..........................39
Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня. Лабораторна робота № 2..........................41
§11. Внутрішня будова кореня..........................43
Внутрішня будова кореня у зв'язку з його функціями. Лабораторна робота № 3..........................44
§12. Пагін і брунька..........................47
Пагін і його будова. Різноманітність пагонів. Лабораторна робота № 4..........................50
§ 13. Стебло..........................51
Внутрішня будова стебла у зв'язку з його функціями. Лабораторна робота № 5..........................55
§ 14. Видозміни пагона..........................56
Видозміни пагона. Лабораторна робота № 6..........................58
§ 15. Листок..........................60
Будова і різноманітність листків. Лабораторна робота № 7..........................65
Внутрішня будова листка у зв'язку з його функціями Лабораторна робота № 8..........................66
Тема 2. Розмноження й розвиток рослин..........................68
§ 16. Нестатеве розмноження рослин..........................68
Вегетативне розмноження рослин. Практична робота № 1..........................72
§ 17. Квітка та її будова..........................74
Будова і різноманітність квіток Лабораторна робота № 9..........................76
§ 18. Суцвіття..........................78
§ 19. Запилення і запліднення у квіткових рослин..........................81
§ 20. Плоди..........................85
Будова і різноманітність плодів. Лабораторна робота № 10..........................89
§ 21. Насінина..........................91
§ 22. Ріст і розвиток рослин..........................93
§ 23. Ознайомлення із сезонними явищами в житті рослин. Урок серед природи..........................96
 
Розділ II. Різноманітність рослин..........................98
Тема 1. Водорості..........................101
§ 24. Загальна характеристика водоростей..........................101
§ 25. Різноманітність водоростей. Зелені водорості..........................104
Будова водорості. Лабораторна робота № 11..........................108
§ 26. Різноманітність водоростей. Бурі, червоні та діатомові водорості..........................110
§ 27. Значення водоростей у природі та житті людини..........................112
Тема 2. Вищі спорові рослини ..........................16
§ 28. Загальна характеристика вищих спорових рослин..........................116
§ 29. Відділ Мохоподібні..........................118
Будова Мохоподібних. Лабораторна робота № 12..........................122
§ 30. Відділ Плауноподібні..........................124
§ 31. Відділ Хвощеподібні..........................127
Будова плауна булавовидного і хвоща польового. Лабораторна робота № 13..........................129
§ 32. Відділ Папоротеподібні..........................131
§ 33. Різноманітність папоротеподібних..........................135
Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті. Лабораторна робота № 14..........................136
§ 34. Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини..........................137
Тема 3. Відділ Голонасінні..........................141
§35. Загальна характеристика голонасінних рослин..........................141
Будова голонасінних рослин. Лабораторна робота № 15..........................144
§36. Різноманітність голонасінних..........................145
§37. Значення голонасінних у природі та житті людини..........................151
Тема 4. Покрнтонасінні..........................153
§ 38. Загальна характеристика покритонасінних..........................153
§ 39. Різноманітність рослин класу Дводольні. Родини Розові, Хрестоцвіті, Пасльонові..........................155
§ 40. Різноманітність рослин класу Дводольні. Родини Бобові та Складноцвіті..........................159
Визначення рослин класу Дводольні. Практична робота № 2 ..........................162
§ 41. Різноманітність рослин класу Однодольні..........................163
Визначення рослин класу Однодольні. Практична робота № 3..........................166
§ 42. Сільськогосподарські рослини класу Дводольні..........................167
§ 43. Сільськогосподарські рослини класу Однодольні..........................169
§ 44. Значення покритонасінних у природі та житті людини..........................172
Розпізнавання видів кімнатних рослин. Практична робота № 4..........................176
§ 45. Розпізнавання рослин за особливостями будови вегетативних органів. Урок серед природи..........................177
 
Розділ III. Гриби та лишайники..........................180
Тема 1. риби..........................181
§ 46. Загальна характеристика грибів..........................181
§ 47. Різноманітність грибів. Цвілеві гриби..........................183
Будова нижчих грибів. Лабораторна робота № 16..........................184
§ 48. Різноманітність грибів. Гриби-паразити..........................186
§ 49. Шапкові гриби..........................189
Будова вищих грибів. Лабораторна робота № 17..........................191
§ 50. Значення грибів у природі та житті людини..........................193
Тема 2..........................195
§ 51. Лишайники..........................195
 
Розділ IV Бактерії...........................200
§ 52. Загальна характеристика бактерій..........................201
§ 53. Різноманітність бактерій..........................203
§ 54. Значення бактерій у природі та житті людини..........................205
 
Розділ V. Організми і середовище існування..........................208
Тема 1..........................209
§ 55. Середовище існування та його чинники..........................209
§ 56. Розселення рослин у природі..........................211
§ 57. Екологічні групи рослин..........................214
§ 58. Життєві форми рослин..........................220
§ 59. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах..........................222
§ 60. Пристосування рослин до життя в екосистемі. Урок серед природи..........................228
§ 61. Охорона рослинного світу..........................229
 
Словничок..........................232
Література для самостійної роботи..........................233
Покажчик термінів..........................234
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович