Серебряков, В. В. Біологія : 8 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. В. Серебряков, П. Г. Балан. - К. : Генеза, 2008. - 288 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Серебряков, В. П. Біологія : 8 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. В. Серебряков, П. Г. Балан. - К. : Генеза, 2008. - 288 с. : іл. Серебряков, В. В. Біологія : 8 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. В. Серебряков, П. Г. Балан. - К. : Генеза, 2008. - 288 с. : іл. 


Читати


Зміст

Як працювати з підручником........................З

Вступ
Царство Тварини........................5
§ 1. Тваринний світ як складова частина природи........................5
§ 2. Різноманітність і класифікація тварин. Роль тварин у природі та житті людини........................8
 
ТВАРИНИ
Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин........................15
§ 3. Будова клітини тварин........................15
§ 4. Тканини тварин........................17
Лабораторна робота М 1. Вивчення особливостей будови тваринних клітин і тканин........................21
§ 5. Основні процеси життєдіяльності тварин........................22
§ 6. Регуляція життєвих функцій. Поведінка тварин........................25
§ 7. Розмноження та розвиток тварин........................28
§ 8. Середовища мешкання тварин. Зв'язки тварин з іншими організмами........................31
 
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
Тема 1. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші........................35
§ 9. Загальні риси одноклітинних тварин........................35
§ 10. Найпростіші - мешканці водойм і ґрунту........................39
Лабораторна робота № 2. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших із водойми або акваріума........................43
§ 11. Одноклітинні тварини, що оселяються в організмах інших живих істот........................44
 
Тема 2. Підцарство Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні........................49
§ 12. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки........................49
§ 13. Загальна характеристика кишковопорожнинних........................53
Лабораторна робота № 3. Вивчення будови гідри........................57
§ 14. Розмноження, життєвий цикл і різноманітність кишковопорожнинних........................58
 
Тема 3. Черви........................64
§ 15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви........................64
§ 16. Плоскі черви - паразити людини і тварин........................68
§ 17. Загальна характеристика типу Нематоди, або Круглі черви. Роль нематод у природі та житті людини........................74
§ 18. Загальна характеристика типу Кільчасті черви........................79
Лабораторна робота № 4. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)........................82
§ 19. Різноманітність кільчастих червів. Багатощетинкові черви........................83
 
Тема 4. Тип Членистоногі........................88
§ 20. Загальна характеристика членистоногих........................88
§21. Особливості будови та процесів життєдіяльності ракоподібних........................93
Лабораторна робота № 5. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища мешкання........................99
§ 22. Павуки. Особливості будови та життєдіяльності........................99
§ 23. Різноманітність павукоподібних ........................104
§ 24. Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності........................109
Лабораторна робота № в. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища мешкання........................113
§ 25. Особливості поведінки та розвиток комах........................114
§ 26. Різноманітність комах ........................117
Лабораторна робота № 7. Визначення комах за допомогою визначників або карток для визначення........................126
 
Тема 5. Молюски, або М'якунн........................127
§ 27. Загальна характеристика молюсків........................127
§ 28. Різноманітність молюсків. Класи Черевоногі та Головоногі........................131
Лабораторна робота № 8. Вивчення зовнішньої будови та способів руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів)........................135
§ 29. Клас Двостулкові молюски........................136
Лабораторна робота № 9. Порівняння та визначення черепашок молюсків........................139
 
Тема 6. Тип Хордові. Безчерепні. Риби........................141
§ З0. Загальна характеристика типу Хордові........................141
§ 31. Головохордові - примітивні хордові тварини........................144
Лабораторна робота №10. Зовнішня та внутрішня будова ланцетника (на постійних мікропрепаратах)........................147
§ 32. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб........................148
Лабораторна робота №11. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб........................152
§ 33. Внутрішня будова риб........................152
§ 34. Сезонні явища в житті риб. Поведінка риб........................157
§ 35. Клас Хрящові риби........................163
§ 36. Клас Кісткові рнби. Загальна характеристика та різноманітність........................165
 
Тема 7. Клас Земноводні, або Амфібії........................172
§ 37. Загальна характеристика земноводних........................172
Лабораторна робота № 12. Порівняння скелетів земноводних і риб........................176
§ 38. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у їхньому житті........................177
§ 39. Різноманітність земноводних, їхнє господарське значення та охорона........................179
 
Тема 8. Клас Плазуни, або Рептилії........................183
§ 40. Загальна характеристика плазунів........................183
§41. Різноманітність плазунів. їхнє господарське значення та охорона........................187
 
Тема 9. Клас Птахи........................194
§ 42. Особливості будови птахів........................194
Лабораторна робота  13. Вивчення зовнішньої будови птахів і будови пір'я........................198
Лабораторна работа  14. Будова скелета птахів........................198
§ 43. Особливості життєдіяльності птахів........................198
§ 44. Сезонні явища у житті птахів. Розмноження та розвиток птахів........................203 
§ 45. Різноманітність птахів. Безкільові птахи. Пінгвіни. Кільогруді птахи: Лелекоподібні, Журавлеподібні та Гусеподібні........................207 
§ 46. Різноманітність птахів. Соколоподібні, Совоподібні, Дятлоподібні, Куроподібні та Горобцеподібні........................212
§ 47. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів........................219
 
Тема 10. Клас Ссавці, або Звірі........................224
§ 48. Загальна характеристика ссавців. Зовнішня будова. Покриви........................224
§ 49. Внутрішня будова ссавців........................226
§ 50. Сезонні явища у житті ссавців. Розмноження та розвиток ссавців........................230 
§ 51. Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті. Плацентарні ссавці. Комахоїдні та рукокрилі........................233
§ 52. Плацентарні ссавці. Гризуни, зайцеподібні, непарнокопитні та парнокопитні........................238
§ 53. Плацентарні ссавці. Хижі. Ластоногі. Китоподібні........................246
§ 54. Плацентарні ссавці. Примати........................253
§ 55. Тваринництво. Охорона ссавців........................257
 
ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ
Тема 1. Тварини і навколишнє середовище........................265
§ 56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин........................265
§ 57. Взаємозв'язки тварин в угрупованнях........................268
§ 58. Вплив діяльності людини на угруповання тварин. Охорона тваринного світу........................272
§ 59. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу........................278
 
Словник термінів........................282
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович