Межжерін, С. В. Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008.— 256 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Межжерін, С. В. Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008.— 256 с.Межжерін, С. В. Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008.— 256 с.


Читати


Зміст

 
ВСТУП. ЗООЛОГІЯ — НАУКА ПРО ТВАРИН
§ 1. Тваринний світ як складова природи...........................................4
§ 2. Різноманітність тварин та їх класифікація...........................................7
 
ТЕМА 1. БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН
§ 3. Клітини, тканини та органи...........................................10
§ 4. Будова тіла. Опорно-рухова система. Рух тварин...........................................13
§ 5. Обмін речовин та системи внутрішніх органів...........................................15
§ 6. Розмноження і розвиток тварин...........................................19
§ 7. Тварини та середовище їх існування...........................................22
§ 8. Зв'язки тварин у природних угрупованнях ...........................................25
Самостійна робота...........................................27
Лабораторна робота № 1...........................................28
 
ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ
§ 9. Джгутикові...........................................29
§ 10. Саркодові...........................................32
§ 11. Інфузорії. Паразитичні найпростіші...........................................35
Самостійна робота...........................................39
Лабораторна робота № 2...........................................40
 
ТЕМА 3. НАЙПРОСТІШІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ: ГУБКИ І КИШКОВОПОРОЖНИННІ
§12. Тип Губки...........................................41
§ 13. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика...........................................43
§ 14. Різноманітність кишковопорожнинних...........................................47
Самостійна робота...........................................51
Лабораторна робота № 3...........................................51
 
ТЕМА 4. ЧЕРВИ
§ 15. Тип Плоскі черви. Клас Війчасті черви...........................................52
§ 16. Паразитичні плоскі черви: сисуни і стьожкові...........................................55
§ 17. Тип Круглі черви...........................................59
§ 18. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви...........................................62
§ 19. Клас Малощетинкові черви. Клас П'явки...........................................66
Самостійна робота...........................................69
Лабораторна робота № 4...........................................70
 
ТЕМА 5. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ
§ 20. Клас Ракоподібні...........................................71
§21. Клас Павукоподібні...........................................77
§ 22. Клас Комахи. Будова тіла і системи органів...........................................83
§ 23. Розмноження і розвиток комах...........................................88
§ 24. Комахи з неповним перетворенням...........................................91
§ 25. Комахи з повним перетворенням...........................................96
§ 26. Соціальні комахи...........................................101
Самостійна робота...........................................105
Лабораторна робота № 5...........................................106
Лабораторна робота № 6...........................................106
Лабораторна робота № 7...........................................107
 
ТЕМА 6. ТИП МОЛЮСКИ
§ 27. Клас Черевоногі молюски...........................................108
§ 28. Клас Двостулкові молюски...........................................112
§ 29. Клас Головоногі молюски...........................................115
Самостійна робота...........................................118
Лабораторна робота № 8...........................................119
Лабораторна робота № 9...........................................119
 
ТЕМА 7. ТИП ХОРДОВІ
§ 30. Загальна характеристика хордових...........................................121
§ 31. Підтип Безчерепні. Клас Головохордові...........................................123
§ 32. Підтип Хребетні. Клас Хрящові риби: спосіб життя, будова тіла, скелет і системи внутрішніх органів...........................................125
§ 33. Розмноження, розвиток і різноманітність хрящових риб...........................................128
§ 34. Клас Кісткові риби: спосіб життя, будова тіла і скелет...........................................132
§ 35. Системи внутрішніх органів. Розмноження і розвиток кісткових риб...........................................135
§ 36. Різноманітність кісткових риб. Охорона риб...........................................139
Самостійна робота...........................................143
Лабораторна робота № 10...........................................143
Лабораторна робота № 11...........................................144
Живий куточок...........................................144
 
ТЕМА 8. ЗЕМНОВОДНІ
§ 37. Спосіб життя і будова тіла земноводних...........................................146
§ 38. Системи внутрішніх органів земноводних...........................................149
§ 39. Розмноження і розвиток земноводних. Різноманітність і охорона...........................................152
Самостійна робота...........................................157
Лабораторна робота № 12...........................................158
Живий куточок...........................................158
 
ТЕМА 9. ПЛАЗУНИ
§ 40. Спосіб життя і будова тіла плазунів. Системи внутрішніх органів. Розмноження і розвиток...........................................160
§ 41. Різноманітність і охорона плазунів...........................................164
Самостійна робота...........................................169
Живий куточок...........................................170
 
ТЕМА 10. ПТАХИ
§ 42. Спосіб життя і будова тіла птахів...........................................171
§ 43. Системи внутрішніх органів птахів...........................................175
§ 44. Шлюбна поведінка, розмноження і розвиток птахів...........................................179 
§ 45. Сезонні перельоти і міграції птахів...........................................185 
§ 46. Надряди Пінгвіни та Безкільові птахи...........................................189
§ 47.Надряд Кільогруді птахи...........................................192
Самостійна робота...........................................199
Лабораторна робота № 13...........................................200
Лабораторна робота № 14...........................................200
Живий куточок...........................................201
 
ТЕМА 11. ССАВЦІ
§ 48. Спосіб життя і зовнішня будова ссавців...........................................202
§ 49. Опорно-рухова система ссавців...........................................204
§ 50. Системи внутрішніх органів ссавців...........................................207
§ 51. Розмноження і розвиток ссавців...........................................210
§ 52. Першозвірі та справжні звірі...........................................213
§ 53. Плацентарні ссавці. Ряди Комахоїдні, Рукокрилі та Гризуни...........................................216
§ 54. Плацентарні ссавці. Ряди Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Парнокопитні та Непарнокопитні...........................................222
§ 55. Плацентарні ссавці. Ряд Примати...........................................231
Самостійна робота...........................................234
Живий куточок...........................................235
 
ТЕМА 12. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
§ 56. Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі...........................................236
§ 57. Етичне ставлення людини до тварин...........................................238
§ 58. Охорона тваринного світу...........................................240
§ 59. Історичний розвиток тваринного світу...........................................244
§ 60. Значення тварин у житті людини...........................................248
 
Найважливіші терміни і поняття...........................................251
 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович