Межжерін С. В. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. нявч. закл. : рівень стандарту, акядем. рівень / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. — К. : Освіта, 2011. — 336 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Межжерін С. В. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. нявч. закл. : рівень стандарту, акядем. рівень / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. — К. : Освіта, 2011. — 336 с. : іл.Межжерін С. В. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. нявч. закл. : рівень стандарту, акядем. рівень / С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. — К. : Освіта, 2011. — 336 с. : іл.


Читати


Зміст

Дорогі друзі!.........................З
 
РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ
ТЕМА 4. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
 
§ 1. Поняття розмноження. Нестатеве розмноження.........................6
§ 2. Статеве розмноження і статевий процес.........................11
§ 3, Гаметогенез, або гіередзародковий розвиток. Будова статевих клітин.........................15
§ 4. Різноманітність форм статевого розмноження.........................20
Тестові завдання до теми 4.........................24
Лабораторна робота 1.........................25
 
ТЕМА 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ
§ 5. Становлення генетики як науки, її предмет і завдання.........................26
§ 6. Методи генетичних досліджень.........................31
§ 7. Генетична термінологія і символіка.........................37
§ 8. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер.........................40
§ 9. Взаємодії алельних генів.........................47
§ 10. Взаємодії неалельних генів.........................53
§ 11. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер.........................58
§ 12. Успадкування, зчеплене із статтю.........................63
Тестові завдання до теми 5.........................66
Практична робота 1.........................68
 
ТЕМА 6. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ
§ 13. Поняття про мінливість та спадковість. Модифікаційна мінливість.........................71
§ 14. Генетична мінливість: мутації та рекомбінації генетичного матеріалу.........................76
§ 15. Чому виникають мутації. Мутагени.........................82
Тестові завдання до теми 6.........................86
Лабораторна робота 2.........................88
Лабораторна робота 3.........................88
Практична робота 2.........................89
 
ТЕМА 7. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
§ 16. Будова гена. Організація геному у прокаріотів і еукаріотів.........................93
§ 17. Механізм впливу генів на фенотип. Гомологічні ряди спадкової мінливості. Позаядерна спадковість.........................98
§ 18. Генетика людини і медична генетика.........................104
§ 19. Генетичні основи селекції організмів.........................111
§ 20. Основні напрями сучасної біотехнології. Трансгенні та химерні організми.........................117
Тестові завдання до теми 7.........................123
 
ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ
§ 21. Як відбувається запліднення.........................125
§ 22. Індивідуальний розвиток, його етапи. Ембріональний розвиток.........................129
§ 23. Типи постембріонального розвитку. Ріст організмів.........................133
§ 24. Тривалість життя, старіння і смерть.........................138
§ 25. Життєві цикли: їх особливості у різних груп організмів.........................143
§ 26. Регенерація. Ембріотехнології і клонування.........................149
§ 27. Гомеостаз індивідуального розвитку. Вади розвитку людини, їх корекція.........................155
Тестові завдання до теми 8.........................159
Лабораторна робота 4.........................160
 
РОЗДІЛ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОСИСТЕМА. БІОСФЕРА
§ 28. Екологія як наука, її предмет та завдання. Середовище існування.........................162
§ 29. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми.........................166
§ 30. Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми.........................172
§ 31. Поняття про екологічну систему.........................179
§ 32. Потоки речовини та енергії, ланцюги живлення і трофічні рівні.........................185
§ 33. Динаміка і продуктивність екосистем.........................189
§ 34. Біосфера та її межі.........................195
§ 35. Біогеохімічні цикли як основа біосфери.........................199
§ 36. Людина і біосфера.........................205
Тестові завдання до теми 1.........................210
Практична робота 3.........................212
 
РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ
§ 37. Що таке еволюція і як зароджувалися еволюційні ідеї.........................216
§ 38. Виникнення еволюційної теорії. Теорії Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна.........................221
§ 39. Докази еволюції та методи її вивчення.........................226
§ 40. Синтетична теорія еволюції та її основні положення.........................233
§ 41. Мікроеволюція, видоутворення та види.........................238
§ 42. Макроеволюція та її закономірності.........................245
§ 43. Еволюція у наш час. Дискусійні питання сучасної еволюційної теорії.........................251
Тестові завдання до теми 1.........................256
Практична робота 4.........................258
 
ТЕМА 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
§ 44. Хімічна еволюція і виникнення життя на Землі.........................260
§ 45. Історія Землі. Періоди розвитку життя.........................266
§ 46. Система органічного світу і принципи її побудови.........................274
§ 47. Перші кроки еволюції органічного світу. Історичний розвиток прокаріотів, рослин і грибів.........................280
§ 48. Особливості еволюції тварин.........................287
§ 49. Походження людини.........................293
Тестові завдання до теми 2.........................299
 
УЗАГАЛЬНЕННЯ КУРСУ
§ 50. Біологія і майбутнє людства.........................301
Додаткова література та інтернет-ресурс для поглиблення і розширення знань.........................307
Предметний покажчик.........................308
Словник біологічних термінів і понять.........................314
Цікаво знати.........................320

 

 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович