Лашевська Г.А. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. - К. : Генеза, 2011. - 160 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Лашевська Г.А. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. - К. : Генеза, 2011. - 160 с. : іл.Лашевська Г.А. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. - К. : Генеза, 2011. - 160 с. : іл.

Зміст
Вітаємо вас, учні!.......................З
 
ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 1. Ізомери. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова.......................5
§ 2. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів.......................11
§ 3. Номенклатура насичених вуглеводнів.......................16
§ 4. Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація.......................20
§ 5. Органічні речовини в живій природі.......................28
§ 6. Рівні структурної організації органічних речовин.......................31
§ 7. Природні джерела органічних речовин.......................36
§ 8. Нафта і нафтопродукти.......................42
§ 9. Кам'яне вугілля, продукти його переробки. Паливо.......................49
§ 10. Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини і використання продуктів, одержаних з неї.......................58
§ 11. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.......................65
§ 12. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси.......................73
§ 13. Каучуки. Гума.......................81
§ 14. Штучні та синтетичні волокна.......................88
§ 15. Жири, вуглеводи, білки, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.......................97
§ 16. Харчові добавки. Е-числа.......................104
§ 17. Поняття про синтетичні лікарські засоби.......................111
§ 18. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.......................115
§ 19. Органічні сполуки в побуті.......................121
§ 20. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби.......................127
§ 21. Органічні розчинники, їхнє застосування.......................133
Практична робота.......................137
Завдання для підсумкового самоконтролю.......................137
Підсумки.......................139
Тлумачний словник термінів і понять.......................141
Предметний покажчик.......................148
Іменний покажчик.......................151
 
ДОДАТКИ
Додаток 1. Визначник деяких волокон.......................152
Додаток 2. Добова потреба організму в білках, жирах, вуглеводах.......................153
Додаток 3. Що таке порція?.......................154
Додаток 4. Орієнтовний добовий набір продуктів для працездатного і непрацездатного населення (згідно з рекомендаціями НДІ
харчування України).......................155
Додаток 5. Інформація щодо складу деяких харчових продуктів.......................156
Додаток 6. Загальні правила вибавляння плям.......................158
 
 

 

Популярний ВНЗ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ректор університету
Крижанівський
Євстахій Іванович –