Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — X.: Ранок-НТ, 2008. — 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — X.: Ранок-НТ, 2008. — 256 с.: іл.Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — X.: Ранок-НТ, 2008. — 256 с.: іл.

Пропонований підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-8», що включає також методичні рекомендації для вчителя, збірник задач, зошит для лабораторних робіт та заліковий зошит для тематичного оцінювання.
Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.
 
Зміст
Розділ 1. Механічний рух
§ 1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло............................4
§ 2. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху............................8
§ З.Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху............................13
§ 4. Графіки руху тіла............................16
Лабораторна робота №1............................21
§ б. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Місяць — природний супутник Землі............................23
Лабораторна робота №2............................27
§ 6. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник............................28
Лабораторна робота №3............................88
§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку............................85
§ 8. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми............................38
Лабораторна робота №4............................42
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механічний рух»............................44
Завдання для самоперевірки за розділом 1 «Механічний рух»............................46
Енциклопедична сторінка............................48
 
Розділ 2. Взаємодія тіл
§ 9. Взаємодія тіл. Інерція............................50
§ 10. Маса як міра інертності тіл. Сила............................53
§ 11. Графічне зображення сил. Додавання сил............................58
§ 12.Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість............................61
§ 13. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука............................65
Лабораторна робота №5............................70
Лабораторна робота №6............................72
§ 14.Тертя. Сила тертя............................73
Лабораторна робота №7............................79
§ 15.Момент сили. Умова рівноваги важеля............................80
Лабораторна робота №8............................85
§ 16. Блок............................87
§ 17.Тиск і сила тиску. Одиниці тиску............................91
§ 18. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля............................94
§ 19. Гідростатичний тиск рідини............................98
§ 20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри. Залежність атмосферного тиску від висоти............................101
§ 21.Сполучені посудини. Манометри............................105
§ 22.Гідравлічні машини. Насоси............................109
§ 23.Виштовхувальна сила. Закон Архімеда............................118
Лабораторна робота №9............................118
§ 24.Умови плавання тіл............................120
§ 25. Судноплавство та повітроплавання............................123
Підбиваємо цідсумки розділу 2 «Взаємодія тіл»............................128
Завдання для самоперевірки за розділом 2 «Взаємодія тіл»............................130
Енциклопедична сторінка ............................84
 
Розділ 3. Робота і енергія
§ 26.Механічна робота. Одиниці роботи............................136
§ 27.Потужність............................140
§ 28.Енергія. Потенціальна енергія тіла............................144
§ 29.Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія............................148
§ З0. Перетворення механічної енергії. Закон збереження механічної енергії............................150
§ 31.Прості механізми. «Золоте правило» механіки............................154
§ 32.Коефіцієнт корисної дії механізмів............................158
Лабораторна робота №10............................161
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Робота і енергія»............................163
Завдання для самоперевірки за розділом 3 «Робота і енергія»............................164
Енциклопедична сторінка............................166
 
Розділ 4. Теплові явища
§ 33.Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання............................168
Лабораторна робота №11............................173
§ 34. Внутрішня енергія............................175
§ 35.Способи змінення внутрішньої енергії............................178
§ 36.Теплопровідність............................181
§ 37. Конвекція............................184
§ 38. Випромінювання............................188
§ 39.Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження............................191
§ 40. Тепловий баланс............................196
Лабораторна робота №12............................199
Лабораторна робота №13............................201
§ 41.Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника............................203
Лабораторна робота №14............................209
§ 42.Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна............................211
§ 43. Деякі види теплових двигунів............................214
§ 44.Плавлення та кристалізація твердих тіл............................218
§ 45. Питома теплота плавлення............................224
§ 46. Випаровування та конденсація............................228
§ 47.Кипіння. Питома теплота пароутворення............................233
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Теплові явища»............................240
Завдання для самоперевірки за розділом 4 «Теплові явища»............................242
Енциклопедична сторінка............................244
Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозбережні технології. Використання енергії людиною й охорона природи............................246
 
Таблиці густин деяких речовин (додаток)............................251
Відповіді до вправ та завдань для самоперевірки............................252
Алфавітний покажчик............................253
 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович