Бар'яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 320 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Бар'яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 320 с.: іл.Бар'яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 320 с.: іл.

Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.
 
Зміст
 
Розділ 1. Електричне поле
§ 1. Азбука електростатики...................................4
§ 2. Електричне поле...................................10
§ 3. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів...................................17
§ 4. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів...................................21
§ 5. Провідники в електростатичному полі...................................29
§ 6. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків...................................34
§ 7. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці...................................39
§ 8. Енергія та густина енергії електростатичного поля...................................49
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Електричне пиле»...................................54
Завдання для самоперевірки до розділу "Електричне поле"...................................55
 
Розділ 2. Електричний струм
§ 9. Електричний струм. Електричні кола з послідовним і паралельним з'єднаннями провідників. * Шунти та додаткові опори*...................................56
§ 10. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола...................................65
§ 11. Розгалужені кола. Розрахунок електричних кіл. Правила Кірхгофа...................................73
§ 12. Робота і потужність електричного струму...................................76
§ 13. Електричний струм у металах. * Термоелектричні явища*...................................81
§ 14. Електричний струм у рідинах...................................88
§ 15. Електричний струм у газах. Плазма та її властивості...................................94
§ 16. Електропровідність напівпровідників та її види. Електронно-дірковий перехід і його застосування...................................100
§ 17. Струм у вакуумі та його застосування...................................108
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Електричний струм»...................................112
Завдання для самоперевірки до розділу 2 (Електричний струм»...................................113
 
Розділ 3. Електромагнетизм. Електромагнітне поле 
§ 18. Магнітне поле струму...................................114
§ 19. Сила Ампера. Момент сил, який діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі...................................118
§ 20. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца...................................124
§ 21. Досліди Фарадея. Напрямок індукційного струму...................................128
§ 22. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції...................................133
§ 23. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля...................................138
§ 24. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- та феромагнетики...................................142
§ 25. Електромагнітне поле...................................145
Підбиваємо підсумки розділу...................................З
«Електромагнетизм. Електромагнітне поле»...................................148
Завдання для самоперевірки до розділу З «Електромагнетизм. Електромагнітне поле»...................................149
 
Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі 
§ 26. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання...................................150
§ 27. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі...................................154
§ 28. Період власних коливань у коливальному контурі...................................159
§ 29. Обертання рамки в однорідному магнітному полі. Змінний електричний струм...................................164
§ З0. Активний опір у колі змінного струму. Діючі значення сили струму й натіруги...................................169 
§ 31. Вимушені електромагнітні коливання в коливальному контурі. Резонанс...................................173
§ 32. Трансформатор...................................175
§ 33. Генератор незатухаючих електромагнітних коливань...................................181
§ 34. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца...................................184
§ 35. Принципи радіотелефонного зв'язку...................................188
§ 36. Поширення радіохвиль. Стільниковий зв'язок. Супутникове телебачення...................................195
§ 37. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці ...................................201
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Електромагнітні коливання і хвилі»...................................206
Завдання для хамоперевірки до розділу 4 «Електромагнітні коливання і хвилі»...................................207
 
Розділ 5. Оптика
§ 38. Розвиток уявлень про природу світла...................................208
§ 39. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало...................................211
§ 40. Заломлення світла...................................216
§ 41. Лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза...................................223
§ 42. Оптичні системи. Кут зору...................................228
§ 43. Дисперсія світла. Спектроскоп...................................235
§ 44. Інтерференція світла...................................238
§ 45. Дифракція світла ...................................245
§ 46. Поляризація світла. Поляроїди...................................251
§ 47. Теорія М. Планка. Фотони...................................254
§ 48. Фотоефект і його застосування...................................258
§ 49. Тиск світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм...................................263
Підбиваємо підсумки розділу 5 «Оптика»...................................268
Завдання для самоперевірки до розділу 5 «Оптика»...................................269
 
Розділ б. Атомна і ядерна фізика
§ 50. Постулати Бора. * Принцип Паулі*...................................270
§ 51. Спектри випромінювання атомів і молекул. Видиме та рентгенівське випромінювання...................................275
§ 52. Нетеплове збудження випромінювання...................................278
§ 53. Протонно-нейтронна модель атомного ядра...................................283
§ 54. Ядерні сили та їхні особливості...................................286
§ 55. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія...................................290
§ 56. Радіоактивність. Ядерні реакції...................................294
§ 57. Закон піврозпаду. Активність радіонукліда...................................298
§ 58. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання...................................300
§ 59. Елементарні частинки...................................303
Підбиваємо підсумки розділу 6 Атомна і ядерна фізика...................................306
Завдання для самоперевірки до розділу 6 «Атомна і ядерна фізика»...................................307
 
Фізична картину світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини...................................308
Лабораторні роботи...................................311
Відповіді ...................................317
Алфавітний покажчик...................................318
 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович