Істер О.С. Математика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2014. — 296 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Автор: 
Рік видання: 
2014

Істер О.С. Математика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2014. — 296 с. : іл.Істер О.С. Математика : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2014. — 296 с. : іл.

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається із чотирьох розділів, що містять 54 параграфи, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».
 
Зміст
Шановний шестикласнику!.......................З
 
РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
§ 1. Дільники і кратні натурального числа.......................5
§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2.......................9
§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3.......................11
§ 4. Прості та складені числа.......................14
§ 5. Розкладання чисел на прості множники.......................18
§ 6. Найбільший спільний дільник.......................20
§ 7. Найменше спільне кратне.......................25
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 - § 7).......................28
 
РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу.......................З0
§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.......................36
§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.......................42
§11. Додавання і віднімання мішаних чисел.......................47
§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.......................53
§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу.......................58
Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 - § 13).......................60
§ 14. Множення звичайних дробів.......................61
§ 15. Знаходження дробу від числа.......................68
§ 16. Взаємно обернені числа.......................73
§17. Ділення звичайних дробів.......................76
§ 18. Знаходження числа за його дробом.......................82
§ 19. Розв'язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами.......................87
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 — § 19).......................92
 
РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
§ 20. Відношення. Основна властивість відношення.......................94
§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції.......................98
§ 22. Пряма пропорційна залежність.......................103
§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті.......................108
§ 24. Поділ числа у даному відношенні.......................114
§ 25. Ймовірність випадкової події.......................117
Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 - § 25).......................126
§ 26. Обернена пропорційна залежність.......................127 
§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках.......................131
§ 28. Відсоткові розрахунки.......................137
§ 29. Коло. Довжина кола.......................140
§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор.......................145
§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми.......................150
§ 32. Циліндр. Конус. Куля.......................154
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 - § 32).......................158
 
РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ
§ 33. Додатні та від'ємні числа. Число 0.......................160
§ 34. Координатна пряма.......................165
§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа.......................170
§ 36. Модуль числа.......................173
§ 37. Порівняння раціональних чисел.......................178
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 - § 37).......................184
§ 38. Додавання від'ємних чисел.......................185
§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками.......................189
§ 40. Властивості додавання.......................195
§ 41. Віднімання раціональних чисел.......................199
§ 42. Розкриття дужок.......................204
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 - § 42).......................209
§ 43. Множення раціональних чисел.......................210
§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.......................216
§ 45. Розподільна властивість множення.......................220
§ 46. Подібні доданки та їх зведення.......................225
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 - § 46).......................229
§ 47. Ділення раціональних чисел.......................230
§ 48. Розв'язування рівнянь. Основні властивості рівняння.......................235
§ 49. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.......................242
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 - § 49).......................249
§ 50. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами.......................250
§ 51. Перпендикулярні прямі.......................255
§ 52. Паралельні прямі.......................259
§ 53. Координатна площина.......................262
§ 54. Приклади графіків залежності між величинами.......................272
Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 - § 54).......................280
 
Для тих, хто любить математику.......................281
Відповіді та вказівки до вправ.......................285
Предметний покажчик.......................292
 

 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович