Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Автор: 
Рік видання: 
2013

Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с.: іл.Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с.: іл.

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості
вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».
 
Зміст
Шановний п’ятиклacнику!......................................... 3
Шановні вчителі!...................................................... 4
Шановні батьки!....................................................... 4
Повторення вивченого в 1—4 клaсах.......................... 5
 
Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ
§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри.
Десятковий запис натуральних чисел.................. 11
§ 2. Порівняння натуральних чисел.......................... 18
§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання........................................................ 23
§ 4. Віднімання натуральних чисел........................... 29
Домашня самостійна робота № 1......................... 38
Завдання для перевірки знань № 1 (§1– §4).......... 39
§ 5. Множення натуральних чисел............................ 41
§ 6. Властивості множення....................................... 46
§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником...................................................... 53
§ 8. Ділення натуральних чисел............................... 58
§ 9. Ділення з остачею............................................. 64
Домашня самостійна робота № 2......................... 67
Завдання для перевірки знань № 2 (§5 – §9).......... 68
§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення.
Формули.......................................................... 69
§ 11. Рівняння ........................................................76
§ 12. Текстові задачі.................................................84
§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою
рівнянь.......................................................... 100
Домашня самостійна робота № 3....................... 104
Завдання для перевірки знань № 3 (§10 – §13).... 104
§ 14. Комбінаторні задачі........................................ 105
§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами......................................................... 115
§ 16. Відрізок та його довжина................................ 119
§ 17. Промінь, пряма, площина............................... 126
§ 18. Координатний промінь. Шкала........................ 131
Домашня самостійна робота № 4....................... 137
Завдання для перевірки знань № 4 (§14 – §18).... 139
§ 19. Кут. Види кутів.............................................. 140
§ 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів .146
§ 21. Многокутник та його периметр. Трикутник.
Види трикутників........................................... 157
§ 22. Прямокутник. Квадрат.................................... 165
§ 23. Рівні фігури................................................... 168
§ 24. Площа прямокутника і квадрата......................
§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда...... 182
§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба........ 189
Домашня самостійна робота № 5....................... 199
Завдання для перевірки знань № 5 (§19 – §26).... 200
 
Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ
§ 27. Звичайні дроби............................................... 202
§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел..... 211
§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками................................................. 215
§ 30. Правильні і неправильні дроби........................ 220
§ 31. Мішані числа................................................. 226
§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками............................ 231
§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел............. 238
Домашня самостійна робота № 6....................... 245
Завдання для перевірки знань № 6 (§27 – §33).... 247
§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів......... 248
§ 35. Порівняння десяткових дробів......................... 257
§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів............................................................ 262
§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів........ 269
Домашня самостійна робота № 7....................... 279
Завдання для перевірки знань № 7 (§34 – §37).... 281
§ 38. Множення десяткових дробів........................... 282
§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів.... 289
§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число............................................................. 293
§ 41. Ділення на десятковий дріб............................. 302
Домашня самостійна робота № 8....................... 310
Завдання для перевірки знань № 8 (§38 – §41).... 311
§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа............................................................. 312
§ 43. Знаходження числа за його відсотком............... 320
§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини........................................................ 324
§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами........................ 331
Домашня самостійна робота № 9....................... 345
Завдання для перевірки знань № 9 (§42 – §45).... 347
 
Для тих, хто любить математику............................. 348
Відповіді до вправ.................................................. 351
Предметний покажчик............................................ 360

 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович