Янченко Г., Кравчук В. Математика. Підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 273 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2006

Янченко Г., Кравчук В. Математика. Підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 273 с.Янченко Г., Кравчук В. Математика. Підручник для 6 класу загальноосвіт. навч. закл. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 273 с.


Читати


Зміст

Розділ І. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ
§1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ
1. Дільники натурального числа.............................................6
2. Ознаки подільності на 2, 5 і 10.............................................9
3. Ознаки подільності на 9 і на 3.............................................1З
4. Прості й складені числа.............................................17
5. Розкладання нату ральних чисел на прості множники.............................................21
6. Найбільший спільний дільник.............................................25
7. Кратні нату рального числа. Найменше спільне кратне.............................................29
 
Розділ II. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
§2. ДОДАВАННЯ 1 ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ
8. Основна властивість дробу.............................................38
9. Застосу вання основної властивості дробу.............................................42
10. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.............................................46
11 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.............................................51
§3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ
12. Множення звичайних дробів.............................................66
13. Задачі на множення дробів.............................................72
14. Взаємно обернені числа.............................................78
15. Ділення звичайних дробів.............................................80
16. Задачі на ділення дробів.............................................85
17. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби.............................................92
18. Вправи на всі дії зі звичайними дробами.............................................95
19. Текстові задачі.............................................97
 
Розділ III. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ
§4. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ
20. Відношення. Основна властивість відношення.............................................107
21 Випадкові події.............................................111
22. Імовірність випадкової події.............................................115
23. Пропорція.............................................119
24. Пряма пропорційна залежність.............................................124
25. Відсоткове відношення.............................................130
26. Відсоткові розрахунки.............................................132
27. Коло. Довжина кола.............................................139
28. Круг. Площа круга.............................................145
29. Стовпчасті та кругові діаграми.............................................150
 
Розділ IV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ
§ 5. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
30. Додатні та від'ємні числа. Число 0.............................................162
31. Координатна пряма. Раціональні числа.............................................170
32. Моду ль числа.............................................175
33. Порівняння чисел.............................................180
34. Додавання від'ємних раціональних чисел.............................................185
35. Додавання двох чисел з різними знаками.............................................189
36. Віднімання раціональних чисел.............................................194
37. Розкриття дужок.............................................199
 
§ 6. МНОЖЕННЯ 1 ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ
38 Множення раціональних чисел.............................................209
39. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт.............................................213
40. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків.............................................217
41. Ділення раціональних чисел.............................................221
42. Розв'язу вання рівнянь.............................................224
43 Розв'язу вання задач за допомогою рівнянь.............................................228
44. Паралельні та перпендику лярні прямі.............................................232
45. Координатна площина.............................................238
46. Приклади графіків залежностей між величинами.............................................245
 
ЗАВДАННЯ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСУ.............................................256
ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ.............................................260
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.............................................264
ВІДПОВІДІ.............................................265

 

 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович