Істер, О. С. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. — К.: Освіта, 2008. — 208 с

Навчальний рівень: 
Автор: 
Рік видання: 
2008

Істер, О. С. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. — К.: Освіта, 2008. — 208 сІстер, О. С. Алгебра: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. — К.: Освіта, 2008. — 208 с


Читати


Зміст

Від автора.....................................З
Розділ І. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ
§ 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних (Уроки 1, 2).....................................5
§ 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу (Уроки 3, 4)...........................................................9 
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (Уроки 5, 6)...........................................................16
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (Уроки 7—10)...........................................................21
Завдання для перевірки знань до § 1—4 (Урок 11)............................28
§ 5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (Уроки 12,13)............................29
§ 6. Ділення дробів (Уроки 14, 15)........................................................34
§ 7. Тотожні перетворення раціональних виразів (Уроки 16—18)............................38
§ 8. Розв’язування раціональних рівнянь (Уроки 19, 20)...........44
Завдання для перевірки знань до § 5—8 (Урок 21)............................50
§ 9. Степінь з цілим показником (Уроки 22, 23)............................ 51
§ 10. Властивості степеня з цілим показником (Уроки 24—26)............................55 
§ 11. Стандартний вигляд числа (Уроки 27, 28).................................. 60
§ 12. Функція у = - , її графік і властивості (Уроки 29, ЗО) .... 64
Завдання для перевірки знань до § 9—12 (Урок 31)..........................72
Резервний час (Урок 32).................................................................................73
Вправи для повторення розділу І................................................................73
 
Розділ II. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА
§ 13. Функція у = х2 та її графік (Урок 33)........................................85
§ 14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь (Уроки 34, 35)........................................................................................ 89
§15. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.
Числові множини (Урок 36).............................................................94
§ 16. Тотожність (у/а)2 = а, а > 0. Рівняння х2 = а (Уроки 37, 38)............................99 
§17. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність уіа2 ~\а | (Уроки 39 41)...........................................104
§18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені (Уроки 42—44)................................................111
§ 19. Функція у = 4х, її графік і властивості (Урок 45).................119
Завдання для перевірки знань до § 13—19 (Урок 46)....................123
Вправи для повторення розділу II.........................................................124
 
Розділ III. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ
§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування (Уроки 47, 48)................................................... 130
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння (Уроки 49, 50). . . 135
§ 22. Теорема Вієта (Уроки 51, 52).........................................................140
§ 23. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь (Уроки 53, 54).................................................................... 145
Завдання для перевірки знань до § 20—23 (Урок 55)....................149
§ 24. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники (Уроки 56—58)........................................ 150
§ 25. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 59—61).......................................................................................156
§ 26. Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 62, 63)..................................... 162
Завдання для перевірки знань до § 24—26 (Урок 64)....................166
Вправи для повторення розділу III...........................................................167
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 8 класу.................174
Задачі підвищеної складності...................................................................175
Відомості з курсу математики 5—6 класів та алгебри 7 класу. ... 182
Відповіді та вказівки до вправ...................................................................193
Предметний покажчик.................................................................................206

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович